Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. In en uitdiensttreding
 4. Introductieprogramma

Introductieprogramma

Het doel van een introductieprogramma is om nieuwe collega's grondig en uitgebreid te laten kennismaken met hun collega's, de diverse werkzaamheden, de organisatie en haar werkwijzen, en eventueel ook de verschillende afdelingen.

Direct downloaden

Een goede start

Doel van het introductieprogramma is nieuwe collega's op een zo goed en volledig mogelijke wijze kennis te laten maken met:

 • collega's;
 • werkzaamheden;
 • organisatie;
 • werkwijzen van de organisatie;
 • en (eventueel) de andere afdelingen.

Dit om integratie in het team en inzet in werkzaamheden te vergroten. In de cao voor Bouw & Infra zijn minimum eisen voor een introductie opgenomen.

Ieder uur en iedere euro besteed aan een goede introductie, levert rendement op. Als er regelmatig nieuwe mensen komen, is het verstandig om iemand speciaal te belasten met de introductie van nieuwe medewerkers. In een kleiner bedrijf zal het meestal door een directe collega of de leidinggevende worden geregeld.
Het heeft geen zin om het wiel telkens opnieuw uit te vinden. Daarom is het handig een vast programma op te zetten. Soms kan men een programma van een ander bedrijf overnemen en bewerken.

Over het algemeen wordt er een verschil gemaakt tussen de introductie van:

 • Medewerkers die geen leiding geven – de introductie duurt enkele dagen. Soms wordt er een interne training georganiseerd van één of meer weken.
 • Leidinggevenden op middelbaar niveau. Duurt al snel een week. Soms tien dagen.
 • Een medewerker op (zeer) hoog niveau (een staf- of directielid) – kan enkele weken duren.

De introductie kan een deel van een aantal werkdagen in beslag nemen, of een aantal volle dagen achter elkaar. Ze bestaat uit een aantal gesprekken met (sleutel)functionarissen in het bedrijf. Het is handig als er iemand is die de nieuwe medewerker(s) rondleidt, begeleidt en bij de volgende afspraak brengt.

Introductieprogramma

Een compleet introductieprogramma bestaat uit een kennismaking met:

1. Het bedrijf

Kennismaking met het bedrijf en de bedrijfscultuur, aan de hand van een aantal gesprekken met mensen die goed op de hoogte zijn:

 • hoe zit het bedrijf in elkaar?
 • wie is de directeur/eigenaar?
 • wie leidt welke afdeling? Wie werken er?
 • wie heeft met wie te maken?
 • de regels, procedures en gewoonten;
 • faciliteiten;
 • loopbaanmogelijkheden.

2. De afdeling

Kennismaking met de collega’s van de afdeling waar de nieuwe medewerker gaat werken:

 • leiding;
 • collega's;
 • taakverdeling.

3. De werkzaamheden (functie)

Informatie over het werk dat men gaat doen, eventueel een korte interne training of een aantal gesprekken met ervaren mensen, die dat werk kennen of het al doen.

 • functieomschrijving;
 • apparatuur / middelen.

Checklist introduceren

 • Ontvangst eerste werkdag.
 • Programma eerste werkdag; Zie boven. Eventueel ook bezoek bouwplaats.
 • Draag zorg voor de werkplek.
 • Middelen (computer, PBM).
 • Inwerkprogramma eerste weken.
 • Taken, werkwijzen, verwachte resultaten.
 • Zorg dat er voldoende werk is.
 • Licht andere betrokkenen in over de introductie.
 • Evalueer aan het eind van het programma voor eventuele extra acties.

Checklist nieuwe medewerker

Om zeker te weten en vast te leggen dat je aan de verplichtingen hebt voldaan is het verstandig de volgende zaken vast te leggen. Ook dit formulier neem je op in het personeelsdossier van de medewerker.

Bekijk ook

In- en uitdiensttreding

Hier vind je alle informatie over het in dienst treden en uit dienst gaan van medewerkers.