Logo Bouwend Nederland

Circulaire Geveleconomie neemt initiatief tot een gelijk speelveld Product Category Rules voor Levenscyclusanalyses

Vrijdag 15 maart 2024

Maandag 11 maart zijn de VMRG, VKG, NBVT, Bouwend Nederland Vakgroep GLAS en VHS met de Nationale Milieu Database en Nibe het overleg aan gegaan over Product Category Rules (PCR).

Ten aanzien van uitgangspunten voor het opstellen van levenscyclusanalyses is er behoefte aan een gelijk speelveld. Dit, in het bijzonder rond kozijnen, ramen en deuren. Alle betrokken brancheorganisaties zijn van mening dat het volgen van de Europese PCR de juiste weg is.

Wel werd gesignaleerd dat op een aantal punten een nadere duiding van de Europese PCR nodig is. Het streven is dat met de herziening van de Europese PCR in de gewenste duidelijkheid wordt voorzien.

De brancheorganisaties hebben afgesproken, in de tussentijd, een nadere toelichting voor toepassing in de Nederlandse context te bieden. Dit, door een ‘Nederlandse aanvulling PCR’ in lijn met de Europese PCR op te stellen. De bedoeling is dat deze juli 2024 beschikbaar komt, of zoveel eerder als mogelijk. Daartoe wordt nu versneld actie ondernomen.

Het advies is, voor het opstellen van levenscyclusanalyses voor productkaarten in de Nationale Milieu database, de Europese PCR, in ieder geval qua maatvoering, te volgen.

Mocht u vragen hebben of inzichten willen delen, het verzoek hierover met uw brancheorganisatie contact op te nemen.

 

De Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBVT), Bouwend Nederland Vakgroep GLAS, Vlakglas Recycling Nederland (VRN) en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS).

Begin 2024 heeft de gevelbranche met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Akkoord Circulaire Geveleconomie getekend. En zijn afspraken gemaakt over de ambities, doelstellingen en activiteiten richting 2030.

Met een toekenning van een investering vanuit Nationaal Groeifonds in het programma Toekomstbestendige Leefomgeving voor de Circulaire Geveleconomie in 2023 zijn de middelen beschikbaar om met deze ambitie verder aan de slag te gaan.

circulairegeveleconomie.nl

Cor Wittekoek
Verenigingsmanager vakgroep GLAS
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 april 2024
Glasbedrijven herstellen voor KWF kosteloos vernielde gedenkplaten

Vorig jaar juni trof de boswachter van het Wilhelminabos bij Dronten een ravage aan; 65 van de 67 gedenkplaten waren vernield. Op deze glaspanelen stonden de namen van dierbaren die aan kanker zijn overleden. Eind mei 2024 worden de glazen monumenten kosteloos hersteld door Nissink Business Glass, Steinfort Glas en IJsselglas. We spraken Robert Nissink over deze mooie actie.

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.

Vrijdag 1 maart 2024
Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.