Logo Bouwend Nederland

Contactgroep digitalisering Zeeland en Brabant-Mid-West op stoom!

Donderdag 13 april 2023

Op 12 april kwamen leden vanuit Zeeland en Brabant-Mid-West bij elkaar om te spreken over de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. De uitdaging is helder: Samen. Digitaal. Veilig.

Samen: goed digitaal werken is bedrijfsoverstijgend en werkt door in de keten. Digitaal: vrijwel alles in het bedrijf werkt inmiddels met systemen, applicaties en devices. Veilig: en dit brengt nieuwe uitdagingen mee om dit allemaal zo in te richten dat er veilig gewerkt kan worden op alle vlakken.

Digitalisering in de bouw- en infrasector

Dennis Molet, landelijk specialist digitalisering van Bouwend Nederland, lichtte de 2-meting van het digitaliseringsonderzoek toe. Hieruit blijkt dat leden stappen aan het zetten zijn qua digitalisering: Het aantal bedrijven dat de werkprocessen in hoge mate heeft gedigitaliseerd is sterk gestegen. Belangrijke uitdagingen blijven hoge kosten, gebrek aan kennis en het veranderen van de huidige werkcultuur. Een ander knelpunt is het ontbreken van standaarden. Om die reden loopt het project DSGO en is op 23 april het digi-akkoord ondertekend. 

Het rapport over deze 2-meting is voor iedereen zeer lezenswaardig.

Uitdagend applicatielandschap

Mathijs Schijvenaars, de Kok Bouwgroep, gaf een presentatie over de lessen en uitdagingen van de verschillende applicaties die binnen zijn bedrijf worden gebruikt. Iedere (infra-)bouwer herkent de veelheid aan toepassingen en mogelijkheden en de uitdaging om de juiste applicatie voor de juiste toepassing te vinden.

Als ICT'er kan Mathijs met een vrije blik naar de processen in de bouw kijken en hieruit suggesties aan de organisatie aandragen.

De ervaring met EOB (exact online bouw) is positief, vooral omdat er veel standaard en geen maatwerk is. Maatwerk lijkt positief, maar vraagt vaak veel onderhoud en mankracht bij zowel leverancier als afnemer. Nu kunnen updates snel worden doorgevoerd en zijn de lijnen kort. Tevens wordt goede voorlichting gegeven over applicaties die voor andere processen wellicht beter geschikt zijn.

Belangrijke, herkenbare, uitdagingen zijn: goed en snel internet op de bouwplaats, cloud oplossingen in RDP, partners die (nog) niet op hetzelfde digitaliseringsniveau zitten en standaarden, die toch niet standaard blijken te zijn.

Digitalisering als onderdeel van het bedrijfsproces

Jan Otte, VKP, nam ons mee in zijn ervaringen bij digitalisering als onderdeel van het bedrijfsproces. Als techneut ziet hij grote voordelen van het digitaliseren, zeker in het vele prefabwerk dat door VKP wordt uitgevoerd. Zo is er een eigen 'VKP-app' ontwikkeld en worden de machines steeds vaker (voornamelijk) door software aangestuurd.

Belangrijke uitdagingen zijn: behoefte aan meer eenvoud en efficiëntie, zoektocht naar een passend ERP-systeem, koppeling tussen de verschillende softwareapplicaties en het maken van de juiste keuzes voor het eigen bedrijf. 

De contactgroep digitalisering helpt in het vormen van gedachten hierover en biedt ook de gelegenheid met collega's te sparren.

Samen. Digitaal. Verder.

De contactgroep digitalisering gaat verder. Ben je nog niet aangesloten en wil je dit wel? Mail voor Brabant-Mid-West even naar P.Landmeter@bouwendnederland.nl en voor Zeeland naar J.Lukasse@bouwendnederland.nl.

Wat gaan we de komende maanden doen? 

1) De mogelijkheid onderzoeken studenten in te zetten om vooral de behoefte van de klein(st)e aannemers op gebied van digitalisering te onderzoeken;

2) Als contactgroep op excursie naar een project waar digitalisering zeer ver is doorgevoerd;

3) Samen een stamkaart maken met het IT-landschap per deelnemer aan de contactgroep met opgave van reden waarom voor een bepaald pakket is gekozen. Hiermee helpen we elkaar verder in de zoektocht naar goede, digitale oplossingen.

Jos Lukasse
Verenigingsmanager afdeling Zeeland
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Invoering NIS2 wetgeving in Nederland vertraagd

Met de aankomende NIS2 wet komt er veel op bedrijven en hun mkb-toeleveranciers af. De invoeringsdatum van 18 oktober 2024 wordt in Nederland niet gehaald, maar wél in de landen die ons omringen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid.

Donderdag 11 april 2024
Publicatie voor opdrachtgevers: geef ruimte aan innovaties

Onze nieuwe publicatie beschrijft voor opdrachtgevers hoe ze out of the box oplossingen kunnen stimuleren. Natuurlijk mag je hen er ook op wijzen.

Dinsdag 9 april 2024
Toepassingen van AI in de bouw

Eind maart vond in Helsinki het eerste fysieke congres over AI in de bouw plaats. Bezoekers uit allerlei landen lieten zich informeren én inspireren over de nieuwste ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Die nadruk lag op de toepassing van AI in de ontwerpfase, zoals parametrisch ontwerpen. Maar ook toepassingen in de uitvoering kwamen aan bod. Bouwend Nederland was erbij en gaat samen met Hogeschool Rotterdam verder onderzoek doen naar AI in de bouw.