Logo Bouwend Nederland

De zero-emissiezones komen eraan

Woensdag 22 maart 2023

Vanaf 2025 worden in de dertig tot veertig grootste gemeenten zero-emissiezones voor stadslogistiek ingevoerd. Deze regelgeving sluit aan bij het streven naar schoon en emissieloos bouwen, een overheidsdoel dat Bouwend Nederland onderschrijft. Maar er is ook nog veel onduidelijkheid over deze ZE-zones. Daarom gaan we een onderzoek uitvoeren naar wat er precies wordt verwacht van bouwbedrijven en hoe zij hieraan kunnen voldoen.

Om de leefbaarheid in de stad te verbeteren en overlast te beperken, stellen bijna veertig grote gemeenten een zogenoemde zero-emissiezone is. Dat betekent in de praktijk dat bestel- en vrachtauto’s in deze zones vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 een overgangsregeling.

De invoering van zero-emissiezones is niet alleen goed voor het milieu, maar draagt ook bij aan een schonere en veiligere omgeving voor medewerkers in de bouw. Dat is ook de reden dat we samen met BMWT, CUMELA, VHG en MKB Infra de Groene Koers hebben opgezet, een programma waarmee we versneld werken aan emissiereductie. 

Toch hebben we vanuit Bouwend Nederland ook nog vragen. Hoe komen die zero-emissiezones er precies uit te zien? Gemeenten mogen hierin namelijk hun eigen keuzes maken. Hoe zit het precies met die overgangsregeling voor bepaalde categorieën bestelauto’s en vrachtwagens? Is de invoering per 2025 realistisch gezien de levertijden van zwaar uitstootvrij materieel?

De komende periode gaat Bouwend Nederland het antwoord op deze vragen verkennen. We verwachten eind 2023 met praktische hulpmiddelen te komen. Tot die tijd is de meest actuele informatie over de ZE-zones te vinden op de website Op weg naar zes. Op deze website staat ook een aanklikbare kaart met de contouren van de ZE-zones per gemeente.

Meerjarenprogramma Mobiliteit

We attenderen je op dit onderzoek vanuit ons meerjarenprogramma Mobiliteit. Dit programma draagt bij aan het ontwikkelen van een nieuwe visie op mobiliteit in de brede zin. Lees hier verder over onze doelen.

Job van den Broek
Adviseur markt & overheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaam én veilig werken met Litium-Ion

Lithium-ion accu’s zijn vaak de kerncomponenten van elektromobiliteit en ze leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door de hoge energiedichtheid en lange levensduur worden deze accu’s heel veel gebruikt. Li-Ion accu’s zijn echter ook gevoelig voor verkeerd gebruik en beschadiging. In deze checklist zet onze verzekeringspartner Howden een aantal aandachtspunten voor veilig werken met Litium-Ion op een rij.

Donderdag 11 april 2024
CBRE verkleint afvalberg van klanten dankzij herbruikbare bekers van Selecta

CBRE, een wereldwijd dienstverlener en investeerder in commercieel vastgoed, introduceert bij haar klanten de ‘Geen Gezeur’-wasservice van Selecta. Werknemers drinken zo uit kwalitatieve herbruikbare koffiebekers die door Selecta ingezameld en gereinigd worden. Dankzij dit initiatief verkleinen klanten van CBRE hun afvalberg aanzienlijk en zijn ze beter gewapend tegen de immer strenge wetgeving rond recycling.