Logo Bouwend Nederland

Gezamenlijke opdracht vraagt om gezamenlijke inspanning in Zuid-Holland

Donderdag 23 februari 2023

Vooruitlopend op de verkiezingen van Provinciale Staten op 15 maart hielden regio Randstad Zuid en NEPROM op 20 februari 2023 in het Delta Hotel in Vlaardingen een rondetafelgesprek over het thema woningbouw in Zuid-Holland. Wil de bouw versnellen dan is participatie, eenduidige regelgeving én betrokkenheid van elke bestuurslaag nodig. Er zijn nu nog te veel angels en klemmen die het realiseren van de nieuwbouwambitie richting 2030 frustreren.

Zuid-Holland heeft de ambitie om tot het jaar 2030 235.000 nieuwbouwwoningen te realiseren. Die ambitie van minimaal 26.000 nieuwe woningen per jaar is de laatste jaren niet gerealiseerd. Hoe de bouw uit het slop gehaald kan worden dan wel te versnellen is, was onderwerp van de op 20 februari in het Delta Hotel gehouden bijenkomst met bouwers, ontwikkelaars en (kandidaat-)leden van Provinciale Staten.

Aanwezigen

In het panel zaten Robert Klumpes (GroenLinks), Nico de Jager (SGP), Hans Veentjer (BBB), Hans Borsje (VolkerWessels Vastgoed), Vinesh Lalta (D66), Thom van Vugt (JA21), Jeannette Baljeu (VVD), Jeremy Mooiman (PVV), Hanke Hoogerwerf (Partij voor de Dieren), Ewald Kegel (Forum voor Democratie), Meindert Stolk (CDA), Anne Koning (PvdA), Peter Huizer (BMN De Klerk), Yvonne van der Hulst (Van der Hulst Bouwbedrijf en lid Algemeen Bestuur Bouwend Nederland), Frank Johan Hoogendam (SP), Miguel Lopez (Volt), Helma Born (ontwikkelaar BPD en lid NEPROM) en Maurice Turfboer (BAM Wonen).

Wethouder Bart Bikkers (Vlaardingen) sprak over nieuwbouwproject Nieuwe Rivierzone in Vlaardingen. Tinka van Rood (Woningcorporatie Trivire) belichtte de uitdagingen rondom het bouwen van voldoende sociale huurwoningen. De dagvoorzitter was Martijn de Greve (Radio 1/WNL).

'Er moet iets gebeuren'

Voorzitter Maxime Verhagen trapte de bijeenkomst af. De ambities in Zuid-Holland om tot 2030 235.000 nieuwbouwwoningen te realiseren noemt hij positief. Nader beschouwd kampen veel voorgenomen projecten nu al met verstikkende procedures, stikstof en gebrek aan bouwgrond. "Slechts 66.000 van de 235.000 woningen is hard te noemen. Er moet dus iets gebeuren. Binnenstedelijk, maar ook buitenstedelijk."

Ambities niet onhaalbaar

De aanwezige (kandidaat) statenleden onderkennen de problemen. De ambities zijn groot, maar niet onhaalbaar. "Aandacht voor elkaars belang en problemen. De regierol van de provincie moet zwaarder worden aangepakt", aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD). Alle aanwezigen waren het erover eens dat opschalen nodig is. Dat kan alleen maar door provincies, gemeenten, ontwikkelaars maar ook architecten en bouwers per gebied en niet per project te laten werken. "Concentreer je op de 'harde' projecten. Dat dient de bouwstroom, de inkoop, maar ook de bouwsnelheid", zo was het voorstel. "Samen rekenen en tekenen" aldus Tinka van Rood (Trivire). "Toch raar dat de markt maar beperkt betrokken is bij de Woondeals", aldus Verhagen.

De bouwversnelling in Zuid-Holland wordt gehinderd door de stikstofpuzzel, maar ook het gebrek aan uniforme regelgeving en bezwaarprocedures. Er moet meer prefab worden gebouwd, maar "wat ik prefab in Tilburg mag bouwen, wordt in, zeg, Dordrecht, door Welstand afgeschoten", aldus een aanwezige aannemer. Ook de uitvraag is complex en er wordt veel dubbel werk gedaan in tenders. "Provincie maak eenduidige regels en doe dat niet te dogmatisch en leg uit waarom het moet", aldus Helma Born van BPD/NEPROM. De hoop is dat de provincies hier het voortouw nemen, waarbij wij als branchevereniging klaar staat om dat te ondersteunen om samen tot oplossingen te komen.

Job van den Broek
Adviseur markt & overheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 18 maart 2024
Koopmans Bouwservice: “Bij RGS werk je gelijkwaardig samen”

Koopmans Bouwservice heeft de ambitie om het aandeel RGS-samenwerkingen verder uit te breiden. Grootste winst is voorspelbaarheid van het werk voor een lange termijn, stelt adjunct-directeur Niels Welmer. Daarvoor moet er wel een klik zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor medewerkers van bouwbedrijven is de gelijkwaardige relatie met de opdrachtgever soms óók wennen.

Maandag 18 maart 2024
RGS: Stappenplan Variantenstudie in 1 dag

De variantenstudie helpt corporaties, co-makers en ketenpartners om samen in korte tijd verschillende (plan)varianten in kaart te brengen en tot een optimale keuze te komen: van onderhoud, renovatie en verduurzaming tot herontwikkeling of verkoop. Op basis daarvan kan de corporatie een onderbouwd initiatiefbesluit nemen.

Vrijdag 15 december 2023
Rijke oogst infradialogen

Vanaf 2019 zijn infraondernemers met diverse impactvolle dossiers geconfronteerd, zoals stikstof, PFAS, corona, prijsstijgingen en de energietransitie. Om onze gezamenlijke koers te bespreken, organiseerden we vier infradialogen. Het waren geanimeerde gesprekken met veel bruikbare suggesties. Deze inbreng gaan we gebruiken om onze belangenbehartiging en dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van onze leden. Daarnaast hebben we alvast een overzicht van onderzoeken en handreikingen gemaakt, die je kan gebruiken in je gesprek met opdrachtgevers.