Logo Bouwend Nederland

Handreiking met praktijkvoorbeelden klimaatadaptieve natuurinclusieve GWW

Maandag 13 juni 2022

Bouwend Nederland wil leden en opdrachtgevers helpen bij het verduurzamen van de grond-, weg- en waterbouw. We publiceren daarom een handreiking met praktische voorbeelden, maatregelen en tips. Met klimaatadaptieve maatregelen pas je de omgeving aan om voorbereidingen te treffen voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals omgaan met overtollig regenwater en stedelijke verhitting. Met natuurinclusief bouwen wordt een duurzame manier van bouwen gerealiseerd waarbij de biodiversiteit wordt verbeterd, zoals voedsel voor bijen en vlinders, maar ook nestelplekken voor vogels. Lees daarom snel onze handreiking.

“Door onder andere de stikstofproblematiek en het verlies van natuurgebied zien we een grote afname in de biodiversiteit en wordt het belang van natuurinclusief bouwen steeds groter,” benadrukt Helen Visser, programmamanager Duurzaamheid bij Bouwend Nederland. “Ook de noodzaak tot klimaatadaptatie wordt urgenter door onvoorspelbaarheden en veranderingen in het klimaat; steeds vaker krijgen we te maken met overlast van overstromingen, droogte en oververhitte binnensteden.

Neem tips mee bij aanleg en beheer van wegen

Deze Handreiking Klimaatadaptieve én Natuurinclusieve Wegen voor opdrachtgevers en -nemers beschrijft voorbeelden en tips uit de praktijk rond klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen aan die bouwbedrijven en opdrachtgevers mee kunnen nemen bij de aanleg en beheer van wegen. Hierbij staat de vraag centraal: Hoe maak je klimaatadaptief ook natuurinclusief en vice versa? Juist hier liggen goede combinatiekansen. De handreiking geeft voorbeelden van praktische maatregelen die hierbij kunnen helpen. Het is bij het opstellen niet het uitgangspunt geweest volledig te zijn in deze maatregelen, maar wel inspirerend en informerend. Met name gericht op partijen aan zowel opdrachtgevende en opdrachtnemende zijde die zich nog aan het oriënteren zijn op beide thema’s.

Met dank aan

Deze Handreiking Klimaatadaptieve én Natuurinclusieve Wegen is tot stand gekomen in een samenwerking tussen: Bouwend Nederland en Aveco de Bondt. Voor deze handreiking zijn de volgende partijen geïnterviewd gemeente Leiden, provincie Noord-Brabant, provincie Zuid-Holland, AW-Groep, Boskalis, Dura Vermeer, Gebr. Van Kessel en Heijmans.

Klimaatadaptief bouwen in woningbouwprojecten

Meer weten over klimaatadaptief bouwen met de natuur voor woningbouwprojecten, kijk dan op www.kanbouwen.nl

Helen Visser
beleidsadviseur duurzaamheid

Gerelateerd nieuws

Woensdag 17 april 2024
"In 2025 hebben alle fabrikanten emissieloos materieel beschikbaar"

Volvo is de eerste Europese leverancier waar zwaar elektrisch bouwmaterieel van de band rolt. Ben Möhlmann van Volvo-distributeur SMT Netherlands spreekt veel bouwbedrijven. Zo kan hij hun wensen goed vertalen naar de fabrikant. Hij houdt een pleidooi voor een subsidie voor opdrachtgevers, zodat aannemers de daadwerkelijke kosten van emissieloos werken kunnen berekenen. En opdrachtgevers: stop met boeteclausules, zoek vooral samen naar oplossingen.

Dinsdag 16 april 2024
BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.