Logo Bouwend Nederland

In 2023 zamelt VRN 86.000 ton vlakglasafval in

Maandag 5 februari 2024

In 2023 is er dankzij de inzamelpunten van Vlakglas Recycling Nederland 86.000 ton vlakglasafval ingezameld.

Hiermee is bij de productie van nieuw glas 9.976 ton uitstoot CO2 bespaard. Een mooi resultaat. De ingezamelde hoeveelheden glas schommelen al een paar jaar tussen de 80.000 en 90.000 ton. Wij denken dat hiermee het maximum bereikt is wat door VRN kan worden ingezameld.
De verwachtingen voor 2024 liggen op hetzelfde niveau als voor 2023. De nieuwbouw stagneert, maar wij verwachten dat de renovatie van woningen in hetzelfde tempo als in 2023 door zal gaan.

Inzameling 2023

Januari

6.300

Februari

6.600

Maart

8.300

April

6.100

Mei

7.800

Juni

8.000

Juli

7.600

Augustus

5.100

September

6.700

Oktober

8.000

November

8.900

December

6.600

Totaal

86.000

De leden van de Vakgroep GLAS hebben ruim 29.280 ton ingezameld. Dit betekent een besparing van 3.396 ton CO2 uitstoot.

2023 was een goed jaar voor de inzameling van vlakglasafval

Met iedere 1.000 kg vlakglasafval wat via het systeem van VlakglasRecyclingNederland wordt ingezameld, wordt er 116 kg CO2 uitstoot bespaard.

In de berekening van de besparing van de uitstoot van CO2, is rekening gehouden met alle aspecten van inzameling van het vlakglasafval tot en met het hergebruik de gerecyclede scherven voor de productie van nieuw glas.

 

kg CO2-equivalenten

CO2 toevoeging door inzameling en transport naar twee vlakglasafval verwerkers

75

CO2 uitsparing door productie van scherven

-23

CO2 toevoeging door transport van scherven naar drie verschillende herverwerkers

37

CO2 uitsparing door inzet van scherven als vervanging van grondstoffen door drie herverwerkers

-205

Totaal

-116

Ingezamelde hoeveelheden per provincie

De ingezamelde hoeveelheden vlakglasafval verschillen per provincie. Dit komt doordat er in de ene provincie meer mensen wonen dan in de andere. Ook kan er een verschil in aantal gerenoveerde woningen zijn per provincie. Hoewel de gegevens van de verschillende provincies niet te vergelijken zijn met elkaar, publiceren wij toch de resultaten per provincie. In de volgende editie van Transparant kunnen wij de gegevens over het hergebruik van het ingezamelde vlakglasafval publiceren.

Provincie

Tonnage

besparing CO2 in ton (1.000 kg)

Flevoland

1.394

162

Zeeland

1.904

221

Drenthe

2.362

274

Groningen

3.213

373

Limburg

4.783

565

Overijssel

6.612

767

Friesland

7.944

922

Utrecht

8.223

954

Gelderland

9.014

1.046

Noord Holland

10.475

1.215

Noord Brabant

13.635

1.582

Zuid Holland

16.442

1.907

Totaal

86.000

9.988

 Steeds meer aandacht voor VRN in het buitenland

VlakglasRecyclingNederland is al ruim 22 jaar actief in Nederland met de inzameling van vlakglasafval. Sinds de oprichting is er al ruim 1.583.600 ton vlakglasafval ingezameld. Dit succes is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven.

 

Europa bevindt zich in de transitie naar een circulaire economie. Glas is van zichzelf een circulair materiaal, maar het moet op de juiste manier worden ingezameld en gerecycled. VlakglasRecyclingNederland krijgt daarom steeds meer vragen uit het buitenland over hoe de glasbranche in Nederland het voor elkaar heeft gekregen om de inzameling en recycling van vlakglasafval te regelen. Onze kennis en ervaringen delen wij graag met andere landen. In 2023 zijn er onder andere presentaties gegeven op de Vitrum in Milaan, het internationale symposium over duurzaam glas in Panama en aan de glasbranche organisaties in Duitsland en Engeland.

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 april 2024
Glasbedrijven herstellen voor KWF kosteloos vernielde gedenkplaten

Vorig jaar juni trof de boswachter van het Wilhelminabos bij Dronten een ravage aan; 65 van de 67 gedenkplaten waren vernield. Op deze glaspanelen stonden de namen van dierbaren die aan kanker zijn overleden. Eind mei 2024 worden de glazen monumenten kosteloos hersteld door Nissink Business Glass, Steinfort Glas en IJsselglas. We spraken Robert Nissink over deze mooie actie.

Vrijdag 15 maart 2024
Circulaire Geveleconomie neemt initiatief tot een gelijk speelveld Product Category Rules voor Levenscyclusanalyses

Maandag 11 maart zijn de VMRG, VKG, NBVT, Bouwend Nederland Vakgroep GLAS en VHS met de Nationale Milieu Database en Nibe het overleg aan gegaan over Product Category Rules (PCR).

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.