Logo Bouwend Nederland

Personeelstekort is alleen samen op te lossen

Woensdag 16 februari 2022

“Waar halen we in hemelsnaam de mensen vandaan?” Het is een vraag die door de grote personeelstekorten dagelijks te horen is binnen bouwbedrijven. Dit terwijl de druk vanuit de markt om meer te bouwen alleen maar toeneemt. En dan speelt ook nog eens mee dat grote bouwbedrijven steeds meer leunen op onderaannemers voor het leveren van vakmensen. Wat kan de bouwsector doen om de problemen op te lossen?

Diverse oorzaken

Het personeelstekort in de bouwsector is ontstaan door diverse oorzaken. Zo werden tijdens de financiële crisis van 2008 veel werknemers in de bouw ontslagen. Die mensen zochten ander werk en verlieten de bouw voorgoed. Ook is het steeds moeilijker om jongeren enthousiast te maken voor een baan in de bouw, want ‘werken met je handen’ kreeg in Nederland de afgelopen decennia steeds minder status. Ten onrechte, maar het is wel de maatschappelijke realiteit. Zo ontstond een structureel tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in de bouw.

Zware wissel op kleinere bedrijven

Zeer grote bouwbedrijven streven meer en meer naar een regiefunctie, waarbij ze de uitvoering overlaten aan onderaannemers. Ze investeren niet meer in eigen vakmensen, maar leunen daarvoor steeds meer op hun onderaannemers. Die hebben inderdaad echte vakmensen in dienst, maar het probleem is dat er vaak geen nieuwe aanwas is. Veel van deze vakmensen gaan met pensioen, terwijl ze geen opvolgers hebben. De meester-timmerman, de meester-stukadoor en al die andere ‘meesters’ in de bouw worden steeds zeldzamer, met alle gevolgen van dien. Want hoe leid je iemand op als die niet terecht kan bij een meester?

Ambachtswerk blijft hard nodig

In de bouwsector klinkt een steeds luidere roep om industriële massaproductie en standaardisatie, om zo te kunnen voldoen aan de groeiende vraag. Die roep is begrijpelijk, want de nood is hoog. Dat is met name het geval op de woningmarkt, waar een tekort bestaat aan honderdduizenden woningen. Toch blijft ambachtswerk hard nodig. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dat blijkt alleen al uit de geschiedenis van de industrialisatie. Na de stap van ‘ambachtelijk’ naar ‘industrieel’, volgt namelijk altijd de stap van ‘massa’ naar ‘maatwerk’. Daarvoor zijn ambachtslieden onmisbaar.

Samen optrekken

Om iets te doen aan de personeelstekorten en de expertise van ambachtslieden te behouden, zullen grote en kleine bouwbedrijven samen moeten optrekken. Zo zullen de grote spelers mee moeten investeren in het behouden van het benodigde vakmanschap. Doen ze dat niet, dan valt er straks niet veel meer te regisseren in de uitvoering van bouwprojecten en het benodigde maatwerk. Met de steun van hun grotere evenknieën, zullen MKB-aannemers en (af)bouwbedrijven meer mogelijkheden hebben om te investeren in het opleiden en aannemen van ambachtslieden. Kortom, samenwerken om de personeelstekorten op te lossen is cruciaal voor de hele bouwsector.

Aantrekkelijk blijven als werkgever

Veel bedrijven doen grote moeite om personeel te vinden en te behouden. Om de kans van slagen daarop te vergroten, zul je als werkgever zo aantrekkelijk mogelijk moeten zijn. Daarbij hoort bijvoorbeeld dat je goed nadenkt over de inrichting van je talentmanagement en de arbeidsvoorwaarden die je biedt. Denk ook aan je imago als bedrijf. Heb je een niche omarmd of blink je uit in een bepaald segment? Draag dat dan uit, want iedereen werkt graag bij een toonaangevend bedrijf. Be good and tell it!

Gerelateerd nieuws

Donderdag 21 maart 2024
Vakbonden staan met actie zwaarwerkregeling op bouwplaatsen aan verkeerde loket

Sinds 1 januari 2021 kent de cao Bouw & Infra een zwaarwerkregeling. Hierdoor kunnen werknemers in onze sector met een zwaar beroep drie jaar eerder stoppen met werken. In de nieuwe cao bouw en infra is afgesproken dat de huidige zwaarwerkregeling per 1-1-2026 voortgezet wordt met 5 jaar tot 1-1-2031. Vakbonden voeren op dit moment onder andere acties bij bouwplaatsen voor verlenging van deze regeling. Wat werkgevers betreft staan ze hier aan het verkeerde loket.

Maandag 18 maart 2024
Koopmans Bouwservice: “Bij RGS werk je gelijkwaardig samen”

Koopmans Bouwservice heeft de ambitie om het aandeel RGS-samenwerkingen verder uit te breiden. Grootste winst is voorspelbaarheid van het werk voor een lange termijn, stelt adjunct-directeur Niels Welmer. Daarvoor moet er wel een klik zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor medewerkers van bouwbedrijven is de gelijkwaardige relatie met de opdrachtgever soms óók wennen.

Maandag 18 maart 2024
RGS: Stappenplan Variantenstudie in 1 dag

De variantenstudie helpt corporaties, co-makers en ketenpartners om samen in korte tijd verschillende (plan)varianten in kaart te brengen en tot een optimale keuze te komen: van onderhoud, renovatie en verduurzaming tot herontwikkeling of verkoop. Op basis daarvan kan de corporatie een onderbouwd initiatiefbesluit nemen.