Logo Bouwend Nederland

Praktische handreiking: zo kun je al bouwen met een MPG van 0,5 of lager

Donderdag 12 oktober 2023

Hoe kan je bouwen met een Milieuprestatie Gebouwen (MPG) van 0,5 of lager? In een nieuwe handreiking, gepubliceerd door de deelnemers van het Lente-akkoord 2.0, laten grote woningbouwers zien welke maatregelen kunnen worden genomen. De handreiking geeft een helder inzicht in wat gekozen maatregelen kunnen opleveren voor de MPG-score.

Samen met NEPROM, Aedes, IVBN en WoningbouwersNL werken we in het Lente-akkoord 2.0 aan het vergroten van de praktische haalbaarheid en opschaalbaarheid van circulair industrieel bouwen. Daarom haalden we ervaringen op bij bouwers en bundelden maatregelen die genomen kunnen worden om te bouwen met een MPG van 0,5 of lager. Met deze quick wins kunnen ontwikkelaars en bouwers vandaag al aan de slag. 

Download hier de handreiking.

Minister wil aanscherping vanaf 2025

In een brief aan de Tweede Kamer gaf minister De Jonge aan per 01-01-2025 de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) aan te willen scherpen naar 0,5. Deze aanscherping stelt de bouwsector voor een flinke uitdaging. Het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen onderzocht welke maatregelen bouwbedrijven al treffen in hun projecten om tot een lage MPG-score te komen. Wij bundelden deze maatregelen in een praktisch overzicht en geven je hiermee handvatten om zelf aan de slag te gaan.

Inzicht in de impact van verduurzamingsstrategieën

Belangrijkste uitkomst van het onderzoek is het inzicht wat de globale impact is van bepaalde strategieën. Deze percentages zijn bijeen gebracht in een grafiek waarin duidelijk te zien is dat het toepassen van materialen met een lage milieu-impact (waaronder biobased producten) veel effect heeft op de uitkomst van de MPG-berekening. Dat onderstreept het belang om op korte termijn meer kaarten van deze producten in de NMD te krijgen.

Helen Visser
beleidsadviseur duurzaamheid

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaam én veilig werken met Litium-Ion

Lithium-ion accu’s zijn vaak de kerncomponenten van elektromobiliteit en ze leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door de hoge energiedichtheid en lange levensduur worden deze accu’s heel veel gebruikt. Li-Ion accu’s zijn echter ook gevoelig voor verkeerd gebruik en beschadiging. In deze checklist zet onze verzekeringspartner Howden een aantal aandachtspunten voor veilig werken met Litium-Ion op een rij.

Donderdag 11 april 2024
CBRE verkleint afvalberg van klanten dankzij herbruikbare bekers van Selecta

CBRE, een wereldwijd dienstverlener en investeerder in commercieel vastgoed, introduceert bij haar klanten de ‘Geen Gezeur’-wasservice van Selecta. Werknemers drinken zo uit kwalitatieve herbruikbare koffiebekers die door Selecta ingezameld en gereinigd worden. Dankzij dit initiatief verkleinen klanten van CBRE hun afvalberg aanzienlijk en zijn ze beter gewapend tegen de immer strenge wetgeving rond recycling.