Logo Bouwend Nederland

RGS: Stappenplan Variantenstudie in 1 dag

Maandag 18 maart 2024

De variantenstudie helpt corporaties, co-makers en ketenpartners om samen in korte tijd verschillende (plan)varianten in kaart te brengen en tot een optimale keuze te komen: van onderhoud, renovatie en verduurzaming tot herontwikkeling of verkoop. Op basis daarvan kan de corporatie een onderbouwd initiatiefbesluit nemen.

Juiste keuzes maken

Vaak duurt het lang voor er een besluit wordt genomen, terwijl de opgave van het maatschappelijk vastgoed groot en complex is en geen vertraging mag oplopen. De vraag luidt dan ook: hoe kan je het hele proces verbeteren zodat het tempo en de kwaliteit van de keuzes omhooggaat? Dat vraagt om een snelle en betrouwbare afweging van de aanpak en inzet van middelen. 

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) en kennisdeling zijn essentieel bij het aanpakken van deze uitdaging. Met de variantenstudie als nuttig hulpmiddel. De procesaanpak van de variantenstudie werkt net als het RGS-procesmodel van grof naar fijn.

Wanneer is een variantenstudie zinvol?

Aan de basis liggen de ambities en doelstellingen van de corporatie, zoals die omschreven zijn in het ondernemingsplan. Voor het maken van de juiste afweging, is een (integraal) afwegingskader essentieel. Het (integraal) afwegingskader wordt bepaald aan de hand van het ondernemingsplan van een corporatie, die de ambities en doelstellen van de corporatie omvat. 

Het is goed om per keer te kijken of het gaat om instandhoudingsactiviteiten of dat er echt iets valt af te wegen. Bij het laatste is het aan te raden om een variantenstudie uit te voeren voordat je het initiatiefbesluit neemt.

Met het beschreven stappenplan kom je in 7 stappen tot een integraal afgewogen en onderbouwde voorkeursvariant. Niet alle stappen zijn op dezelfde dag te organiseren, maar in totaal kost het nemen van deze stappen ongeveer een werkdag.

Publicatie Stappenplan Variantenstudie in 1 dag

In de publicatie Stappenplan (plan)variantenstudie in 1 dag legt de Stichting RGS stapsgewijs de variantenstudie in 1 dag uit. 

Bekijk ook het webinar over de Variantenstudie.

 

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 16 april 2024
Hoe bouw je aan een goede samenwerking in de keten?

In de bouw en infra is veel werk te doen, met weinig mensen en dan vergeet je soms goed samen te werken. Daardoor ontstaan er ergernissen, verpest het de werksfeer en zakt de productiviteit. Door goed te communiceren en duidelijk afspraken te maken kan je de samenwerking in de keten optimaliseren. Hoe pas je dat toe in de praktijk?

Maandag 18 maart 2024
Koopmans Bouwservice: “Bij RGS werk je gelijkwaardig samen”

Koopmans Bouwservice heeft de ambitie om het aandeel RGS-samenwerkingen verder uit te breiden. Grootste winst is voorspelbaarheid van het werk voor een lange termijn, stelt adjunct-directeur Niels Welmer. Daarvoor moet er wel een klik zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor medewerkers van bouwbedrijven is de gelijkwaardige relatie met de opdrachtgever soms óók wennen.

Vrijdag 15 december 2023
Rijke oogst infradialogen

Vanaf 2019 zijn infraondernemers met diverse impactvolle dossiers geconfronteerd, zoals stikstof, PFAS, corona, prijsstijgingen en de energietransitie. Om onze gezamenlijke koers te bespreken, organiseerden we vier infradialogen. Het waren geanimeerde gesprekken met veel bruikbare suggesties. Deze inbreng gaan we gebruiken om onze belangenbehartiging en dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van onze leden. Daarnaast hebben we alvast een overzicht van onderzoeken en handreikingen gemaakt, die je kan gebruiken in je gesprek met opdrachtgevers.