Logo Bouwend Nederland

Werkgevers doen reëel eindbod cao vlakglas

Woensdag 10 januari 2024

Op woensdag 10 januari 2024 hebben werkgevers in de cao voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf, aan het eind van de tweede onderhandelingsdag, een eindbod voorgelegd aan werknemersorganisaties.

Na twee onderhandelingsdagen zijn werkgevers teleurgesteld over de reactie van werknemersorganisaties op het uitgebreide eindbod. Kees-Jan van de Brink, voorzitter onderhandelingsdelegatie werkgevers: "Dit voorstel is, rekening houdend met de te verwachten ontwikkelingen in de sector, absoluut het onderste uit de kan. Het bevat een reëel loonvoorstel in combinatie met meerdere tegemoetkomingen op het gebied van regelingen voor duurzame inzetbaarheid. Met name dat laatste was voor vakbonden een belangrijk speerpunt." Onderstaand het eindbod van werkgevers zoals voorgelegd op 10 januari 2024.

Looptijd

Een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (12 maanden).

Loon

Tijdens de looptijd van de cao worden de lonen twee maal verhoogd:

  • 1-1-2024 100 euro per maand structureel (part-time naar rato)
  • 1-7-2024 2,5% per maand structureel (part-time naar rato)

 

Eenmalige uitkering van €350 bruto (naar rato bij part-time), te betalen in december 2024. Voorwaarde is in dienst op 1/1/2024 of eerder en nog in dienst op 31/12/2024. Uitzondering voor medewerkers die gedurende 2024 met pensioen gaan (AOW), zij ontvangen het bedrag naar rato van het aantal maanden dienstverband in 2024.

 

De van toepassing zijnde cao-vergoedingen worden op de hierboven genoemde momenten verhoogd met de genoemde percentages.

Reiskostenvergoeding

Conform artikel 19, lid 1 wordt verhoogd naar €0,23 per kilometer.

Thuiswerkvergoeding

Conform artikel 19, lid 3 wordt verhoogd naar €2,35 netto per dag.

Duurzame inzetbaarheid

Invoering van een 4-daagse werkweek (80% werken, 90% salaris, 100% pensioenopbouw) voor medewerkers vanaf 61 jaar tot de AOW-leeftijd, die minimaal 10 jaar in de sector werkzaam zijn. Werkgevers leveren een bijdrage van 5 verlofdagen per jaar om in te zetten.

Vakbondsbijdrage

Van €20.000 aan de vakorganisaties gedurende de looptijd van de cao.

Pensioenpremie

Conform eerder opgestelde afspraken voor 2024.

Protocolafspraken

Werkgevers hebben besproken om de werkgroep Fit over de Finish voort te zetten, waarbij de volgende thema's liggen in het gebied rondom verlof- tijdsparen in combinatie met een cafetariamodel, onder andere voor verduurzaming van arbeidsvoorwaarden. Werkgevers hebben voorgesteld om een protocol voor rouwbegeleiding op te stellen.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 april 2024
Glasbedrijven herstellen voor KWF kosteloos vernielde gedenkplaten

Vorig jaar juni trof de boswachter van het Wilhelminabos bij Dronten een ravage aan; 65 van de 67 gedenkplaten waren vernield. Op deze glaspanelen stonden de namen van dierbaren die aan kanker zijn overleden. Eind mei 2024 worden de glazen monumenten kosteloos hersteld door Nissink Business Glass, Steinfort Glas en IJsselglas. We spraken Robert Nissink over deze mooie actie.

Vrijdag 15 maart 2024
Circulaire Geveleconomie neemt initiatief tot een gelijk speelveld Product Category Rules voor Levenscyclusanalyses

Maandag 11 maart zijn de VMRG, VKG, NBVT, Bouwend Nederland Vakgroep GLAS en VHS met de Nationale Milieu Database en Nibe het overleg aan gegaan over Product Category Rules (PCR).

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.