Logo Bouwend Nederland

AI en de beste wensen voor het nieuwe jaar

Maandag 29 januari 2024

Bij de nieuwjaarsbijeenkomst van afdeling Amsterdam draaide het dit keer niet alleen om de beste wensen. Het ging 18 januari vooral ook om AI en ChatGPT, en hoe je als Bouw & Infra bedrijf deze uitdagende ontwikkelingen in het werk zou kunnen toepassen.

Zo’n 25 leden waren er naar de eerste bijeenkomst in 2024 van de afdeling Amsterdam gekomen. Plaats van handeling was de StartHub van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Eén van de startups daar is Datacation, een jong bedrijf dat zijn klanten helpt met toepassingen van AI, kunstmatige intelligentie dus. Job Oosterkamp en Cas Teeuwen namen de bouwers mee in de wereld van AI en ChatGPT. Oosterkamp vertelde bijvoorbeeld over hoe Datacation klanten met de inzet van AI heeft geholpen bij de optimalisatie van planning en de afhandeling van e-mail. Bij dat tweede las en beoordeelde de AI alle ingekomen mails, inclusief de bijlagen, om ze vervolgens in het postvak van de juiste afdeling te plaatsen. Dat scheelt de klant enorm veel tijd, die hoefde alleen nog maar de mails daadwerkelijk af te handelen. De presentatie van Oosterkamp kun je hier downloaden.

Houtrot opsporen

Het e-mailvoorbeeld was, net als de andere usercases, zeer interessant voor de leden. Door wat meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van AI, is het mogelijk om te bepalen of en zo ja waar ze er zelf iets aan kunnen hebben. Vooral op het voorbeeld van een drone die heel veel foto’s maakt die vervolgens door AI worden bekeken en beoordeeld, sloegen de bouwers aan. Ze zagen er goede mogelijkheden in om houtrot te detecteren in een stadium dat het nog niet heel veel tijd en geld kost om er iets aan te doen. 

Ethische haken en ogen

In het tweede deel van de bijeenkomst ging Cas Teeuwen van Datacation in op ChatGPT. Daarbij focuste hij zich vooral op hoe ChatGPT werkt en de dilemma’s die dat met zich mee kan brengen. Teeuwen legde uit dat AI-tools als ChatGPT hun kennis en informatie halen uit een enorme hoeveelheid online data. Punt is dat die tools niet altijd transparant zijn over de data die ze raadplegen, of die data wel vrij beschikbaar is of dat er eigenlijk voor betaald had moeten worden. Van alle aanbieders van ChatGPT is daarom een transparantie-score vastgesteld. Teeuwen vroeg aan de leden waar zij voor zouden kiezen; een goed werkend AI-model dat voor zijn output ook gebruik maakt van onrechtmatig verkregen data of een model waarvan zeker is dat de output is gebaseerd op legale data maar waarvan de kwaliteit mogelijk minder is. Het merendeel van de leden gaf aan voor de eerste variant te kiezen.

Vuile data

Teeuwen gaf ook nog wat aandachtspunten mee voor het gebruik van ChatGPT, zoals dat het goed is om je bewust te zijn van de waarde van jouw data. Zet jij data van je eigen bedrijf online dan bestaat er immers grote kans dat dat door een AI-tool gebruikt gaat worden, ook als je dat liever niet hebt. Ook wees hij erop dat lang niet alle online data juist en correct is en je dus niet zomaar voor waar en goed kunt aannemen waar ChatGPT mee komt. De presentatie van Teeuwen kun je hier downloaden.

Aan het werk

Na het informatieve gedeelte gingen de leden in groepjes in gesprek over mogelijke toepassingen van AI en ChatGPT in de Bouw & Infra. Een groep zag wel wat in contracten en tenders. Daar zit immers veel data in en die kan door tijdsdruk vaak niet allemaal goed verwerkt worden. Met behulp van kunstmatige intelligentie kan dat wellicht wel, en dat kan voor hogere kwaliteit zorgen. Een andere groep opperde de inzet van een chatbot bij omgevingsmanagement, en dan specifiek bij het beantwoorden van veelvoorkomende vragen van omwonenden. Een van de leden opperde dat, als er versnelling gewenst is voor wat betreft de toepassing van AI in de Bouw & Infra, het zinvol kan zijn wanneer bedrijven als Datacation zich specifiek op bepaalde branches gaan richten. “Dan ga je elkaar beter begrijpen waardoor je beter kunt versnellen.”

Subsidie!

Alles bij elkaar was het een bijeenkomst met misschien niet persé de gemakkelijkste inhoud, maar wel eentje die zeer leerzaam was. Interessant voor de leden was ook wat Datacation vertelde over stimuleringsmaatregelen voor het MKB. Er zijn subsidies mogelijk tot wel € 10.000,00 euro (zonder eigen bijdrage!) voor MKB bedrijven als ze AI-experts inschakelen voor onderzoek naar de mogelijkheden van AI-toepassingen in het bedrijf. De mannen van Datacation nodigden de bouwers uit om bij interesse naar zo’n gesubsidieerd onderzoek, vooral contact met ze op te nemen. Dat kan via j.oosterkamp@datacation.nl. 

Lydia de Wit
Verenigingsmanager Regio Randstad Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Invoering NIS2 wetgeving in Nederland vertraagd

Met de aankomende NIS2 wet komt er veel op bedrijven en hun mkb-toeleveranciers af. De invoeringsdatum van 18 oktober 2024 wordt in Nederland niet gehaald, maar wél in de landen die ons omringen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid.

Donderdag 11 april 2024
Publicatie voor opdrachtgevers: geef ruimte aan innovaties

Onze nieuwe publicatie beschrijft voor opdrachtgevers hoe ze out of the box oplossingen kunnen stimuleren. Natuurlijk mag je hen er ook op wijzen.

Dinsdag 9 april 2024
Toepassingen van AI in de bouw

Eind maart vond in Helsinki het eerste fysieke congres over AI in de bouw plaats. Bezoekers uit allerlei landen lieten zich informeren én inspireren over de nieuwste ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Die nadruk lag op de toepassing van AI in de ontwerpfase, zoals parametrisch ontwerpen. Maar ook toepassingen in de uitvoering kwamen aan bod. Bouwend Nederland was erbij en gaat samen met Hogeschool Rotterdam verder onderzoek doen naar AI in de bouw.