Logo Bouwend Nederland

Infraplatform RRN gaat de diepte in bij Hoogtij

Vrijdag 17 februari 2023

Geen excursie naar een boeiend infraproject maar een zeer inhoudelijke bijeenkomst voor Infraplatform Regio Randstad Noord dit keer. Dinsdag 14 februari gingen zo’n 35 infrabouwers in gesprek met Maxime Verhagen, gedeputeerde Jeroen Olthof van Provincie Noord-Holland, wethouder Melanie van der Horst van Gemeente Amsterdam en directeur Taco van Hoek van het EIB.

Parkeerperikelen bij de evenementen locatie Hoogtij in Amsterdam Noord zorgden ervoor dat de bijeenkomst een half uurtje later begon. Zeker vanwege de strakke agenda van Melanie van der Horst (ze moest om half 5 naar een volgende afspraak) was dat jammer, maar in de tijd die haar resteerde, liet de Amsterdamse wethouder voor onder meer verkeer, vervoer en openbare ruimte zich bepaald niet onbetuigd.

Werk aan de winkel

Maxime Verhagen, bezig aan zijn laatste weken als voorzitter van Bouwend Nederland heette alle aanwezigen welkom. Zonder al te diep op zijn aanstaande afscheid in te gaan, gaf hij aan dat hij had gehoopt een aantal uitdagingen die hij in zijn periode als voorzitter meemaakte, als kant en klare en ook behapbare brokken te kunnen overdragen aan zijn opvolger. "Maar ik vrees dat Arno Visser zijn handen nog wel even vol heeft aan dossiers als stikstof en de energietransitie!", sloot hij af.

Kijkje naar de inframarkt

Taco van Hoek nam het eerste inhoudelijke deel voor zijn rekening: een overzicht van de stand van zaken van de inframarkt. Die laat nogal wat uitdagingen voor de sector zien, vooral vanwege de budgetten van opdrachtgevers provincie Noord-Holland en de gemeenten. Van Hoek gaf gedeputeerde Olthof en wethouder Van der Horst vier overwegingen mee voor het aansluitende tweegesprek: stel meer budget beschikbaar voor alle maatschappelijke opgaven die er zijn, zet budgetten flexibeler in, kijken naar meer standaardisatie, of doe sommige dingen gewoon niet.

Minder puzzels maken

In het tweegesprek kwam eigenlijk nog een vijfde optie naar voren. De wethouder erkende dat gemeenten er goed in zijn om ambities aan elkaar te koppelen. Bij het herstel van kademuren en bruggen wordt bijvoorbeeld ook meteen geprobeerd de ambities voor duurzaamheid en circulariteit te tackelen. "We moeten daar pragmatischer mee omgaan en verder vooruit kijken", zei ze. Gedeputeerde Olthof beaamde dat het vertragend werkt en de kosten opjaagt wanneer overheden er dergelijke ingewikkelde puzzels van maken. Ook waren beide bestuurders het er over eens dat het financiële aspect nooit ten koste mag gaan van veiligheid.

Verrassende Mentimeter

In een volgend deel van de bijeenkomst werden de deelnemers nadrukkelijk bij het gesprek betrokken. Via de mentimeter reageerden ze op een aantal stellingen. Dat leverde soms heel verrassende uitkomsten op. Op de vraag vanaf welke fase een infrabedrijf bij een project betrokken zou moeten worden gaf het merendeel aan dat dat vanaf het moment zou moeten zijn waarop de overheid nieuwe ambities naar buiten brengt. Dat is verrassend genoeg dus nog eerder dan vanaf de ontwerpfase, zoals vaak wordt gedacht. Minder verrassend was de reactie op de stelling: Decentrale overheden weten wat er speelt in de markt. Daarop reageerde het gros van de bedrijven neutraal. Niet verwonderlijk, want die decentrale overheden zaten op het podium en dat maakt dat je toch iets voorzichtiger bent met een oordeel. Zeker als er ook nog eens een scherpe dagvoorzitter als Theo Dohle met een microfoon door de zaal rondloopt.

Meer in het magazine

Na een samenvatting van de bijeenkomst door Maxime Verhagen, was het tijd voor de walking dinner en een terugblik op de bijeenkomst. Die vond het merendeel van deelnemers zeer geslaagd, vooral ook doordat er niet alleen collega’s/leden waren, maar ook vertegenwoordigers van verschillende marktpartijen. Ook het inhoudelijke karakter van de bijeenkomst was goed bevallen. Meer over die inhoud lees je in het komende BNL-magazine.

Lydia de Wit
Verenigingsmanager Regio Randstad Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 16 april 2024
Uitnodiging bijeenkomsten bouw bij het Bouwlab Haarlem

Schrijf je in voor deze bijeenkomsten over modulair bouwen en circulariteit

Maandag 15 april 2024
Uitnodiging bijeenkomst flora en fauna

Meer weten over flora en fauna regelgeving en probleemoplossing? Kom naar de bijeenkomst in de Eemlandhoeve, Bisschopsweg 7 in Bunschoten-Spakenburg.

Woensdag 10 april 2024
ESPEQ viert met trots haar 40-jarig bestaan

Op donderdag 4 april vierde ESPEQ met trots haar 40-jarig bestaan. Sinds de oprichting in 1984 zijn er bij ESPEQ duizenden leerlingen opgeleid en begeleid naar een loopbaan in de bouw.