Logo Bouwend Nederland

Ouwehand Bouw maakt er een Bewust Veilig Wéék van

Maandag 4 maart 2024

Ook dit jaar doet Ouwehand Bouw mee aan de Bewust Veilig Dag. Maar de ontwikkelende bouwer trekt het wat breder dan alleen die ene dag; het programma start al een week eerder en loopt zelfs door tot ná de 27e maart.

“Veiligheid krijgt steeds meer aandacht bij ons”, zegt Marjolein Tuinier. De facilitair medewerkster bij Ouwehand Bouw weet waar ze het over heeft; ze ondersteunt collega Hanno van Ieperen dagelijks bij zijn werk als KAM-coördinator, en ook bij de organisatie van de Bewust Veilig Dag. “Voorheen waren we alleen VCA-gecertificeerd, maar we zagen dat VCA voornamelijk stuurt op procedures. Veiligheid gaat echter vooral om gedrag en dan is het volgens ons zinvol om er met elkaar over te praten, er met z’n allen mee bezig te zijn. Vandaar dat we vorig jaar zijn gestart met de Veiligheidsladder.” 

Warming up met kahoot

Voor het programma van de Bewust Veilig Dag heeft Ouwehand Bouw aansluiting gezocht bij die Veiligheidsladder. “De Toolbox die we op de dag doen, is gericht op veiligheidsgedrag, op het herkennen en bespreken van risico’s”, legt ze uit. “Verder delen we 27 maart de Veiligheidskrant uit onder het personeel.” Daar houdt het echter niet bij op. Sterker nog, het begint er zelfs niet mee. Ouwehand Bouw trapt de Bewust Veilig Dag al een week eerder af. “We hebben dan een vergadering met een groot deel van onze medewerkers. Onze externe veiligheidsexpert van het bedrijf Kader is daar ook bij om te vertellen over de Veiligheidsladder. De instructie wordt ondersteund met een kahoot-quiz over veiligheid.” Door op zo’n leuke interactieve manier vooraf de kennis over dat thema te toetsen, wil het bedrijf de kadermedewerkers alvast een beetje opwarmen voor de Bewust Veilig Dag zelf.

Werken aan veiligheidsbewustzijn

Na de Bewust Veilig Dag is er aan het eind van de week via intranet nog een quiz voor ál het personeel. “Zo willen we het een beetje warm houden onder de medewerkers. Beperk je het tot één dag, dan leggen mensen alles wat ze hebben geleerd misschien wat makkelijker naast zich neer. Dat willen we voorkomen want veiligheid draait toch voor een belangrijk deel om bewustzijn.”

‘Less is more’

Het zijn wijze lessen die vorig jaar zijn geleerd toen Ouwehand Bouw voor het eerst meedeed aan de Bewust Veilig Dag. “We merkten toen dat je van alles kunt organiseren, maar dat het best wel lastig is om iedereen binnen het bedrijf erin mee te nemen. Daarom hebben we dit jaar gekeken hoe we het goed bij de mensen terecht kunnen laten komen zonder dat dat een enorme organisatorische klus wordt.” 

Flinke kluif

Evengoed is de organisatie ook dit jaar een behoorlijke opgave. Ouwehand Bouw heeft namelijk twee vestigingen, één in Gorinchem en één in Katwijk. De ontwikkelende bouwer doet naast nieuwbouw en projectontwikkeling ook renovatie en onderhoud. De 150 medewerkers zijn dus verspreid over een groot aantal werklocaties, ook op de Bewust Veilig Dag. “Op de nieuwbouwprojecten kunnen de uitvoerders op 27 maart het personeel en de onderaannemers nog wel bij elkaar halen in de keet voor de toolbox, maar dat werkt niet voor de collega’s van de onderhoudsafdeling. Die rijden van de ene klus naar de andere. Daarom bieden we de toolbox ook online aan via ons intranet, en doen we later in de week nog die quiz. Mét een mooie prijs want we willen natuurlijk wel dat iedereen meedoet!”

Carina van der Tuijn
Adviseur Sociale Zaken Regio Randstad Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 april 2024
Extra maatregelen nodig om veiliger te werken op de vluchtstrook

Veilig werken vraagt om een gemeenschappelijk doel en een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Daarom stelden we met begin dit jaar samen met brancheorganisaties Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een duidelijk statement met hoge doelen op. Onze boodschap aan Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders luidt: er zijn aanvullende maatregelen nodig om veilig te werken op de vluchtstrook. Mede dankzij ons statement zijn partijen in korte tijd dichter bij elkaar gekomen en zijn de gesprekken geïntensiveerd. We willen beide hetzelfde, veiliger werken en dat gaat niet vanzelf.

Maandag 15 april 2024
Week van 'Hee, ben jij oké?' van start

In de bouw-, infra- en installatiesector mag je zijn wie je bent of wilt zijn. Deze week van 15 t/m 21 april is het de Week van 'Hee, ben jij oké?'. Dit landelijke initiatief heeft tot doel om samen met heel veel organisaties en bedrijven onze sector inclusiever en sociaal veiliger te maken. Doe mee en sta samen met andere bedrijven in de week van 'Hee, ben jij oké?' stil bij inclusie, diversiteit en sociale veiligheid.

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.