Logo Bouwend Nederland

Verbindend samenwerken Regiodag Randstad-Zuid 2024

Vrijdag 5 april 2024

Verbindend samenwerken, een betere samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en nieuw partners. Weet jij hoe je klanten écht aan je bedrijf kunt verbinden? Hoe je slim verbindend samenwerkt met je (keten)partners en opdrachtgevers? En hoe (ver)bind je je mensen blijvend aan je bedrijf? De Bouw &Infra staan voor grote uitdagingen die met minder mensen gedaan moeten worden. Dat vraagt slim verbindend samenwerken. Met je ketenpartners, je opdrachtgevers, concullega’s en je eigen mensen. Maar hoe doe je dat? Kom op donderdag 23 mei 2024 naar de Regiodag bij Beeld & Geluid in Den Haag en ervaar hoe je die verbindende samenwerking kunt vormgeven.

Programmering

15.30 uur Inloop
16.00 uur Welkom – Gerard Bac (voorzitter Regiobestuur RRZ)
16.10 uur In gesprek met Arno Visser (voorzitter Bouwend Nederland)
16.30 uur 'Samenwerken in de keten' – Ron Wesseling
16.50 uur Pauze
17.00 uur De Verbinders, interactieve show van Joep van Deudekom
18.00 uur Borrel en walking dinner

Locatie

Beeld & Geluid, Zeestraat 83, Den Haag

Klik op aanmelden als je hierbij aanwezig wilt zijn.

We kijken uit naar je komst op donderdag 23 mei!

Daniëlle Brink
Verenigingsmanager Regio Randstad Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 13 maart 2024
Hollandia maakt van de Bewust Veilig Dag een Veiligheids-feestje

Veiligheid is ‘serious business’, weten ze bij Hollandia. Het hele jaar door werkt het bedrijf aan een veilige werkomgeving en aan veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers. Op de Bewust Veilig Dag wordt het thema wat luchtiger aangepakt. Een bewuste keuze; Hollandia heeft namelijk net trede 4 van de Veiligheidsladder bereikt en dat moet uiteraard gevierd worden.

Dinsdag 12 maart 2024
Bouwvrouwen in Zuid-Holland beleven sportieve dag bij ADO Den Haag

Op vrijdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseerde regio Randstad Zuid in het Bingoal Stadion van ADO Den Haag de Bouwvrouwendag. Veertig enthousiaste dames, werkzaam in alle facetten van de bouw en infra, werden ontvangen in het stadion dat voor de gelegenheid op alle billboards het Bouwvrouwenlogo toonde.

Maandag 11 maart 2024
Emissieloos bouwen is een boeiende puzzel

Verhelderend en realistisch vonden de deelnemers aan de bijeenkomst ‘Elektrificatie materieel’ het verhaal dat ze 27 februari in Nootdorp te horen kregen. De (infra)bouwers kregen veel informatie over de stand van zaken en de inzet van Bouwend Nederland, en handvatten om weloverwogen keuzes te maken.