Logo Bouwend Nederland

Infraplatform Zeeland krijgt nieuwe voorzitter

Zaterdag 25 november 2023

Op 21 november kwam het infraplatform Zeeland bijeen. Een belangrijk onderdeel van de vergadering was het afscheid van voorzitter Joost Schuijs, na 11 jaar tomeloze inzet voor de sector. Leonard Pekaar, directeur bij van der Straaten, volgt hem op.

11 jaar lang zette Joost zich met veel inzet en toewijding in voor de Zeeuwse infrasector. Hierin stond hij boven de partijen en wist richting opdrachtgevers een brug te slaan, om de belangen van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever helder uit te leggen. Dit heeft de positie van de sector versterkt en wederzijds begrip gegeven. 

 

Met veel dank aan Joost neemt Leonard Pekaar nu de voorzittershamer over. Als directeur van van der Straaten is Leonard als geen ander in staat de geslagen brug verder te ontwikkelen. De infraopgave die er in Zeeland aan komt, is groot en iedere partij is nodig deze te realiseren. Onder leiding van Leonard is onlangs een delegatie van het infraplatform hierover met de provincie Zeeland in gesprek geweest en deze contacten worden verder uitgebouwd.

Stikstof

Dat dit realiseren niet zomaar gaat, bleek uit de presentatie die Richard Mulder van Bouwend Nederland gaf. Er zijn vele, reële, problemen waar de sector mee te maken heeft. De inzet vanuit de sector is voor wat betreft korte termijn, komende kabinetsperiode en lange termijn is vooral gericht op helderheid en continuïteit. Geen verrassingen meer, geen nieuwe crises, maar helderheid voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Zie voor alle ontwikkelingen ook de presentatie.

Samenwerking overheden

Na deze presentatie duidde Hanneke van Eijndhoven, regiomanager Zuid van Bouwend Nederland, de samenwerking tussen de infrasector en de diverse overheden. De gezamenlijke belangen zijn groot en kunnen alleen in goed onderling overleg worden gerealiseerd. Hierbij moeten zowel markt als overheid meer open kaart spelen over uitdagingen en kansen, om deze samen vervolgens ook te pakken.

Conclusie

Er liggen grote uitdagingen en kansen voor de Zeeuwse infrasector de komende jaren. Als infraplatform gaan we door op de ingeslagen weg, met een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. We kijken terug op een mooi afscheid van boegbeeld Joost Schuijs en gaan met vertrouwen in Leonard vooruit.

Jos Lukasse
Verenigingsmanager afdeling Zeeland
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 9 april 2024
Tijdelijke opvolger benoemd voor vertrekkend directeur Fries Heinis

"Op 21 maart maakten we bekend dat Fries Heinis op 1 juli vertrekt bij Bouwend Nederland. Tot een opvolger gevonden is, wordt per deze datum een interim algemeen directeur aangesteld", zegt onze voorzitter Arno Visser. "We zijn blij dat voormalig lid van ons dagelijks bestuur Lennard Heij zijn taken tijdelijk zal overnemen. Deze ervaren bestuurder en directeur kent zowel de bureauorganisatie als veel van de leden. We kijken uit naar Lennard's komst en vertrouwen op een goede samenwerking."

Donderdag 21 maart 2024
Algemeen directeur Fries Heinis stapt van Bouwend Nederland over naar RAI Vereniging

Na bijna tien jaar vertrekt Fries Heinis (55) bij Bouwend Nederland. Op 1 augustus wordt hij de nieuwe algemeen directeur van RAI Vereniging. Hij volgt daar Olaf de Bruijn op die per 1 oktober met vroegpensioen gaat. Fries Heinis blijft tot 1 juli in functie en de zoektocht naar een opvolger is inmiddels gestart.

Woensdag 20 maart 2024
Webinar Netcongestie en Aansluitproblematiek

Op 29 februari 2024 heeft de bureauorganisatie van Bouwend Nederland geïnteresseerde leden bijgepraat over de achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van netcongestie en aansluitproblematiek en over wat Bouwend Nederland daarin vindt en doet.