Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Wetten en regels
  4. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs waadi

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

Regels voor het bemiddelen van arbeid, zoals het uitzenden van uitzendkrachten, zijn opgenomen in de WAADI. Zo geldt onder andere een registratieplicht voor uitleners van arbeidskrachten en een informatieplicht voor inleners van arbeidskrachten.

Vaak zijn bouw- en infrabedrijven de inleners van arbeidskrachten maar in sommige gevallen kan ook sprake zijn van het uitlenen van arbeidskrachten. De WAADI zal naar verwachting de komende jaren worden aangepast om met name buitenlandse arbeidskrachten nog beter te kunnen beschermen. Aanleiding voor deze aanpassing is het rapport van de commissie Roemer "Geen tweederangsburgers".

Registratieplicht

Stel je arbeidskrachten ter beschikking oftewel leen je personeel uit tegen betaling? Dan geldt de registratieplicht en moet je dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De registratie geldt niet alleen voor het bedrijfsmatig uitzenden van personeel (zoals uitzendbureaus) maar ook voor het niet-bedrijfsmatig (incidenteel) ter beschikking stellen van personeel. Voor meer informatie over de registratieplicht en het registreren bij de Kamer van Koophandel, zie In- of uitlenen van arbeidskrachten (kvk.nl)

Ter beschikking stellen

Er is sprake van het ter beschikking stellen van personeel (TBA) als:

  • Een onderneming (uitlener) een arbeidskracht ter beschikking stelt aan een andere onderneming (inlener), en;
  • De uitlener krijgt hiervoor een vergoeding van de inlener aan wie de arbeidskracht ter beschikking is gesteld, en;
  • De arbeidskracht werkt onder toezicht en leiding van de inlener.

In de praktijk kunnen arbeidskrachten in verschillende constructies en onder verschillende benamingen worden aangeboden. Het kan bijvoorbeeld gaan om uitzendwerk, detachering, payrolling of verhuur of uitlening van personeel. Het maakt niet uit welke naam er aan gekoppeld wordt, als sprake is van TBA dan geldt de registratieplicht.

Boete registratieplicht

Bedrijven die personeel ter beschikking stellen en niet juist geregistreerd zijn, riskeren een boete van € 8.000,- euro (bij 1 tot 10 arbeidskrachten) tot maximaal € 32.000,- euro bij 30 of meer arbeidskrachten. Maar let op, ook als inlener krijg je deze boete als de uitlener niet beschikt over de registratie. Uitleners kunnen de registratie van hun inleners controleren via de Waadi check (kvk.nl)

Informatieplicht

Maak je gebruik van arbeidskrachten van uitleners van personeel, dan geldt voor jou een informatieplicht. Je dient voor de aanvang van de terbeschikkingstelling schriftelijk of elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaarden te verstrekken aan de uitlener. Informatie over de arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten is in de cao Bouw & Infra opgenomen in bijlage 7. Let op! De cao Bouw & Infra is een minimum-cao. Worden arbeidsvoorwaarden binnen de onderneming toegepast die boven de voorwaarden van de cao liggen, dan gelden de hogere arbeidsvoorwaarden ook voor de uitleners van personeel. Je dient deze informatie dan ook te verstrekken aan de inlener.

Uitzendwerk in de Bouw en Infra

Bij uitzendwerk in de bouw en infra is de juiste informatie over arbeidsvoorwaarden van belang om zeker te zijn dat de uitzendkracht correct wordt betaald door het uitzendbureau. Bouwend Nederland heeft samen met vakbonden "Uitzendwerk in de Bouw en Infra" gepubliceerd, een publicatie die bedrijven helpt om uitzendbureaus en uitzendkrachten goed te informeren over de arbeidsvoorwaarden. De informatie uit de publicatie is tevens beknopt weergegevens in een flyer en de publicatie en flyer zijn tevens vertaald in het Engels, Duits, Pools en Portugees. De verschillende versies en vertalingen zijn te vinden op de website van het Technisch Bureau Bouw & Infra.

Masterclass Wegwijs in de ketenwetgeving

De keten van onderaannemers, zzp-ers en uitzendbureaus bij projecten wordt ingewikkelder en internationaler. Het is niet eenvoudig door de bomen het bos te zien. In deze masterclass wordt een totaalbeeld uiteengezet over de WKA, WAS, DBA, WAV en AVG.

 

Bekijk ook

Wetten en regels

Alle belangrijke wetten en regels voor de bouw & infra gemakkelijk en praktisch omschreven.

Arbowet en regelgeving

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit recht is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

WAV

Als je samenwerkt met arbeidskrachten van buiten Nederland, is de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) belangrijk.

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de eu (WagwEU)

In de WagwEU staan de arbeidsvoorwaarden voor tijdelijke buitenlandse gedetacheerde werknemers met een buitenlandse werkgever.