Logo Bouwend Nederland

400 miljoen extra voor Schoon en Emissieloos Bouwen

Donderdag 1 december 2022

Het kabinet stelt 400 miljoen euro extra beschikbaar voor het programma Schoon en Emissieloos Bouwen. Het is één van de nieuwe maatregelen in de aanpak van de stikstofproblematiek. Bouwend Nederland is blij dat de wens voor deze extra financiële impuls is gehonoreerd. In combinatie met ondersteunende subsidieregelingen kunnen we nu echt stappen zetten. Binnen platform De Groene Koers delen bedrijven ervaringen over de inzet van emissieloos materieel.

Het kabinet kondigde vorige week nieuwe maatregelen aan in de stikstofaanpak. Onderdeel van deze plannen is 400 miljoen euro extra voor het programma Schoon en Emissieloos bouwen (SEB). Een taskforce van kabinet, medeoverheden, marktpartijen en kennisinstellingen gaat in kaart brengen hoe we de middelen voor dit programma effectief kunnen inzetten. Doel is de bouw verder verduurzamen. 

Samen inzetten op emissieloos bouwen

Steeds meer bouwbedrijven werken met emissieloos materieel of zorgen via andere maatregelen dat de uitstoot in de bouw afneemt. Zekerheid over gunningen op duurzaamheid is nodig om versneld deze grote investeringen te doen. Daarnaast helpen subsidieregelingen om duurzame keuzes te maken. Vanaf 10 januari 2023 is het weer mogelijk om in te schrijven voor de subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s. Ook komt er vanaf 2024 een nieuwe subsidie voor waterstoflaadstations en bijbehorend wagenpark

De Groene Koers

De Groene Koers werkt samen met het programma Schoon en Emissieloos bouwen aan een uitstootvrije(re) sector in 2030. Bouwend Nederland is een van de initiatiefnemers van De Groene Koers, samen met BMWT, CUMELA, VHG en MKB Infra. Bij de start van het platform in 2020 investeerde nog maar een beperkt aantal bouwbedrijven in emissieloos materieel. Inmiddels is De Groene Koers een levendig platform met veel goede voorbeelden van de inzet van elektrisch materiaal.  

Hoe verder…

Na de Porthos-uitspraak is het nóg belangrijker geworden om de tijdelijke stikstofuitstoot bij bouwen te verminderen. Het programma Schoon en Emissieloos bouwen is onderdeel van de Stikstofwet, waarbij twee keer 500 miljoen euro werd gereserveerd. Bouwend Nederland pleit ervoor om nu ook de tweede tranche naar voren te halen. Op die manier kunnen bedrijven hoge investeringen in emissieloos materieel gaan doen. Daarnaast is het belangrijk dat (decentrale) opdrachtgevers daadwerkelijk zwaarder gaan gunnen op duurzaamheid.

Alleen door met voorrang stikstofruimte vrij te maken voor de bouwsector, geplande projecten versneld te vergunnen en de aanschaf van schoner bouwmateriaal te subsidiëren kan het kabinet zijn eigen ambities op het gebied van woningbouw, energietransitie en mobiliteit halen.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 17 april 2024
“In 2025 hebben alle fabrikanten emissieloos materieel beschikbaar”

Volvo is de eerste Europese leverancier waar zwaar elektrisch bouwmaterieel van de band rolt. Ben Möhlmann van Volvo-distributeur SMT Netherlands spreekt veel bouwbedrijven. Zo kan hij hun wensen goed vertalen naar de fabrikant. Hij houdt een pleidooi voor een subsidie voor opdrachtgevers, zodat aannemers de daadwerkelijke kosten van emissieloos werken kunnen berekenen. En opdrachtgevers: stop met boeteclausules, zoek vooral samen naar oplossingen.

Dinsdag 16 april 2024
BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.