Logo Bouwend Nederland

"Aannemers willen onze facturen ontvangen via de DICO Standaard"

Vrijdag 15 december 2023

Veel van de pleinen en straten waarover we dagelijks lopen, zijn voorzien van bestrating geproduceerd en geleverd door de mensen van Struyk Verwo Infra. Duurzame en slimme bestrating zoals klimaatadaptieve groenbestrating die water sneller afvoert en hittestress tempert. Of speciale tegels waarin oplaadkabels van elektrische auto’s veilig opgeborgen zijn om struikelgevaar te voorkomen. Struyk Verwo Infra vernieuwt ook de eigen bedrijfsvoering door te digitaliseren en te standaardiseren, vertelt commercieel manager Edwin de Bruin.

Factureren via DICO

Edwin de Bruin vertegenwoordigt NVTB (Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie) in de DICO Beheercommissie van Ketenstandaard. Hij licht graag toe waarom Struyk Verwo Infra de DICO Standaard is gaan gebruiken. "Gemeenten zijn onze belangrijkste opdrachtgevers, maar vaak loopt de bestelling van onze producten en diensten via een aannemer die voor de gemeente werkt. Bijna alle grote aannemers willen onze facturen ontvangen via de DICO Standaard. Sinds 2002 is dit dé standaard voor elektronisch factureren in de bouwsector."

Tijd en kosten besparen

Het versturen van facturen via DICO werpt vruchten af, merken ze bij Struyk Verwo Infra. Van de 65.000 facturen tot en met november, wordt ongeveer een derde verstuurd via deze standaard. De Bruin: "We besparen veel tijd en kosten door op deze manier te werken. Omdat het versturen van DICO volledig digitaal verloopt, ontstaan er minder vergissingen dan wanneer de gegevens handmatig ingevoerd worden. En het scheelt een heleboel arbeidsuren die bij vergissingen worden besteed aan het opstellen en goedkeuren van creditnota’s."

Dezelfde taal spreken

De Bruin is ook blij met de eenduidigheid die de DICO Standaard biedt. "Vanochtend waren we bijvoorbeeld bezig met een offerte voor het leveren van stootbanden. In het veld heten die ook wel ‘varkensruggen’, maar niet iedereen begrijpt dan wat je bedoelt. Door DICO te gebruiken, spreekt iedereen dezelfde taal. Dan worden de stootbanden in één keer besteld met de juiste specificaties wat betreft materiaal, hoogte en vorm."

Klanten ontzorgen

Op dit moment gebruikt Struyk Verwo Infra de DICO Standaard voor facturen en leveringen. In de toekomst wil De Bruin de standaard ook gaan gebruiken bij offertes en opdrachtbevestigingen. "Dit staat hoog op onze wensenlijst. Met vergaande digitalisering willen we klanten ontzorgen in elke fase en processen vergemakkelijken. Dit geldt voor meerdere aandachtspunten in onze organisatie, zoals bijvoorbeeld ook het finetunen van logistieke apps. Stapsgewijs maken we dit soort digitaliseringsslagen."

Breder gebruik DICO

De DICO Beheercommissie waar De Bruin deel van uitmaakt, is verantwoordelijk voor een goed beheer van de standaard. De Bruin: "Het is voor mij leerzaam om tijdens bijeenkomsten te horen hoe andere bedrijven de DICO Standaard benutten. Die informatie vertaal ik naar mijn eigen werkzaamheden en deel ik ook met de NVTB. Ook deel ik mijn eigen praktijkervaringen. Ik zet me er graag voor in om te stimuleren dat we in onze sector de DICO Standaard nog breder gaan gebruiken. We kunnen zoveel efficiënter werken als iedereen dezelfde taal spreekt."

Gegevens versturen via DICO

Deze berichten kunnen via DICO worden verstuurd.

  • Databerichten: productinformatie, artikelgegevens, condities en product/artikel relaties
  • Transactieberichten: offertes, offerte berichten, orders, orderbevestigingen, leverbonnen en facturen
  • Onderhoudsberichten: planning, onderhoudsopdrachten, onderhoudsstatussen, storingsmeldingen
  • Verhuurberichten: afmeldberichten en – bevestigingen

 

Dit artikel bieden we je aan via Ketenstandaard.

Dennis Mollet
beleidsadviseur digitalisering

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Invoering NIS2 wetgeving in Nederland vertraagd

Met de aankomende NIS2 wet komt er veel op bedrijven en hun mkb-toeleveranciers af. De invoeringsdatum van 18 oktober 2024 wordt in Nederland niet gehaald, maar wél in de landen die ons omringen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid.

Donderdag 11 april 2024
Publicatie voor opdrachtgevers: geef ruimte aan innovaties

Onze nieuwe publicatie beschrijft voor opdrachtgevers hoe ze out of the box oplossingen kunnen stimuleren. Natuurlijk mag je hen er ook op wijzen.

Dinsdag 9 april 2024
Toepassingen van AI in de bouw

Eind maart vond in Helsinki het eerste fysieke congres over AI in de bouw plaats. Bezoekers uit allerlei landen lieten zich informeren én inspireren over de nieuwste ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Die nadruk lag op de toepassing van AI in de ontwerpfase, zoals parametrisch ontwerpen. Maar ook toepassingen in de uitvoering kwamen aan bod. Bouwend Nederland was erbij en gaat samen met Hogeschool Rotterdam verder onderzoek doen naar AI in de bouw.