Logo Bouwend Nederland

AC-Werkplan vervangt het rode boekje

Donderdag 14 oktober 2021

In de ondergrond komen we vandaag de dag nog vele kilometers asbestcementleidingen tegen. In 2010 is het rode boekje 'veilig werken met asbestcementleidingen – in het ondergrondse openbare waterleiding-, gas- en rioolafvalwaternet' uitgebracht. Nu medio 2021 is het veilig werken met asbestcementleidingen vastgelegd in een nieuw AC-Werkplan. Voor meer informatie lees verder.

Het nieuwe AC-Werkplan beschrijft het veilig werken met asbestcementleidingen in het ondergrondse openbare waterleiding- en gasnet, tot aan de meter en tot en met een inwendige diameter van 500 mm. Hiermee kunnen werkgevers hun werknemers instrueren veilig te werken met asbestcementleidingen en daarmee te voldoen aan de voorlichting en informatieplicht.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het rode boekje opgesteld in 2010 zijn:

  1. Rioolwerkzaamheden zijn niet beschreven. Hoewel het in de lijn van de verwachting ligt dat de werkwijze zoals hier in dit werkplan beschreven ook voor rioolwerkzaamheden volstaan, moet dit formeel eerst aangetoond worden door middel van validatiemetingen. De werkzaamheden aan het riool kunnen in dit werkplan worden beschreven en ook opgenomen worden in de Arbocatalogus indien is aangetoond dat de grenswaarde niet wordt overschreden.
  2. Het zagen van asbestcementleidingen is niet meegenomen in de validatiemetingen, daardoor is niet aangetoond dat dit een veilige werkwijze is voor asbestcementleidingen en is daarom niet opgenomen in dit werkplan.
  3. Beperking van de diameter van asbestcementleidingen tot en met 500 mm. Bij werkzaamheden aan asbestcementleidingen met een inwendige diameter groter dan 500 mm, zal de desbetreffende netbeheerder aanvullende maatregelen voorschrijven.
  4. Nieuw in de werkwijze is dat bij het verbreken van de buis, er onder de buis folie of een natte doek moet worden aangebracht om de brokstukken te kunnen opvangen en volledig te kunnen verwijderen.

Gebruik van de documenten

Download hier het AC-werkplan, het asbestwerkformulier en transportformulier. Het AC-Werkplan is een beveiligd Word bestand, waarin door de gebruiker geen wijzigingen kunnen worden aangebracht. Het AC-Werkplan maakt altijd onderdeel uit van het asbestwerkformulier. Het asbestwerkformulier moet altijd per project volledig ingevuld worden en aanwezig zijn op de werklocatie (samen met het AC-werkplan). Voor de afvoer van asbesthoudend afval maak je gebruik van het transportformulier.

Voorlichting, onderricht en cursus

Onderdeel van de bescherming van de werknemers is de wettelijke verplichting van de werkgever dat zij doeltreffende voorlichting en onderricht in een cursus hebben ontvangen over de risico’s en over de te volgen werkmethoden, zie hoofdstuk 6 in het werkplan. Werknemers moet een gerichte cursus hebben gevolgd voordat zij in aanraking komen en werkzaamheden verrichten aan asbestcementleidingen. De cursus kan zowel intern (werkgever) als extern (opleider) worden gegeven. De cursus moet onder meer bestaan uit de volgende elementen:

  • Voorlichting over de gevaren van asbest;
  • Risicoherkenning;
  • De mate van blootstelling van asbest in de praktijk;
  • Werkmethoden en voorschriften voor veilig werken;
  • De behandeling van het asbestafval.

De eerst verantwoordelijke dient aanvullende opleidingseisen te hebben zoals vermeld in hoofdstuk 1.7 van het werkplan. Iedere werknemer die werkzaamheden met asbestcementleidingen uitvoert of met het toezicht daarop is belast, is verplicht minimaal eens per 5 jaar een cursus te hebben gevolgd en tussentijds een aanvullende instructie te hebben gehad.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.

Donderdag 11 april 2024
Programma Dag van de Constructeur 6 juni bekend

Het lijkt zo vanzelfsprekend, bouwconstructies moeten veilig en zo duurzaam mogelijk zijn. Daar maakt VNconstructeurs zich al jaren hard voor. Toch gaan wens en realiteit nog niet altijd hand in hand. Daarom is het bijwonen van de Dag van de Constructeur op 6 juni zo essentieel. Actuele inzichten en kennis over het vakgebied van de constructeur en ontwikkelingen in de steeds maar veranderende bouwsector worden die dag gedeeld in een spraakmakend programma. Algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland is een van de keynote sprekers.

Maandag 8 april 2024
Werkinstructies asbesthoudend voegenkit ter beoordeling aangeboden VIP-asbest

Rioolwerkzaamheden zijn niet opgenomen in het AC-Werkplan. In het verleden zijn er asbestcementbuizen en asbesthoudend voegenkit gebruikt bij de realisatie van de riolering. De sector heeft onder leiding van Stichting RIONED in 2021 reeds een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Vervolg metingen hebben geleid tot een uitbreiding en een nieuwe werkinstructie.