Logo Bouwend Nederland

Arbeidsinspectie verscherpt handhaving dieselmotoremissies

Donderdag 11 januari 2024

Veel bouw- en infrabedrijven investeren al volop in schoon en emissieloos bouwen. Met het SEB-convenant ligt er ook een duidelijk tijdspad voor het uitfaseren van fossiel aangedreven materieel. Met deze transitie scherpt de Arbeidsinspectie nu versneld haar handhavingsbeleid dieselmotoremissies aan. Dit geldt in eerste instantie voor machines met een dieselmotor <56kW. Deze moeten voortaan altijd een roetfilter hebben met een effectiviteit van minimaal 95%.

Werknemers die met of in de nabijheid van materieel met een dieselmotor werken, worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om je werknemers en anderen in de omgeving hiertegen te beschermen. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal hier ook strenger op toezien.

 

Concreet betekent dit dat dieselaangedreven machines <56kW per vandaag een effectieve roetfilter moeten hebben. Als de dieselaangedreven machine nog niet vanuit de fabriek een effectief roetfilter heeft, dan moet je deze alsnog aanbrengen (een zogenoemd retrofit roetfilter).

Overzicht van dieselaangedreven machines waarop gehandhaafd wordt

  • Graafmachines, minigravers, wielladers, shovels, schrankladers en vergelijkbare dieselaangedreven machines 1 t/m 3 ton en tot een vermogen van 19kW (alle Stage-Tier klassen).
  • Graafmachines, wielladers en shovels en vergelijkbare dieselaangedreven machines van 19 tot 56kW (t/m 10 ton). Een retrofit filter is bij >19kW niet nodig als de motor voldoet aan de Stage V norm.
  • Trilplaten, trilwalsen en trilstampers.
  • Compressoren, hoogwerkers en aggregaten.
  • Een retrofit filter is bij >19kW niet nodig als de motor voldoet aan de Stage V norm.
  • Een retrofit filter is bij >19kW en <560 kW niet nodig als de motor voldoet aan de Stage V norm.

Vanaf 1 januari 2030 geen dieselaangedreven machines <56 kW meer

Klein materieel mag dan in principe alleen nog elektrisch of waterstof aangedreven zijn. Als een bepaalde machine tegen die tijd nog niet op de markt beschikbaar is, dan zijn emissiearme alternatieven aangedreven op LPG en benzine toegestaan.  

Subsidie beschikbaar voor aanschaf emissieloos materieel

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is er voor de aanschaf van en de ombouw naar emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen en bouwvaartuigen door bouwbedrijven. De SSEB is er ook voor de ombouw van bouwwerktuigen en bouwvaartuigen naar emissiearm.

 

Vanaf 5 maart 2024 kun je deze subsidie weer aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

Meer weten over de handhaving van de Arbeidsinspectie?

Bekijk dan de nieuwe werkinstructiemodule DME van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 24 april 2024
Inspectie bij isolatiebranche: breng je arbozorg op tijd in orde

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat de komende tijd controleren of werkgevers in de isolatiebranche voldoen aan de Arbowetgeving. Ze controleren in het bijzonder of je voldoet aan een aantal basisverplichtingen. Dit zijn het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen en een basiscontract met een arbodienst. Bouwend Nederland onderschrijft het doel van deze inspectie: een betere beheersing van risico’s bij vooral kleinere bedrijven. Daar gebeuren namelijk relatief vaker ernstige ongevallen.

Maandag 22 april 2024
Bouwbedrijf Vrolijk maakt het spelenderwijs veiliger

Bij Bouwbedrijf Vrolijk doen ze het vaak nét een beetje anders. Zo ook tijdens de Bewust Veilig-dag. Dit jaar werden alle medewerkers in groepjes getraind op digitale veiligheid via mobiele escaperooms. Eerder al ontwikkelde Vrolijk een eigen game waarin veiligheid op de bouwplaats centraal staat. “Een serieus thema als veiligheid kan je spelenderwijs juist heel effectief onder de aandacht brengen”, meent KAM-manager Marco Waarts.

Donderdag 18 april 2024
Praktisch werkboek over klimmen op de veiligheidsladder

Tijdens de bestuurdersdag was er volop aandacht voor veiligheidscultuur en psychologische veiligheid. Onze bestuurders zagen een toneelstuk over een onveilige situatie op het werk en reflecteerden daarop. Ook was er een keynote lezing over psychologische veiligheid. En op de tafels lag een proefdruk van het nieuwe werkboek Samen klimmen op de veiligheidsladder. Dit werkboek voor mkb-bedrijven is in opdracht van ons ontwikkeld.