Logo Bouwend Nederland

Baanbrekende verbetering: ILS configurator nu beschikbaar

Woensdag 10 mei 2023

Een groep van 130 initiatiefnemers in de ontwerp-, bouw- en technieksector lanceerde op 9 mei de ILS Configurator in het Bouwhuis in Zoetermeer. Een volgende, cruciale stap in digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. Want iedere partij in de bouwketen kan met deze handige online tool eenvoudig en uniform een ILS (informatie leveringsspecificatie) samenstellen, met daarin de gewenste bouwwerkinformatie. Ook partijen die daarmee nog weinig ervaring hebben.

Oproep: draag ook bij!

De lancering van de ILS Configurator is meteen ook de eerste stap voor de verdere ontwikkeling van de tool. Martijn Carlier van digiGO BIMloket: "Als meer mensen de tool nu gaan gebruiken, kunnen we de ILS Configurator verder verbeteren tot een baanbrekende werkwijze voor iedereen in de bouw-, ontwerp- en technieksector. Vandaar dat we deelnemers aan de ontwikkeling en stakeholders tijdens het lanceringsfeest én uiteraard daarna oproepen: blijf bijdragen. Bovendien vragen we iedereen in de sector die wel eens met een ILS te maken heeft deze tool uit te proberen. Want alleen zo ontdekken we wat het gebruik daadwerkelijk oplevert. Dus ga met die ILS Configurator aan de slag!"

Waarom deze tool?

Aanleiding voor de ontwikkeling van de ILS Configurator is dat het opstellen van ILS voor velen nog altijd een tijdrovend, ingewikkeld en foutgevoelig proces is. Carlier: "Dat gaat in het allerbeste geval via ingewikkelde en eindeloze Excel-bestanden. Met de ILS Configurator is dat verleden tijd. Het mooie is dat nu álle partijen in de keten mee kunnen doen, ook zij die geen koploper zijn in digitalisering. De ILS Configurator haalt drempels weg en bevordert de dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over de informatie die ze van elkaar nodig hebben voor een project." 

Jeffrey Truijens, samen met Niels Groot initiator van het eerste uur: "De bouw is een klassiek projectgeoriënteerde sector. Een goed idee opschalen wordt vaak gezien als een illusie, omdat elk project weer anders is. Wij laten nu het tegendeel zien; dat project overstijgende verandering wél mogelijk is. Met bloed zweet en tranen, vertrouwen en enthousiasme hebben we nu een werkende tool."

Deze partijen steunen de ILS Configurator

Naast de grote groep van 130 professionals uit de branche, wordt de ontwikkeling gesteund door het EFRO-programma REACT EU. De belangrijkste doelstelling van dit fonds is ervoor zorgen dat Europa duurzamer, digitaler en veerkrachtiger wordt. De cofinanciering voor het ILS Configurator project wordt ingevuld door Bouwend Nederland, SPIE, Koninklijke NLingenieurs, Techniek Nederland, Gemeente Rotterdam, Aedes, NVTB, BNA en het ministerie van BZK. 

Verder lezen

Lees het eerdere interview met Niels Groot en Jeffrey Truijens.

Lees verder op de website van digiGO BIMloket.

Gerelateerd nieuws

Woensdag 24 april 2024
Contactgroep Digitalisering kijkt naar de toekomst van de sector, maar niet door een roze bril

De opkomst bij bijeenkomst van de contactgroep Digitalisering van donderdag 18 april was opvallend hoog. Een van de dingen die in Van der Valk hotel Deventer aan de orde kwamen, was namelijk AI, en veel professionals uit de sector zijn razend nieuwsgierig naar wat deze technologie voor de sector kan betekenen.

Dinsdag 23 april 2024
Jaarbeeld Ransomware 2023

In het recent gepubliceerde Jaarbeeld Ransomware 2023 komt een zorgwekkende trend naar voren. Maar liefst 58% van de organisaties die het slachtoffer werden van ransomware, had geen goede back-up procedures.

Maandag 22 april 2024
Nieuw Model Informatieprotocol beschikbaar

digiGO, het platform voor digitaal samenwerken in de ontwerp-, bouw- en technieksector, lanceert versie 1.0 van het Model Informatieprotocol. Hiermee kun je als opdrachtgever en opdrachtnemer in de bouw eenvoudig projectspecifieke contractuele afspraken vastleggen over digitale informatie-uitwisseling. Het protocol vormt daarmee een aanvulling op de gebruikelijke contractvoorwaarden zoals DNR, UAV, en UAV-GC.