Logo Bouwend Nederland

Beheersregime chroom-6 versie 2 is beschikbaar

Vrijdag 6 januari 2023

De tweede versie van het beheersregime bij het werken met chroom-6 houdende verven en coatings is beschikbaar. Dit beheersregime is een handreiking om veilig (chroom-6-houdende) verven/coatings te bewerken en te verwijderen. Het is opgesteld in nauwe samenwerking tussen ProRail, Gasunie, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf en met expertise uit de markt.

Versie 1 van het beheersregime voor chroom-6 werd opgesteld in 2019. Er waren toen nog geen blootstellingsgegevens beschikbaar. Daarom werd gekozen voor een worst-case scenario met een vrij streng pakket van maatregelen.

Nadruk op inhaleerbaar stof

In de paar jaar daarna zijn er metingen verricht om de maatregelen in het beheersregime te onderbouwen. De meetresultaten wezen uit dat niet zozeer chroom-6, maar inhaleerbare stof de kritische factor is. Daarom ligt in dit nieuwe beheersregime de nadruk op het verminderen van risico’s door blootstelling aan inhaleerbaar stof.

Ook bleek uit de meetresultaten dat een aantal maatregelen afgeschaald kan worden. Een uitzondering hierop is het stralen met eenmalig en recyclebaar grit, waarbij maatregelen juist zijn aangescherpt. Verder zijn bij een aantal bewerkingen de maatregelen voor een kledingprocedure en douchen toegevoegd.

Download het document

Je kan het beheersregime chroom-6 versie 2 downloaden vanaf de website van de Rijksoverheid.

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 april 2024
Extra maatregelen nodig om veiliger te werken op de vluchtstrook

Veilig werken vraagt om een gemeenschappelijk doel en een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Daarom stelden we met begin dit jaar samen met brancheorganisaties Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een duidelijk statement met hoge doelen op. Onze boodschap aan Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders luidt: er zijn aanvullende maatregelen nodig om veilig te werken op de vluchtstrook. Mede dankzij ons statement zijn partijen in korte tijd dichter bij elkaar gekomen en zijn de gesprekken geïntensiveerd. We willen beide hetzelfde, veiliger werken en dat gaat niet vanzelf.

Maandag 15 april 2024
Week van 'Hee, ben jij oké?' van start

In de bouw-, infra- en installatiesector mag je zijn wie je bent of wilt zijn. Deze week van 15 t/m 21 april is het de Week van 'Hee, ben jij oké?'. Dit landelijke initiatief heeft tot doel om samen met heel veel organisaties en bedrijven onze sector inclusiever en sociaal veiliger te maken. Doe mee en sta samen met andere bedrijven in de week van 'Hee, ben jij oké?' stil bij inclusie, diversiteit en sociale veiligheid.

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.