Logo Bouwend Nederland

Bouw en techniek voert snelheid digitalisering op met nieuw digiAkkoord

Donderdag 23 maart 2023

Een brede coalitie van 61 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector tekende vandaag het nieuwe digiAkkoord tot 2030. Daarmee zetten zij zich de komende jaren in voor het versnellen van digitalisering en ketensamenwerking. Bouwend Nederland is vanaf het begin betrokken bij digiGO. Voorzitter Arno Visser: "Dankzij de concrete afspraken in dit akkoord zullen bedrijven ervaren dat digitalisering echt helpt om de nieuwbouw- en renovatieopgave op te schalen."

Versnellen gebeurt met zogenoemde digiDeals: concrete projecten over het uitwisselen van meer data, het verbeteren van de kwaliteit van data, over vertrouwen en samenwerking in de hele keten. De ondertekening vond plaats tijdens het Ketenstandaard Bouw en Techniek Congres 2023 in Nijkerk, met een groot gedeelte van de ondertekenaars op het podium.

De brede steun voor dit akkoord, hangt volgens voorzitter Joseph Kuling van de Bouw Digitaliseringsraad (BDR) samen met een groot besef van urgentie: 

"Van ontwerpers en bouwers tot en met beheerders van gebouwen… Allemaal staan we voor forse maatschappelijke en individuele opgaven. Energietransitie, klimaatadaptatie, opschaling van woningbouw en infra-vervanging. Dat alles met zo min mogelijk uitstoot én circulair. Dit moet ieder in z’n eigen organisatie en keten bolwerken, met schaarser wordend personeel, minder tijd en hogere kosten. Versnelde digitalisering en data-gedreven ketensamenwerking zijn dan keiharde randvoorwaarden om dingen samen toch voor elkaar te krijgen. We zijn blij dat steeds meer partners daarop inzetten."

Roger Tan, lid van de BDR en voorzitter van het bestuur van stichting digiGO, is blij met de vele ondertekenaars:  

"Het platform van stichting digiGO is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een krachtige aanjager en regievoerder van digitalisering, van en voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in onze sector. Dit digiAkkoord leidt tot nieuwe projecten en programma’s om samenwerking in de keten – meetbaar - verder te digitaliseren, als uitbreiding van de huidige lopende uitvoeringsagenda. We kijken er naar uit om met alle ondertekenende partijen deze grote sprong voorwaarts te maken en de ambities voor 2030, zoals gesteld in het digiAkkoord, te realiseren!"

Voorzitter Arno Visser van Bouwend Nederland vult aan:

"Mede dankzij digiGO zijn de standaarden voor de bouwsector inmiddels wel bij iedereen bekend. Standaarden maken het mogelijk om goed samen te werken in de keten, daar zit een grote winst voor bedrijven. Nu moeten we opschalen, met elkaar de digitale samenwerking omarmen. Daarvoor is vertrouwen nodig en extra inzet van mensen."

Wat omvat het digiAkkoord tot 2030?

Veel betrokken partijen bij dit nieuwe digiAkkoord, waaronder het ministerie van BZK, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes, en bedrijven en organisaties die actief zijn in de gebouwde omgeving, legden in 2019 de basis voor het digiGO netwerk.

De hele tekst van het digiAkkoord tot 2030 is te downloaden via de digiGO website. Nieuwe partijen kunnen zich daar nog steeds melden als medeondertekenaar of als ze een digiDeal willen voorstellen.

Joppe Duindam
Manager Brancheontwikkeling & Verenigingszaken
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Invoering NIS2 wetgeving in Nederland vertraagd

Met de aankomende NIS2 wet komt er veel op bedrijven en hun mkb-toeleveranciers af. De invoeringsdatum van 18 oktober 2024 wordt in Nederland niet gehaald, maar wél in de landen die ons omringen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid.

Donderdag 11 april 2024
Publicatie voor opdrachtgevers: geef ruimte aan innovaties

Onze nieuwe publicatie beschrijft voor opdrachtgevers hoe ze out of the box oplossingen kunnen stimuleren. Natuurlijk mag je hen er ook op wijzen.

Dinsdag 9 april 2024
Toepassingen van AI in de bouw

Eind maart vond in Helsinki het eerste fysieke congres over AI in de bouw plaats. Bezoekers uit allerlei landen lieten zich informeren én inspireren over de nieuwste ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Die nadruk lag op de toepassing van AI in de ontwerpfase, zoals parametrisch ontwerpen. Maar ook toepassingen in de uitvoering kwamen aan bod. Bouwend Nederland was erbij en gaat samen met Hogeschool Rotterdam verder onderzoek doen naar AI in de bouw.