Logo Bouwend Nederland

BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Dinsdag 16 april 2024

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.

Het elektriciteitsverbruik in Nederland is niet heel veel hoger dan tien jaar ervoor, maar er zijn wel steeds meer apparaten bijgekomen die hogere vermogens hebben. Denk aan elektrische auto's, warmtepompen, zonnepanelen en elektrische boilers. Daarbij komt dat de gelijktijdigheid toeneemt. Zonnepanelen leveren bijvoorbeeld vrijwel allemaal tegelijkertijd hun opgewekte elektriciteit aan het net. Als de dynamische elektriciteitsprijs laag is, willen gebruikers met zo'n contract op dat moment hun elektrische voertuigen opladen. Daar is het elektriciteitssysteem niet op ontworpen. Als het niet lukt om de piekbelasting te verlagen, gaat het gebied 'op slot' totdat er een oplossing is gevonden.

Hoe staat het met de beschikbare capaciteit in Brabant?

Naarmate de energietransitie verder op stoom komt, neemt de vraag om capaciteit toe. Zo is in 2023 meer dan 150 gigawatt capaciteit aangevraagd, tegenover ruim 44.000 megawatt een jaar eerder. Steeds meer netbeheerders geven periodiek een update over de transportcapaciteit van het net in hun verzorgingsgebied, vertelt Edelenbos. Ook Enexis, de netbeheerder in Brabant. Via een digitale kaart geeft Enexis inzicht in de wachtlijsten en planning van netuitbreidingen per regio. Je ziet hoeveel bedrijven er per station op de wachtlijst staan en hoeveel vermogen zij vragen.

Wat doen netbeheerders om de capaciteit te vergroten?

Netbeheerders investeren meer dan ooit in de uitbreiding en verzwaring van de energienetten, naast de investeringen voor onderhoud. Vanaf 2026 gaat het om ruim €8 miljard per jaar. Dat is ruim 100.000 km aan kabels, 50.000 wijkstations, 30 km2 systeembatterijen en ruim 1.000 km aan leidingen voor duurzame gassen. Ook dat zal allemaal niet genoeg zijn, verwacht Edelenbos. De energietransitie verloopt sneller dan netbeheerders kunnen bijbenen, óók omdat voor al deze nieuwe infrastructuur fysieke ruimte én tienduizenden vakmensen nodig zijn.

Kunnen we het slimmer organiseren?

Het net zit op een aantal piekmomenten per dag vol. Buiten de pieken is nog ruimte. Daarom zullen netbeheerders steeds vaker met (grote) klanten in gesprek gaan over flexibel vermogen, voorspelt Edelenbos. Flexibele inzet van energie betekent: de vraag naar of het aanbod van elektriciteit aanpassen aan de beschikbaarheid van elektriciteit of transportcapaciteit op dat moment. Denk aan een windpark dat een paar uur op halve kracht draait. Of aan industriële bedrijven die hun energievraag flexibiliseren.

Wat is het Nationaal Plan Energiesysteem?

Het Nationaal Plan Energiesysteem is de kabinetsvisie voor het energiesysteem tot 2050. Het kabinet gaat uit van maximale inzet op duurzame energie en infrastructuur, energiebesparing en slim inzetten van (schaarse) energie en infrastructuur. Het is belangrijk om voor ogen te houden dat de energietransitie veel méér is dan elektrificatie. De overheid benoemt ook doelen voor de aanleg van warmtenetten, waarbij huizen worden verwarmd met restwarmte van de industrie, en voor een waterstof-infrastructuur.

Bekijk hier de presentatie die is gegeven door Netbeheer Nederland.

Leestips

Joelka van Daal
Verenigingsmanager
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Dinsdag 14 mei 2024
Gemeente Breda en marktpartijen zoeken naar logistieke oplossingen

De stad Breda staat voor een enorme woningbouwopgave. Het inwoneraantal zal tot 2040 bijna verdubbelen. Die enorme opgave is óók een grote logistieke opgave. Want hoe bouw je efficiënt, met zo min mogelijk verkeershinder en weinig emissies. De gemeente ging hierover graag in gesprek met marktpartijen.

Woensdag 8 mei 2024
Fa H. Heijnen en Zn: een familiebedrijf moderniseren gaat niet vanzelf

Harrie Heijnen had de hoop al opgegeven dat zijn zoon Mark ooit in de bouw zou gaan werken. Toch kreeg het bouwvirus ook de vierde generatie Heijnen in zijn greep en sinds kort is hij zelfs samen met zijn vader en tante mede-eigenaar van Fa H. Heijnen en Zn.