Logo Bouwend Nederland

BouwHub: wat is het en hoe profiteer je ervan?

Dinsdag 13 juli 2021

Minder ritten naar de bouwplaats, minder transportkosten, minder uitstoot van C02 en stikstof én een snellere bouwtijd. Dat zijn de bewezen voordelen van een nieuwe bouwlogistieke standaard van VolkerWessels: de BouwHub. De BouwHub is een innovatie waarbij de logistiek van aan- en afvoer van bouwmateriaal in één klap een stuk efficiënter wordt. Maar wat is het precies?

De BouwHub van VolkerWessels is een plek aan de rand van de stad van waaruit alle bouwlogistieke stromen, van ruwbouw tot en met afbouw, worden gecoördineerd en gemonitord. Toeleveranciers leveren er hun vracht af, zonder te hoeven wachten. Alle bouwmaterialen worden er gebundeld tot werkpakketten voor de dagelijkse productie. Die pakketten gaan efficiënt naar de bouwplaats en komen terecht op de juiste plek. Op de BouwHub worden ook producten geprefabriceerd. Bouwplaatsmedewerkers parkeren er hun auto en worden met busjes naar de bouwplaats gebracht. Daar kunnen ze direct aan de slag: alles staat al klaar. De busjes nemen op de weg terug naar de BouwHub afval van de bouwplaats mee.

Best practice: 75% minder vrachtbewegingen

Sinds 2016 wordt vanuit de BouwHub in Utrecht Lage Weide een groot aantal projecten in Utrecht bediend - van VolkerWessels én van andere bouwers. Samen met TNO is veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten van de BouwHub. Hier zijn significante besparingen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, beladingsgraad en wachttijden vastgesteld. Voor vier grote projecten rondom Hoog Catharijne is het zo gelukt om het aantal vrachtbewegingen met 75 procent terug te dringen ten opzichte van de traditionele situatie. Ook zijn materialen, bijvoorbeeld isolatiemateriaal dat bij een project overbleef, ingezet voor andere projecten.

Toekomst

Hoe beter partijen in de keten met elkaar samenwerken, hoe minder overlast in binnenstad én hoe schoner en slimmer gebouwd kan worden. VolkerWessels vermoedt dat, in navolging van Utrecht, de behoefte aan bouwlogistieke hubs aan de rand van grote steden alleen maar zal gaan toenemen. Om die reden gaat het bouwbedrijf investeren in de ontwikkeling en realisatie van meer BouwHubs in Nederland. In Amsterdam staat inmiddels een circulaire BouwHub en eerder is het convenant Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) getekend met de gemeente Rotterdam en de logistieke sector.

Wil je meer weten over de BouwHub van VolkerWessels? Of ken je een mooie business case in een stedelijk gebied waar de BouwHub uitkomst kan bieden? Kijk dan op de website van VolkerWessels of neem contact op.

Bouwinnovatieshop op debouwmaakthetslim.nl

De BouwHub is één van de innovaties uit de Bouwinnovatieshop van debouwmaakthetslim.nl: een digitaal platform met nog veel meer bouw- en infrainnovaties die kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven.  Enerzijds is deze website een showroom van wat er in de bouw aan innovaties voorhanden is. Anderzijds kunnen marktpartijen hier met elkaar in contact komen, bijvoorbeeld als afnemer van de innovatie, als kennispartner en zelfs als investeerder.

Op zoek naar meer inspiratie? Ga naar debouwmaakthetslim.nl

Harry Wisse
Accountmanager Bouw & Infra Groot - Belangenbehartiging
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Invoering NIS2 wetgeving in Nederland vertraagd

Met de aankomende NIS2 wet komt er veel op bedrijven en hun mkb-toeleveranciers af. De invoeringsdatum van 18 oktober 2024 wordt in Nederland niet gehaald, maar wél in de landen die ons omringen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid.

Donderdag 11 april 2024
Publicatie voor opdrachtgevers: geef ruimte aan innovaties

Onze nieuwe publicatie beschrijft voor opdrachtgevers hoe ze out of the box oplossingen kunnen stimuleren. Natuurlijk mag je hen er ook op wijzen.

Dinsdag 9 april 2024
Toepassingen van AI in de bouw

Eind maart vond in Helsinki het eerste fysieke congres over AI in de bouw plaats. Bezoekers uit allerlei landen lieten zich informeren én inspireren over de nieuwste ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Die nadruk lag op de toepassing van AI in de ontwerpfase, zoals parametrisch ontwerpen. Maar ook toepassingen in de uitvoering kwamen aan bod. Bouwend Nederland was erbij en gaat samen met Hogeschool Rotterdam verder onderzoek doen naar AI in de bouw.