Logo Bouwend Nederland

Brandveiligheid bij hotel Jersey in Goes

Maandag 5 juni 2023

Op 1 juni 2023 spraken leden van Bouwend Zeeland over brandveiligheid bij hotel Jersey in Goes. Een belangrijk thema bij de Amadore Groep.

Christina Elenbaas, werkzaam bij Amadore, nam de aanwezigen mee in het verhaal van 'hotel Jersey'. Een hotel, gebouwd rond het verhaal van de 'vrouw van de wereld: Jersey'. Die vanuit vele windstreken stijlen mee heeft genomen naar het hotel. Een hotel, waarin alleen portretten van vrouwen hangen. Een hotel met voor ieder wat wils, dat duidelijk in een behoefte voorziet.

Een hotel waarin veel aandacht is voor brandveiligheid en veiligheid voor gasten in algemene zin.

Uitdagingen tijdens de verbouw

De verbouw, uitgevoerd door Fraanje onder leiding van Marten van Ruitenburg, voorzag in de uitbreiding van de keuken/welness/koel- en vriescel, de uitbreiding van het hotel met 18 kamers op de 1e en 2e verdieping en het bij het pand trekken van het naastgelegen café. 

Uiteraard waren er verschillende uitdagingen qua brandveiligheid. Belangrijk onderdeel van de aanpak, was het overleg vooraf tussen de uitvoerende partijen. Doel hiervan was efficiënter werken en het reduceren van kosten.

Door de goede samenwerking, onder andere met de gemeente, kon het proces snel worden doorlopen, werden er tijdens de verbouw een aantal controles gedaan en het proces in goede samenwerking afgerond.

Belangrijke aspecten:

  • Bij alle betrokkenen goede kennis van geldende wet- en regelgeving;
  • Brandwerende voorzieningen al meenemen in calculatie/voorbereidingsfase;
  • In bouwteam overleggen over verloop scheidingen in combinatie met leiding-/kanaalwerk;
  • Betrekken gemeente/brandweer tijdens uitvoering;
  • Vastleggen van besproken onderdelen.

Brand beheersbaar maken

Evert-Jan Akershoek, van Murre de Visser, nam de aanwezigen mee in het werk in de bouwkundige brandpreventie, zoals:

  • Aanbrengen brandwerende bekleding/spuitwerk op constructies;
  • Monteren van brandwerende wanden en plafonds;
  • Brand en rookwerend afdichten van doorvoeringen.

Ook hij gaf aan: neem brandveiligheid van het begin af aan mee. Zorg voor heldere uitgangspunten, gebaseerd op juridisch toetsingskader, hoe zijn de brand- en rookcompartimenten, waar liggen de brand en rookscheidingen, wat zijn de eisen hieraan en wat zijn de eisen aan de hoofddraagconstructie.

Als de uitgangspunten helder zijn? Posities brand- en rookscheidingen bepalen, uitdagingen beetpakken voor start engineering en vooral samen deze uitdagingen aanpakken (adviseur, installateur, (af-)bouwer, brandpreventist).

Hierna ging hij in op de specifieke uitdagingen en oplossingen zoals deze bij hotel Jersey zijn uitgevoerd.

Conclusie

Een hele belangrijke conclusie is duidelijk: brandveiligheid doe je samen. Zoek de gemeente op, zoek de veiligheidsregio op, zorg dat het punt hoog op de agenda staat en zo vroeg mogelijk!

Jos Lukasse
Verenigingsmanager afdeling Zeeland
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 april 2024
Extra maatregelen nodig om veiliger te werken op de vluchtstrook

Veilig werken vraagt om een gemeenschappelijk doel en een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Daarom stelden we met begin dit jaar samen met brancheorganisaties Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een duidelijk statement met hoge doelen op. Onze boodschap aan Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders luidt: er zijn aanvullende maatregelen nodig om veilig te werken op de vluchtstrook. Mede dankzij ons statement zijn partijen in korte tijd dichter bij elkaar gekomen en zijn de gesprekken geïntensiveerd. We willen beide hetzelfde, veiliger werken en dat gaat niet vanzelf.

Maandag 15 april 2024
Week van ‘Hee, ben jij oké?’ van start

In de bouw-, infra- en installatiesector mag je zijn wie je bent of wilt zijn. Deze week van 15 t/m 21 april is het de Week van 'Hee, Ben Jij Oké?'. Dit landelijke initiatief heeft tot doel om samen met heel veel organisaties en bedrijven onze sector inclusiever en sociaal veiliger te maken. Doe mee en sta samen met andere bedrijven in de week van ‘Hee, ben jij oké?’ stil bij inclusie, diversiteit en sociale veiligheid.

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.