Logo Bouwend Nederland

Brede coalitie deelt zorgen met NLA over handhaving dieselmotorenemissies

Vrijdag 2 februari 2024

Onlangs hebben we je geïnformeerd over de aanscherping van het handhavingsbeleid op dieselmotoremissies (DME) door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). In de laatste 'Werkinstructie Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)' van januari 2024 stelt de Arbeidsinspectie dat machines met een vermogen tot 56 kW alleen gebruikt mogen worden als deze voorzien zijn van motoren volgens de hoogste emissienorm (Stage V). Bovendien moeten alle machines kleiner dan 19 kW worden voorzien van een roetfilter, of worden vervangen door een elektrische machine.

Op dinsdag 30 januari vond er in het BOVAGhuis in Bunnik een belangrijke bijeenkomst plaats, bijgewoond door BOVAG, Bouwend Nederland, Cumela, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), FEDECOM, RAI Vereniging, BMWT, NVAF, Koninklijke Metaalunie en VNO-NCW & MKB Nederland. ASV, Vereniging Waterbouwers, MKB-infra en Aannemersfederatie Nederland wilden hierbij ook aansluiten, maar konden geen tijd vrijmaken die dag. Ze blijven wel graag aangesloten. 

Financierbaarheid

Vanuit deze brede coalitie willen we op korte termijn in gesprek met de NLA om onze zorgen te delen. Onze focus ligt op het verkennen van (het gebrek aan) haalbare alternatieven voor dieselaangedreven machines, met de nadruk op zowel schaalbaarheid als beschikbaarheid. Hoewel we weten dat financiële overwegingen voor de NLA niet doorslaggevend zijn, willen we ook de financierbaarheid in kaart brengen. Dit gesprek wordt zorgvuldig voorbereid samen met alle betrokken partijen.

Jouw inbreng is hierbij cruciaal

We roepen je op om bij ons melding te maken als er een inspecteur van de NLA langskomt, en om eventuele problemen die je ervaart te delen. Verder vragen we je om problemen met de beschikbaarheid van elektrische alternatieven of technische haalbaarheid van benodigde maatregelen die je voorziet ook te delen. Deze informatie is van groot belang om een realistisch beeld van de situatie op de werkvloer te krijgen. Verder vragen wij je om een inschatting van de financiële gevolgen te geven tot 2030, gegeven de richtlijn van de NLA, en een inschatting van de financiële gevolgen als na 2030 geen dieselaangedreven machines meer gebruikt mogen worden.

Oplossing

Jouw informatie kun je mailen naar Christel Peppelenbos. Samen streven we naar een realistische en werkbare oplossing die zowel de gezondheid van werknemers als de belangen van onze sector beschermt.

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaam én veilig werken met Litium-Ion

Lithium-ion accu’s zijn vaak de kerncomponenten van elektromobiliteit en ze leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door de hoge energiedichtheid en lange levensduur worden deze accu’s heel veel gebruikt. Li-Ion accu’s zijn echter ook gevoelig voor verkeerd gebruik en beschadiging. In deze checklist zet onze verzekeringspartner Howden een aantal aandachtspunten voor veilig werken met Litium-Ion op een rij.

Donderdag 11 april 2024
CBRE verkleint afvalberg van klanten dankzij herbruikbare bekers van Selecta

CBRE, een wereldwijd dienstverlener en investeerder in commercieel vastgoed, introduceert bij haar klanten de ‘Geen Gezeur’-wasservice van Selecta. Werknemers drinken zo uit kwalitatieve herbruikbare koffiebekers die door Selecta ingezameld en gereinigd worden. Dankzij dit initiatief verkleinen klanten van CBRE hun afvalberg aanzienlijk en zijn ze beter gewapend tegen de immer strenge wetgeving rond recycling.