Logo Bouwend Nederland

Collectieve warmtenetten: markt moet focus verleggen naar de opgave

Woensdag 22 februari 2023

De nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen gaat publiek meerderheidsbelang in infrastructuur verplicht stellen. Commerciële warmtebedrijven, die nu 80-90% van de warmtenetten in handen hebben, bieden fel weerstand. Publieke partijen zijn overwegend voor. De discussie duurt voort. Maar volgens Bouwend Nederland is nu het moment aangebroken om serieus rekening te houden met de publieke variant. Het wordt tijd dat de warmtesector het vizier richt op de opgave. Bouwend Nederland wil samen met andere partijen komen tot een innovatie-agenda met als doel om op te schalen.

Minister Rob Jetten besloot in oktober 2022 voor publiek eigendom van de warmte-infrastructuur. Uit het commissiedebat Klimaat en Energie op 15 februari leidt Bouwend Nederland af dat er voldoende politiek draagvlak is voor de nieuwe Wet collectieve warmtevoorzieningen (Wcw).

Kwetsbare warmtemarkt

De huidige warmtemarkt heeft volgens Bouwend Nederland al een paar jaar onvoldoende kritische massa. Daarom is er geen realistische prognose af te geven voor de opschaling die volgens de duurzaamheidsdoelstellingen in 2030 nodig is. Zie artikel van oktober 2022.

Volgens Energie-Nederland, de brancheorganisatie van de (overwegend) private warmtebedrijven, worden door het besluit van minister Jetten veertig projecten stilgelegd of vertraagd. Het zou daarbij gaan om ruim 350.000 aansluitingen voor nieuwe en bestaande woningen, van een beperkt aantal warmtebedrijven. Ook de leden van Bouwend Nederland zien de laatste maanden vertraging optreden. Zij wisten overigens niet dat een dergelijk fors volume op projectbasis al in beeld was. Vanuit de langere termijn geredeneerd werd dat aspect van het bericht van Energie-Nederland daarom met enthousiasme ontvangen.

Minister Jetten houdt de moed erin

Tijdens het commissiedebat op 15 februari uitte minister Jetten zich optimistisch over de voortgang van de Wcw. Het wetsvoorstel bevindt zich in een afrondende fase. Hij herhaalde dat veel aandacht uitgaat naar het vergroten van de 'publieke realisatiekracht'. Verder gaf hij aan dat er een 'leidraad lopende projecten' komt die moet bijdragen aan continuïteit.

Netbeheer Nederland: positief

Zoals het ernaar uitziet gaan de netwerkbedrijven, publieke partijen dus, een belangrijke rol vervullen als (grootaandeelhouder van) integrale warmtebedrijven. Uit het nieuwsbericht op de website van hun brancheorganisatie Netbeheer Nederland blijkt dat ze positief zijn. En samenwerkingsgericht: om de warmtetransitie te versnellen, zijn volgens de netwerkbedrijven alle partijen nodig. Binnen de mogelijkheden die de nieuwe Wcw biedt, is dat ook de visie van Bouwend Nederland.

Energiecoöperaties: kansrijk

Op basis van het commissiedebat op 15 februari kunnen energiecoöperaties rekenen op veel politiek draagvlak. Waarbij minister Jetten aangaf te overwegen, deze eigendomsvariant op het gebied van financiën, expertise en wettelijke vrijstelling te ondersteunen. Een richting die Bouwend Nederland ondersteunt, onder meer vanwege de bewezen waarde van energiecoöperaties in Denemarken.

Bouwend Nederland: zoekt de dialoog

De ledengroep Warmte & Koude Infrastructuur (WKI), onderdeel van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland, zoekt sinds medio 2022 actief de dialoog met alle partners in de warmteketen. Die dialoog krijgt steeds meer richting en inhoud. Maar de vraag die inmiddels opdoemt is: hoe komen we met deze dialoog naar een collectieve agenda?

Naar een collectieve agenda

Volgens Bouwend Nederland is een collectieve agenda nodig voor de herinrichting van de warmtesector. Met als uitgangspunt het scenario van publiek eigendom van de warmte-infrastructuur. De sector zou moeten toewerken naar een gezamenlijke innovatie-agenda die is gericht op opschaling en innovatie. Waar issues als samenwerking, scholing van technisch personeel, uniformiteit, verduurzaming, professioneel opdrachtgevers- en opdrachtnemerschap en evenwichtige risicoverdeling aan de orde komen. Issues die door de onzekerheid in de warmtemarkt jarenlang vooruit zijn geschoven. Bouwend Nederland verkent daarvoor het draagvlak bij andere brancheorganisaties.

Peter Blesgraaf
Adviseur markt & maatschappij - Vakgroep ONG
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 18 april 2024
Zero Emissiemiddag VolkerWessels Materieel & Logistiek

We nodigen je graag uit voor een interessante middag bij VolkerWessels Materieel & Logistiek in Rijssen op dinsdag 21 mei 2024. Als regio Oost willen we je zo goed mogelijk informeren over en voorbereiden op alles omtrent zero emissie. Tijdens deze middag is er volop ruimte om ervaringen en gedachten te delen over dit onderwerp samen met ondernemers uit de regio.

Woensdag 17 april 2024
'In 2025 hebben alle fabrikanten emissieloos materieel beschikbaar'

Volvo is de eerste Europese leverancier waar zwaar elektrisch bouwmaterieel van de band rolt. Ben Möhlmann van Volvo-distributeur SMT Netherlands spreekt veel bouwbedrijven. Zo kan hij hun wensen goed vertalen naar de fabrikant. Hij houdt een pleidooi voor een subsidie voor opdrachtgevers, zodat aannemers de daadwerkelijke kosten van emissieloos werken kunnen berekenen. En opdrachtgevers: stop met boeteclausules, zoek vooral samen naar oplossingen.

Dinsdag 16 april 2024
BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.