Logo Bouwend Nederland

Combinatie regionale workshop en afdelingsbijeenkomst over verduurzaming

Dinsdag 3 oktober 2023

Donderdag 28 september waren leden uit regio Zuid uitgenodigd voor de workshop 'Wegwijs in het oerwoud van duurzaamheid' en vond aansluitend de ledenbijeenkomst van Afdeling Brabant Mid-West plaats in een voormalig kassencomplex, Atelier Jongerius, in Ulvenhout.

Workshop verduidelijkt wirwar regelgeving

Op een passende locatie waar Paul Jongerius een voormalig kassencomplex heeft omgeturnd tot atelier waren in de middag ruim 35 leden aangeschoven om met twee duurzaamheidsconsultants meer te horen over de kansen en mogelijkheden die duurzaam bouwen biedt. De infomatiepakketten nieuwbouw en renovatie (vanaf de website te downloaden) werden nader toegelicht. Daar vind je ook een overzicht van links naar nuttige websites en interessante netwerken. De groep varieerde van leden die al stappen gemaakt hebben op het gebied van circulariteit of emissieloos bouwen tot leden die zich nog aan het oriënteren zijn op de wetgeving, wat moet en wat kan. De LCA (Levenscyclusanalyse) database werd nog even uitgelicht. Deze scorelijst geeft de milieueffecten van een product weer en is daarmee medebepalend voor de MPG (milieu Prestatie Gebouwen). Te vinden op de website van de Nationale Milieu Database

De brochures/informatiepakketten zijn opgebouwd uit diverse hoofdstukken:

1. Energieneutraal en emissieloos bouwen

2. Circulair bouwen

3. Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen 

Helen Visser van Bouwend Nederland is beleidsadviseur/programmamanager Duurzaamheid bij Bouwend Nederland en was aanwezig om tussendoor ook toe te lichten dat zij participeert in landelijke platforms en dat er achter de schermen al jarenlang wordt gelobbyd.

Energieprestatie woning als basis voor een waardevolle propositie

Rein Croonen van Aannemingsbedrijf De Wit Drunen/Breda, als tijdelijke afdelingsvoorzitter, heette alle leden welkom.

Ivo Opstelten van De Stroomversnelling/Verbouwstromen attendeerde de deelnemers tijdens het avondgedeelte, de ledenbijeenkomst van Afdeling Brabant Mid-West, op de mogelijkheden die de transitie en de nationale prestatieafspraken voor huur (label E en G moeten eruit) bieden. In de EPV wordt onderscheid gemaakt tussen grondgebonden woningen en gestapelde woningen en verder licht Ivo de EPV-basis en EPV 2.0 spijtvrij naar Nul-op-de-meter toe. Hij tipte de aanwezigen dat de noodzakelijke verduurzaming investeringsruimte biedt en adviseert de aannemers om hierover met hun opdrachtgevers (veelal corporaties) het gesprek aan te gaan en om in jaar één de volledige EPV-ruimte te benutten. Er komen ook nog nieuwe subsidies aan, die renovatietreintjes op gang moeten brengen. Houd dat in de gaten. Hij benoemde verder een vrij onbekende hulptool De Doe Tank, een leertraject waarin onderzocht wordt hoe woningeigenaren ondersteund kunnen worden in het verduurzamen van hun woning.

De presentatie van Ivo is hier te downloaden. Hij is te bereiken voor verdere vragen op iopstelten@stroomversnelling.nl.

Samenwerkingen om duurzamer resultaat te komen

Eric van Ginneken van Zwaluwe Bouw en Benny Walda van woningcorporatie Alwel vertelden over hun ketenpartnerschap bij meerdere renovatie/verduurzamingsprojecten. Naast isoleren, van het gas af en gevelvernieuwing zijn ook binnenpakketten (badkamer,keuken,toilet) aangepakt. Enkele kernwaarden die door beide partijen genoemd werden: betaalbaarheid, lokale betrokkenheid en renoveren in bewoonde staat. Hierop kozen zowel opdrachtgever als aannemer hun partners uit. Door deze samenwerking, waarin zowel Zwaluwe als de andere ketenpartner Heijmans zo'n 200 tot 250 woningen per jaar verduurzamen, is voor alle partijen continuïtteit en capaciteit geborgd en worden toekomstbestendige huurwoningen opgeleverd.

De presentatie van Eric en Benny is hier te downloaden. Eric staat open voor vragen van collega's of om ervaringen te delen.

Peter Kamermans van Heerkens van Bavel Bouw (onderdeel van Heerkens Berghege Bouwgroep) en Roderik van der Meulen van De Nieuwe Architecten deelden geanimeerd hun ervaringen bij het nieuwbouwproject van het Koning Willem I College in 's-Hertogenbosch. Een prachtig project wat alleen uit hout lijkt te zijn opgebouwd, maar waar 90 ton staal in verwerkt is. Een sprong in het diepe voor zowel architect als aannemer. Vooral de complexiteit in de verbindingen en die verbindingen uit het zicht houden vormden een uitdaging. Het engineeringtraject nam daarom veel tijd in beslag; maar de uitvoering (ruim een jaar) verliep daardoor vlot. Verder was uiteraard veel aandacht voor weersinvloeden en het type hout dat binnen en buiten is gebruikt plus de bewerking ervan. Beide partijen zijn veelvuldig benaderd door andere bouwers waar op te letten bij een klus als deze. Eén ding is zeker: Het resultaat mag er zijn, een prijswinnend bouwproject. Een tweede resultaat is dat Heerkens Berghege sindsdien (ook voor kleinere projecten) in BIM werkt.

Zie de prachtige afbeeldingen van dit project in hun presentatie.

Een deelsessie tijdens deze avond werd verzorgd door Job van den Broek van Bouwend Nederland. Hij informeerde onze leden hoe zich voor te bereiden op de komst van de emissieloze zones (ZE-zones), in onze afdeling vooral van belang voor leden die werken in Breda en Tilburg (inwerkingtreding vanaf 1-1-2025).

Zie hier de presentatie van Job van den Broek. Ook is de routekaart, die leden helpt in de voorbereiding, nu gepubliceerd op de website. Daarnaast wordt gewerkt aan een digitale tool waarin je op postcode kunt zien waar/wanneer en met welke voertuigen je er wel/niet mag komen. We informeren leden hierover zodra dit er is.

Dank voor de gastvrijheid Atelier Jongerius en de keuken van Atelier Jongerius (met echte Italiaanse roots).

De link om de presentaties te downloaden vind je in de tekst hierboven. Voor verdere vragen kun je altijd terecht bij de verenigingsmanager Petra Landmeter.

De volgende ledenbijeenkomst van Afdeling Brabant Mid-West vindt plaats op woensdag 29 november 2023. Invulling en locatie worden op een later moment gecommuniceerd. Leden ontvangen automatisch de uitnodiging. Verspreid die intern in je organisatie, want iedereen is welkom.

Petra Landmeter
Verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 17 april 2024
"In 2025 hebben alle fabrikanten emissieloos materieel beschikbaar"

Volvo is de eerste Europese leverancier waar zwaar elektrisch bouwmaterieel van de band rolt. Ben Möhlmann van Volvo-distributeur SMT Netherlands spreekt veel bouwbedrijven. Zo kan hij hun wensen goed vertalen naar de fabrikant. Hij houdt een pleidooi voor een subsidie voor opdrachtgevers, zodat aannemers de daadwerkelijke kosten van emissieloos werken kunnen berekenen. En opdrachtgevers: stop met boeteclausules, zoek vooral samen naar oplossingen.

Dinsdag 16 april 2024
BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.