Logo Bouwend Nederland

Conferentie Veiligheid in de Bouw op 25 januari

Donderdag 15 december 2022

Op woensdagmiddag 25 januari vindt de Conferentie Veiligheid in de Bouw plaats. Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de Bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs presenteren dan hun resultaten van het programma Veiligheid in de Bouw om structureel de integrale veiligheid van ontwerp, bouw en gebruik van bouwwerken te vergroten.

Ben jij deskundige op het gebied van veiligheid in de bouw?

Mail dan naar info@veiligheidindebouw.nu om een uitnodiging te ontvangen. 

Programma veiligheidsconferentie op hoofdlijnen

12:30 – 13:00 uur:          Inloop
13:00 – 13:15 uur:          Introductie programma Veiligheid in de bouw
13:15 – 14:00 uur:          Toelichting op de drie thema’s door de werkgroepen
14:00 – 15:30 uur:          In drie rondes in gesprek over verschillende veiligheidsthema's

15:30 – 15:45 uur:          Pauze
15:45 – 17:00 uur:          Terugkoppeling uit break-out rondes en paneldiscussie
17:00 – 17:30 uur:          Borrel

De conferentie vindt plaats op de campus van TU Delft.

Over Veiligheid in de Bouw

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft meerdere incidenten in de bouw onderzocht en diverse constateringen gedaan. Naar aanleiding daarvan bracht het OVV in 2018 het advies uit aan de ontwerp-, bouw- en technieksector om de constructieve veiligheid in het ontwerp- en bouwproces te verbeteren. Als antwoord daarop hebben sectororganisaties het programma Veiligheid in de Bouw opgezet. Samen willen zij ervoor zorgen dat er geen onveilige bouwwerken of instortingen meer zijn en geen dodelijke ongevallen of ongevallen met ernstig letsel plaatsvinden.

Ga naar www.veiligheidindebouw.nu voor meer informatie over dit programma en de resultaten.

Gerelateerd nieuws

Donderdag 18 april 2024
Praktisch werkboek over klimmen op de veiligheidsladder

Tijdens de bestuurdersdag was er volop aandacht voor veiligheidscultuur en psychologische veiligheid. Onze bestuurders zagen een toneelstuk over een onveilige situatie op het werk en reflecteerden daarop. Ook was er een keynote lezing over psychologische veiligheid. En op de tafels lag een proefdruk van het nieuwe werkboek Samen klimmen op de veiligheidsladder. Dit werkboek voor mkb-bedrijven is in opdracht van ons ontwikkeld.

Maandag 15 april 2024
Extra maatregelen nodig om veiliger te werken op de vluchtstrook

Veilig werken vraagt om een gemeenschappelijk doel en een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Daarom stelden we met begin dit jaar samen met brancheorganisaties Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een duidelijk statement met hoge doelen op. Onze boodschap aan Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders luidt: er zijn aanvullende maatregelen nodig om veilig te werken op de vluchtstrook. Mede dankzij ons statement zijn partijen in korte tijd dichter bij elkaar gekomen en zijn de gesprekken geïntensiveerd. We willen beide hetzelfde, veiliger werken en dat gaat niet vanzelf.

Maandag 15 april 2024
Week van 'Hee, ben jij oké?' van start

In de bouw-, infra- en installatiesector mag je zijn wie je bent of wilt zijn. Deze week van 15 t/m 21 april is het de Week van 'Hee, ben jij oké?'. Dit landelijke initiatief heeft tot doel om samen met heel veel organisaties en bedrijven onze sector inclusiever en sociaal veiliger te maken. Doe mee en sta samen met andere bedrijven in de week van 'Hee, ben jij oké?' stil bij inclusie, diversiteit en sociale veiligheid.