Logo Bouwend Nederland

Convenant veilig werken in de bouw met ingehuurd personeel

Donderdag 14 december 2023

Bouwend Nederland, Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) en Aannemersfederatie Nederland (AFNL) slaan de handen ineen met ABU en NBBU om werk in de bouwsector veiliger te maken. Woensdag 13 december ondertekenden zij het Convenant veilig werken in de bouw met en door ingehuurd personeel. Partijen willen o.a. een verbetering van de veiligheidsopleiding en het toezicht op ingehuurd personeel en zzp'ers realiseren. Dat moet binnen drie jaar het geval zijn. Demissionair minister van SZW, Van Gennip, nam het convenant in ontvangst.

Er is veel wet- en regelgeving als het gaat om veiligheid in de bouw. De praktijk is echter weerbarstig. Een aantal partners in en buiten de bouw neemt stappen om de veiligheid in de gehele keten verder te verbeteren. Meer kennis van veilig werken en voldoende basiscompetenties bij ingeleend personeel zijn twee van de verbeterpunten. Ook wordt de hele keten van betrokkenen in kaart gebracht om van elkaar te leren en kennis over te dragen. Leden van de ABU en NBBU leiden mensen op voordat zij op de bouwplaats aan het werk gaan. De kennis en ervaringen die zij daarmee hebben, gaan mee in de aanpak.

 

Minister Van Gennip: “De bouwsector laat met dit convenant zien dat werkgevers en uitzendbureaus niet afhankelijk hoeven zijn van wetten en regels om op een fatsoenlijke manier om te gaan met werknemers, in het bijzonder ingehuurd personeel. In Nederland wordt soms op een erbarmelijke manier met arbeidsmigranten omgegaan. Het is mooi dat verschillende partijen in de bouwsector de handen ineenslaan om hen te beschermen.”

Relatief veel ongevallen met ingehuurd personeel en zzp'ers 

Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie vinden op de bouwplaats relatief vaak arbeidsongevallen plaats waarbij ingehuurd personeel en zzp’ers betrokken zijn. Het is dan ook belangrijk om deze mensen pas in te zetten na goede training en instructie. De brancheorganisaties willen met elkaar samenwerken aan het basisveiligheidsniveau, de taalvaardigheid en het vakmanschap van ingehuurd personeel. Ook moeten leiding en toezicht op de bouwplaats verbeteren.  

Concrete maatregelen om dat te voorkomen

Het convenant voorziet in diverse acties. Zo komt er onderzoek naar de benodigde basisvaardigheden en -kwalificaties die nodig zijn om veilig te werken op de bouwplaats. Hierbij worden goede voorbeelden uit andere sectoren meegenomen. Zowel inleners als uitleners brengen werkelijke belemmeringen in kaart en komen met gezamenlijke interventies die leiden tot effectieve maatregelen en aandacht voor goed werkgeverschap, zoals wettelijk vastgelegd in de Arbowet en het -besluit. Immers, zowel inleners als uitleners hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om veilig werken.

De ondertekenaars willen ook leren van eerdere ervaringen in de glastuinbouw en starten met vijf leerprojecten. De geleerde lessen gaan mee in bestuurlijke afspraken en komen terecht in een handboek voor de hele keten: van opdrachtgever tot ingehuurd personeel.

Verder lezen

BEKIJK HET VOLLEDIGE CONVENANT

vlnr op de foto: Arno Visser (Bouwend Nederland), Bob Demoet (GCVB), Riek Siertsema (AFNL), Karien van Gennip (minister SZW), Sieto de Leeuw (ABU), Brigitte van der Burg (NBBU)

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 24 april 2024
Inspectie bij isolatiebranche: breng je arbozorg op tijd in orde

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat de komende tijd controleren of werkgevers in de isolatiebranche voldoen aan de Arbowetgeving. Ze controleren in het bijzonder of je voldoet aan een aantal basisverplichtingen. Dit zijn het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen en een basiscontract met een arbodienst. Bouwend Nederland onderschrijft het doel van deze inspectie: een betere beheersing van risico’s bij vooral kleinere bedrijven. Daar gebeuren namelijk relatief vaker ernstige ongevallen.

Maandag 22 april 2024
Bouwbedrijf Vrolijk maakt het spelenderwijs veiliger

Bij Bouwbedrijf Vrolijk doen ze het vaak nét een beetje anders. Zo ook tijdens de Bewust Veilig-dag. Dit jaar werden alle medewerkers in groepjes getraind op digitale veiligheid via mobiele escaperooms. Eerder al ontwikkelde Vrolijk een eigen game waarin veiligheid op de bouwplaats centraal staat. “Een serieus thema als veiligheid kan je spelenderwijs juist heel effectief onder de aandacht brengen”, meent KAM-manager Marco Waarts.

Donderdag 18 april 2024
Praktisch werkboek over klimmen op de veiligheidsladder

Tijdens de bestuurdersdag was er volop aandacht voor veiligheidscultuur en psychologische veiligheid. Onze bestuurders zagen een toneelstuk over een onveilige situatie op het werk en reflecteerden daarop. Ook was er een keynote lezing over psychologische veiligheid. En op de tafels lag een proefdruk van het nieuwe werkboek Samen klimmen op de veiligheidsladder. Dit werkboek voor mkb-bedrijven is in opdracht van ons ontwikkeld.