Logo Bouwend Nederland

De complexiteit van een digitaliseringstraject wordt structureel onderschat

Donderdag 2 februari 2023

Tijdens de derde bijeenkomst van de contactgroep digitalisering stond het thema verandermanagement centraal. Heb je het over digitalisering in de bouw- en infrasector, dan heb je het tegelijkertijd ook over verandering. Voor veel medewerkers is het moeilijk hun traditionele manier van werken los te laten: “Zo doen we het al 20 jaar”, “het gaat nu toch ook goed zo, dus waarom moet dit anders”, “mijn werk kan niet gedigitaliseerd worden”. Dit zijn enkele kreten die vaak gehoord worden bij organisaties. Begrijpelijk, maar niet terecht. Naast het feit dat veel mensen niet staan te springen om verandering in de manier van werken, komt hier soms ook bij, dat men bang is dat digitalisering hen overbodig maakt. Het doel is juist om met dezelfde mensen en middelen, een verhoogde productiviteit te realiseren.

Lector Cees Reezigt over de complexiteit van digitaliseringstrajecten

Reezigt is lector in organisatieontwerp- en verandering, en kon de groep meenemen in hoe digitaliseringstrajecten vaak structureel complex van aard zijn. Waarbij er verschillende fasen worden doorlopen, doorgaans startend met een pilot met als doel uiteindelijk te eindigen bij duurzame implementatie. De mate van complexiteit varieert echter, en daarbij kan gekeken worden naar de inhoud, interne context en externe omgeving. Voordat je begint met een traject, is het belangrijk om goed na te denken over wat voor project het is en welke veranderingen dit teweeg gaat brengen. Aan de hand van praktische voorbeelden uit de groep werd volop de link gelegd naar de dagelijkse praktijk, en werden er ervaringen uitgewisseld tussen de leden van Bouwend Nederland regio Noord. Zie hier zijn volledige presentatie.

Best practice

Gebruikelijk binnen de contactgroep is het delen van een best practice of casus, verzorgd door één van de lidbedrijven. Dit keer werd er vanuit Bouwgroep Dijkstra Draisma gedeeld over hoe de implementatie van nieuwe software bij hun binnen het bedrijf verloopt. Welke strategie wordt gehanteerd, en wat hebben we kunnen leren van de gekozen manier? Ook werd er stil gestaan bij hoe je de ICT-security van je medewerkers kunt verhogen, en welke stappen het soms vergt om dit als bedrijf goed te implementeren. Gedachten werden uitgewisseld en het was mooi om te horen hoe de aanwezigen hierin verschillende aanpakken hadden en tips deelden. 

Training Leiderschap bij digitale transformaties in de bouw

De bijeenkomst werd afgesloten met het bespreken van de training Leiderschap bij Digitale Transformaties in de Bouw, gericht op het analyseren en begeleiden van digitale transformaties in de bouw en infra voor bedrijven en overheden. Jurjen Haitsma van HanzePro lichtte de training toe, en greep de gelegenheid ook om te peilen of de opzet van het programma aansluit bij de wensen van de leden van de contactgroep. Er wordt veel aandacht geschonken aan de coördinatie van de transformatie, de inzet van datamanagement en het (virtueel) samenwerken met andere organisaties binnen deze training. "Technologie maakt digitalisering mogelijk; mensen betrekken/invloed geven, zorgt er uiteindelijk voor of en hoe goed de transformatie plaatsvindt.", aldus Jurjen. 

Contactgroep digitalisering

Viermaal per jaar komen leden vanuit regio Noord samen om in gesprek te gaan over thema's gekoppeld aan digitalisering in de bouw. De volgende bijeenkomst staat gepland op 11 mei, van 15.00 uur - 17.00 uur. Ben jij de volgende keer ook aanwezig bij de contactgroep? Je bent als lid van harte welkom! Mocht je je willen aansluiten bij de contactgroep en/of opgenomen willen worden op de verzendlijst, neem contact op met Willemijn Visscher.

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Invoering NIS2 wetgeving in Nederland vertraagd

Met de aankomende NIS2 wet komt er veel op bedrijven en hun mkb-toeleveranciers af. De invoeringsdatum van 18 oktober 2024 wordt in Nederland niet gehaald, maar wél in de landen die ons omringen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid.

Donderdag 11 april 2024
Publicatie voor opdrachtgevers: geef ruimte aan innovaties

Onze nieuwe publicatie beschrijft voor opdrachtgevers hoe ze out of the box oplossingen kunnen stimuleren. Natuurlijk mag je hen er ook op wijzen.

Dinsdag 9 april 2024
Toepassingen van AI in de bouw

Eind maart vond in Helsinki het eerste fysieke congres over AI in de bouw plaats. Bezoekers uit allerlei landen lieten zich informeren én inspireren over de nieuwste ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Die nadruk lag op de toepassing van AI in de ontwerpfase, zoals parametrisch ontwerpen. Maar ook toepassingen in de uitvoering kwamen aan bod. Bouwend Nederland was erbij en gaat samen met Hogeschool Rotterdam verder onderzoek doen naar AI in de bouw.