Logo Bouwend Nederland

Digitaal Skills Paspoort maakt vaardigheden en kwaliteiten zichtbaar

Vrijdag 11 juni 2021

We hebben met Techniek Nederland en WijTechniek in 2020 het initiatief genomen om een in de sector gedragen en bruikbaar Skills Paspoort te ontwikkelen én ermee te experimenteren. Waar staan we nu?

Doel: inzichtelijk maken welke competenties, capaciteiten en kwaliteiten werknemers in huis hebben en ze daarmee breder inzetbaar maken. Nu het prototype er ligt, zijn we aanbeland bij de fase van experimenteren. Daar kunnen we hulp vanuit de werkgevers goed bij gebruiken.

Waarom een digitaal Skills Paspoort?

Het Skills Paspoort bevat naast behaalde diploma's óók een portfolio met skills, zodat inzichtelijk wordt wat medewerkers op dit moment kennen en kunnen. Vaklieden worden zich bewuster van hun vaardigheden en kwaliteiten als persoon en als professional. Werknemers (vaklieden) worden zelfbewuster in hun handelen waardoor ze hun kwaliteiten en skills in hun functie bewuster en effectiever inzetten. Zij hebben door het Skills Paspoort een helder overzicht van hun werkverleden en hetgeen ze tot nu toe hebben gepresteerd. Zo kunnen zij zich beter profileren in de arbeidscontext. Ze worden dus duurzamer inzetbaar.

Voor werkgevers (en inleners) maakt het skills paspoort direct duidelijk wat vaklieden aan actuele skills en competenties bezitten en op welke plek in het bedrijf, of zelfs op takenniveau per afdeling, maar ook daarbuiten vaklieden, het beste op hun plek zijn.

Bruikbaar voor alle niveaus en functies

Omdat in zowel de bouwsector als de technieksector zowel lager en middelbaar als ook hoger en academisch opgeleide werknemers actief zijn, bouwden we aan één digitaal Skills Paspoort dat te gebruiken is voor iedere werknemer, een inclusief Skills Paspoort dus. Vaklieden die zich van vmbo via mbo naar hbo-niveau of hoger ontwikkelen blijven hiermee in principe hetzelfde Skills Paspoort en dezelfde digitale omgeving gebruiken. Ook voor potentiële werknemers die vanuit andere sectoren willen instromen kan het paspoort van toegevoegde waarde zijn. Hoewel zij (nog) niet altijd de juiste diploma's hebben, beschikken zij vaak wel over relevante competenties en vaardigheden die hiermee inzichtelijk worden gemaakt.

Waar staan we nu?

Op dit moment ligt er een prototype digitaal Skills Paspoort voor vakmensen en gaan we van start met de begeleiding van de eerste groepen werknemers én hun werkgever in het gebruik van het digitaal Skills Paspoort. De eerste groep is een groep van 25 werknemers van 50 jaar en ouder werkzaam in fysiek zware beroepen in de bouw, infra en installatietechniek.

Gezocht: werkgevers die het paspoort willen proberen

Voor meer experimenten bij diverse doelgroepen en in diverse sectoren zijn we nog op zoek naar werkgevers die het nut van het digitaal Skills Paspoort onderkennen en binnen – een specifieke groep – binnen de organisatie het prototype (onder begeleiding van de projectgroep) willen testen. Aanmelden hiervoor, of meer informatie inwinnen, kan bij Marieke van der Post, programmamanager Opleiden en Ontwikkelen. Stuur Marieke een e-mail of bel naar 06-13853153.

Meer informatie?

Via deze url lees je het rapport 'Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt' en via deze link de eindrapportage 'Digitaal Skills Paspoort voor vaklieden'.

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 16 april 2024
BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaam én veilig werken met Litium-Ion

Lithium-ion accu’s zijn vaak de kerncomponenten van elektromobiliteit en ze leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door de hoge energiedichtheid en lange levensduur worden deze accu’s heel veel gebruikt. Li-Ion accu’s zijn echter ook gevoelig voor verkeerd gebruik en beschadiging. In deze checklist zet onze verzekeringspartner Howden een aantal aandachtspunten voor veilig werken met Litium-Ion op een rij.