Logo Bouwend Nederland

Dit zijn voor- en nadelen van waterstof, kernenergie en wind op zee

Zondag 25 juni 2023

Juist nu het energiesysteem in rap tempo verandert, is inzicht en overzicht van groot belang voor de keuzes die we als samenleving moeten maken. Het Platform Zó werkt energie in Nederland publiceert daarom drie nieuwe informatiekaarten: over waterstof, kernenergie en wind op zee. Op deze informatiekaarten kun je de voor- en nadelen, kenmerken en strategische vragen over deze onderwerpen vinden.

Het doel van de informatiekaarten is om professionals in en buiten de energiesector en andere geïnteresseerde lezers meer houvast te geven bij gedachtevorming en afwegingen over energie. Deze kaarten zijn gemaakt op basis van meerdere denksessies met deskundigen in opdracht van Platform Zó werkt energie, waar ook Bouwend Nederland bij is aangesloten. De komende jaren zal het platform meerdere informatiekaarten aanbieden.

  1. Informatiekaart waterstof
  2. Informatiekaart kernenergie
  3. Informatiekaart wind op zee

Hoe werkt waterstof in ons toekomstige energiesysteem?

Over waterstof wordt veel gesproken in het energiedebat. Waterstof kan als energiedrager veel rollen vervullen in het energiesysteem, en verduurzaming in bepaalde sectoren versnellen – zeker als er op grote schaal groene waterstof beschikbaar komt. De informatiekaart Waterstof laat zien hoe waterstof in ons toekomstige energiesysteem werkt. Naast een beschrijving van de techniek om verschillende ‘kleuren’ waterstof te maken, geeft de kaart ook de belangrijkste strategische vragen weer. Ook de voor- en nadelen van waterstof worden benoemd.

Inzet van kernenergie

Kernenergie staat voor het eerste in decennia weer hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. De overheid is van plan om twee kerncentrales te ontwikkelen bij Borssele in de komende 10 jaar. De informatiekaart kernenergie geeft weer hoe kernenergie werkt en wat de rol van kernenergie is in ons toekomstige energiesysteem. Ook hebben de experts in kaart gebracht welke voor- en nadelen de inzet van kernenergie heeft.

Wind op Zee als grootste energiebron

Windenergie op de Noordzee zal in de nabije toekomst de grootste energiebron van Nederland zijn. Het streven is om in 2050 70GW vermogen opgesteld te hebben. Deze duurzame elektriciteit is zeer welkom om te voldoen aan klimaatdoelstellingen, maar er kleven ook nadelen aan de grootschalige windparken op zee. Deze kaart zet op rij hoe windenergie werkt met de voor- en nadelen ervan, maar ook welke strategische vragen er nog beantwoord moeten worden over de opschaling van wind op zee.

Platform Zó werkt energie

Zó werkt energie in Nederland is een samenwerking van partijen uit het Nederlandse energiesysteem die gedreven worden door een gedeelde missie: inzicht geven in de werking van ons energiesysteem en zo het voeden van de geïnformeerde dialoog.

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaam én veilig werken met Litium-Ion

Lithium-ion accu’s zijn vaak de kerncomponenten van elektromobiliteit en ze leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door de hoge energiedichtheid en lange levensduur worden deze accu’s heel veel gebruikt. Li-Ion accu’s zijn echter ook gevoelig voor verkeerd gebruik en beschadiging. In deze checklist zet onze verzekeringspartner Howden een aantal aandachtspunten voor veilig werken met Litium-Ion op een rij.

Donderdag 11 april 2024
CBRE verkleint afvalberg van klanten dankzij herbruikbare bekers van Selecta

CBRE, een wereldwijd dienstverlener en investeerder in commercieel vastgoed, introduceert bij haar klanten de ‘Geen Gezeur’-wasservice van Selecta. Werknemers drinken zo uit kwalitatieve herbruikbare koffiebekers die door Selecta ingezameld en gereinigd worden. Dankzij dit initiatief verkleinen klanten van CBRE hun afvalberg aanzienlijk en zijn ze beter gewapend tegen de immer strenge wetgeving rond recycling.