Logo Bouwend Nederland

Extra maatregelen nodig om veiliger te werken op de vluchtstrook

Maandag 15 april 2024

Veilig werken vraagt om een gemeenschappelijk doel en een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Daarom stelden we met begin dit jaar samen met brancheorganisaties Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een duidelijk statement met hoge doelen op. Onze boodschap aan Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders luidt: er zijn aanvullende maatregelen nodig om veilig te werken op de vluchtstrook. Mede dankzij ons statement zijn partijen in korte tijd dichter bij elkaar gekomen en zijn de gesprekken geïntensiveerd. We willen beide hetzelfde, veiliger werken en dat gaat niet vanzelf.

Ons statement verwoordt de ambitie om geen werkzaamheden meer uit te voeren op de vluchtstrook, tenzij extra maatregelen zijn genomen en is te vinden op de website Veilig werken op de vluchtstrook.

Rijkswaterstaat zet goede stap

Met het statement richten de brancheorganisaties zich in eerste instantie op veilig werken op rijkswegen. In het najaar van 2023 organiseerde Rijkswaterstaat een marktconsultatie over dit onderwerp, waaraan circa twintig medewerkers van Rijkswaterstaat en twintig deelnemers vanuit de infrasector meededen. De suggesties en opmerkingen uit deze marktconsultatie, en uit daaropvolgende gesprekken met de markt, vonden gehoor en zijn door Rijkswaterstaat verwerkt in een memo. Dit memo staat op Veilig werken op de vluchtstrook. Betrokken bracheorganisaties zien dit memo als een goede stap richting verdere afstemming. In de afgelopen drie maanden is op dit onderwerp meer veranderd dan de 30 jaar ervoor. Rijkswaterstaat wil het werken langs de vluchtstrook veiliger maken en hanteert daarbij de arbeidshygiënische strategie uit de Arbowet. Om ervoor te zorgen dat het werk zo gezond en veilig mogelijk gedaan kan worden zegt deze strategie dat je eerst bronmaatregelen moet treffen, dan collectieve maatregelen en als laatste stap moet denken aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

Eigen verantwoordelijkheid

De betrokken brancheorganisaties organiseerden afgelopen maanden ook vier voorlichtingssessies voor hun leden. Tijdens die bijeenkomsten erkenden de bedrijven dat zij kritischer naar hun activiteiten kijken en ze toetsen aan de arbeidshygiënische strategie. Wanneer bedrijven hier niet aan kunnen voldoen, dan wordt samen met het projectteam gezocht naar een projectspecifieke oplossing. Door oplossingen en ervaringen meer met elkaar te delen worden overeenkomsten zichtbaar. Dat delen kan via de genoemde website www.veiligwerkenopdevluchtstrook.nl. Beschrijf je dilemma en tot welke oplossing je als projectteam bent gekomen.

Hoe nu verder?

Het ligt voor de hand dat de CROW Richtlijn 96a wordt aangepast in lijn met de arbeidshygiënische strategie en de goede voorbeelden die we met elkaar en met Rijkswaterstaat verzamelen. Op korte termijn vervolgen de brancheorganisaties de constructieve gesprekken met Rijkswaterstaat om te komen tot een duidelijk plan van aanpak en dito richtlijnen.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Maandag 13 mei 2024
Van harte welkom bij de KAM-bijeenkomsten in jouw regio

Houd jij je bezig met veiligheid en arbozaken en wil je graag op een laagdrempelige manier kennis opdoen en bovendien vakgenoten ontmoeten? Kom dan vooral eens naar een van de KAM-bijeenkomsten in jouw regio. Tijdens deze bijeenkomsten komen inhoudsdeskundigen een presentatie geven of een praktische workshop geven, zoals dit jaar over verbindend adviseren.

Dinsdag 7 mei 2024
Lancering webtool constructieve veiligheid: Borgr

Tijdens het symposium van Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) op 2 mei in Utrecht werd de nieuwe webtool Borgr met groot enthousiasme gelanceerd. Dura Vermeer heeft aan de wieg gestaan van dit product, dat zijn oorsprong heeft in het ongeval met het instorten van het tribunedak in aanbouw van stadion Grolsch Veste in 2011.