Logo Bouwend Nederland

Gasloos in de gestapelde bouw: hoe dan?

Maandag 14 augustus 2023

Niet in alle wijken wordt een groot warmtenet aangelegd. In eengezinswoningen wordt dan voor een (hybride) warmtepomp of een andere duurzame installatie gekozen. Maar voor meergezinswoningen en gestapelde bouw zijn individuele installaties vaak niet zo’n logische keuze. Hoe kunnen woningcorporaties en hun bouwpartners complexen met gestapelde woningen toch gasloos maken? Je hoort er meer over tijdens dit webinar van de Warmtetour.

Webinar op donderdag 5 oktober van 13.00-15.00 uur

In deze nieuwe sessie van de Warmtetour worden praktijkvoorbeelden en ervaringen van kleinschalige warmtenetten op blokniveau gedeeld. Daarbij gaat het om drie verschillende concepten:

  • Een hoog-temperatuur installatie op het dak, of naast het complex. Hierbij zijn zo min mogelijk ingrepen nodig aan de isolatie van de schil en het afgiftesysteem van het complex.
  • Een laag-temperatuur installatie die gebruikmaakt van warmteopslag.
  • Een warmtenetwerk door verschillende bouwblokken te clusteren. Overcapaciteit in één van de bouwblokken wordt gedeeld met de rest.

Voor wie?

De Warmtetour is interessant voor portefeuillemanagers, managers vastgoed, projectmanagers/-leiders, vastgoedstrategen en adviseurs verduurzaming bij corporaties. Ook leden van Bouwend Nederland en TechniekNL zijn van harte welkom.

Deelname is gratis.

Over de Warmtetour

Speciaal voor professionals uit de corporatiesector en bouwsector organiseren Aedes en Platform31, met partners Techniek NL en Bouwend Nederland, de Warmtetour 2023. De Warmtetour bestaat uit webinars en een fysieke sessie, waar corporaties en hun bouw- en installatiepartners hun ervaring met verschillende warmteconcepten delen. Je krijgt handvatten en oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk van de energietransitie. Je kunt je voor iedere bijeenkomst apart opgeven. 

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid

Gerelateerd nieuws

Woensdag 17 april 2024
"In 2025 hebben alle fabrikanten emissieloos materieel beschikbaar"

Volvo is de eerste Europese leverancier waar zwaar elektrisch bouwmaterieel van de band rolt. Ben Möhlmann van Volvo-distributeur SMT Netherlands spreekt veel bouwbedrijven. Zo kan hij hun wensen goed vertalen naar de fabrikant. Hij houdt een pleidooi voor een subsidie voor opdrachtgevers, zodat aannemers de daadwerkelijke kosten van emissieloos werken kunnen berekenen. En opdrachtgevers: stop met boeteclausules, zoek vooral samen naar oplossingen.

Dinsdag 16 april 2024
BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.