Logo Bouwend Nederland

Gemeente Leiden: 'We streven naar slimmere logistiek in de stad'

Dinsdag 12 maart 2024

Per 1 januari 2025 krijgt Leiden een zero-emissiezone. Zakelijk goederenvervoer in de binnenstad en het Stationspleingebied mag dan alleen nog zonder uitstoot. Zo zorgt de gemeente voor schonere lucht, minder vervoersbewegingen en blijft de binnenstad goed bereikbaar. Een van de drijvende krachten bij de gemeente is projectmanager Eveline Botter. Ze communiceert veel met ondernemers en probeert hen zo goed mogelijk te faciliteren.

Leiden is al jaren bezig om projecten zo slim en duurzaam mogelijk te ontwikkelen, vertelt projectmanager Eveline Botter. "Een Zweedse onderzoeker ontdekte in 1896 dat de aarde opwarmt door CO2-uitstoot, al was hij zich nog niet bewust van de gevolgen. Inmiddels weten we daar veel meer over. Veel mensen voelen de urgentie echter (nog) niet." In 2019 ondertekende Leiden de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. En in lijn daarmee het Convenant Stedelijke Distributie 071, waar Transport en Logistiek Nederland, Evofenedex, Techniek Nederland, VNO NCW Rijnland, Horeca Nederland afdeling Leiden, Centrummanagement Leiden en Stichting Ondernemend Leiden zich bij aansloten. Sindsdien is er volop gecommuniceerd over de komst van de ZE-zones.

Brieven naar omliggende gemeenten

De communicatie met ondernemers gebeurt op alle mogelijke manieren. Botter: "We organiseren bijeenkomsten, verspreiden flyers, publiceren onze boodschap in lokale kranten en via sociale media, werken samen met ondernemersorganisaties. We hebben zelfs het initiatief genomen om óók alle ondernemers in de omliggende gemeenten aan te schrijven, in samenwerking met deze gemeenten. Dat waren veel brieven." Het lastigst te bereiken zijn de vele zzp’ers. "Een student van de hogeschool is bezig om alle zzp’ers te vinden en hun wagenpark in kaart te brengen. Bouwmarkten zijn daarvoor een aanknopingspunt. Misschien zou je straks bij bouwmarkten ook wel meer laadpunten moeten inrichten", blikt ze vooruit. "Wat de invoering van de ZE-zone lastig maakt, is dat je niet helemaal zeker weet of je nu iedereen bereikt. De ervaring leert dat je toch vooral de mensen bereikt, die open staan voor jouw boodschap."  

Gratis adviesgesprek met logistiek makelaar

Botter mist soms de nodige nieuwsgierigheid; kan het ook anders? "We streven naar minder vervoersbewegingen. Het is niet de bedoeling dat bedrijven hun wagenpark 1-op-1 vervangen door elektrische auto’s. Een groot voordeel van de zero-emissiezone is juist dat het vele vrachtverkeer uit de smalle straatjes van de binnenstad verdwijnt." Dat vindt ook directeur Jeroen Wienbelt van Burgy Bouwbedrijf. Zijn bedrijf is bezig om het werk anders te organiseren: "Als je onderhoud doet, ga je op pad met een busje vol materialen. Maar op een bouwplaats kun je de logistiek anders organiseren. Bijvoorbeeld de materialen laten leveren bij een hub aan de rand van de stad, en één keer per week met elektrisch vervoer alles naar de bouwplaats brengen. Dat betekent wel anders en beter plannen." Voor bedrijven die hier hulp bij nodig hebben, is er de logistiek makelaar. Die is gratis beschikbaar voor een adviesgesprek, via dit e-mailadres.

Nieuwe kennis in huis

In Leiden hebben verschillende partijen al ideeën om het goederenvervoer in de binnenstad slimmer, schoner en sneller te organiseren. Voor deze oplossingen geldt dat ze efficiënt zijn en geld besparen, vertelt Botter. "We hebben een paar belangrijke pilots kunnen doen met vervoer over water. De resultaten passen we nu toe bij twee gebiedsprojecten. Daarnaast zijn we heel vroegtijdig in gesprek met de ontwikkelaar van een groot project in de binnenstad. Je kan het beste meteen vanaf het ontwerp nadenken over slimme logistiek." Ze ziet dat grotere bedrijven soms nieuwe medewerkers uit de logistiek sector aannemen. "Zo halen ze de nodige kennis in huis. De mooie voorbeelden ten spijt, er zijn ook ondernemers die deze verandering spannend vinden of vanuit weerstand reageren: ‘dan werk ik toch niet meer in Leiden’. Zo iemand vergeet dat dertig gemeenten een ZE-zone invoeren per 2025."

Centraal loket ontheffingen

Bij de invoering van de zero-emissiezones geldt een overgangsregeling. Zo hebben al aangeschafte schonere bestel- en vrachtauto’s langer toegang tot de zero-emissiezone. Andere voertuigen hebben geen toegang, omdat ze een te lage emissieklasse hebben of te oud zijn. Hierop worden soms wel uitzonderingen gemaakt met vrijstellingen en ontheffingen. "Hiervoor komt er een centraal loket ontheffingen, dat wordt beheerd door RDW. Ook Leiden zal hierbij aansluiten", bevestigt Botter. "Maatwerk door individuele gemeenten blijft mogelijk, maar daar is de markt niet bij gebaat", vindt ze. "Er is nu discussie over de invoering van ZE-zones voor marktkooplieden. Mijn advies zou zijn: trek als gemeenten samen op en zorg voor duidelijkheid. Dat krijg ik ook als boodschap van ondernemers mee: ‘we vinden het vooral belangrijk dat de nieuwe regels landelijk consistent zijn.’"

Meer weten?

Kijk dan ook op: www.opwegnaarzes.nl

Mathijs Rooling
Belangenbehartiger infrastructuur
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaam én veilig werken met Litium-Ion

Lithium-ion accu’s zijn vaak de kerncomponenten van elektromobiliteit en ze leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door de hoge energiedichtheid en lange levensduur worden deze accu’s heel veel gebruikt. Li-Ion accu’s zijn echter ook gevoelig voor verkeerd gebruik en beschadiging. In deze checklist zet onze verzekeringspartner Howden een aantal aandachtspunten voor veilig werken met Litium-Ion op een rij.

Donderdag 11 april 2024
CBRE verkleint afvalberg van klanten dankzij herbruikbare bekers van Selecta

CBRE, een wereldwijd dienstverlener en investeerder in commercieel vastgoed, introduceert bij haar klanten de ‘Geen Gezeur’-wasservice van Selecta. Werknemers drinken zo uit kwalitatieve herbruikbare koffiebekers die door Selecta ingezameld en gereinigd worden. Dankzij dit initiatief verkleinen klanten van CBRE hun afvalberg aanzienlijk en zijn ze beter gewapend tegen de immer strenge wetgeving rond recycling.