Logo Bouwend Nederland

Handleiding en toolbox Gevaarlijke stoffen bij bewerken oude verflagen

Vrijdag 16 februari 2024

Op de website van Volandis is een nieuwe handleiding en toolbox Gevaarlijke stoffen bij het bewerken van oude verflagen beschikbaar. In deze handleiding en toolbox wordt ingegaan op de risico’s van o.a. Chroom-6 maar ook lood en fijnstof. De handleiding beschrijft de maatregelen om het werk veilig uit te voeren.

Over de nieuwe handreiking

Voor de handleiding is het Beheersregime 2.0 Chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen als uitgangspunt genomen. Je vindt het beheersregime en het onderliggende rapport op het Arboportaal. 

 

Aan de nieuwe handleiding zijn enkele extra bewerkingen toegevoegd. Ook komen in de nieuwe versie aanvullende risico’s aan bod, zoals de blootstelling aan kwarts- en houtstof.

 

De essentie van de nieuwe handleiding is: door de blootstelling aan inhaleerbaar (verf)stof te beheersen, beheer je ook de blootstelling aan aanwezige gevaarlijke stoffen. Chroom-6 metingen zijn dan niet meer noodzakelijk.

Toolbox

Om je medewerkers goed voor te lichten, kan je de toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen bij het bewerken van oude verflagen gebruiken. Ga voor de download naar de website van Volandis.

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.

Donderdag 11 april 2024
Programma Dag van de Constructeur 6 juni bekend

Het lijkt zo vanzelfsprekend, bouwconstructies moeten veilig en zo duurzaam mogelijk zijn. Daar maakt VNconstructeurs zich al jaren hard voor. Toch gaan wens en realiteit nog niet altijd hand in hand. Daarom is het bijwonen van de Dag van de Constructeur op 6 juni zo essentieel. Actuele inzichten en kennis over het vakgebied van de constructeur en ontwikkelingen in de steeds maar veranderende bouwsector worden die dag gedeeld in een spraakmakend programma. Algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland is een van de keynote sprekers.

Dinsdag 2 april 2024
Bewust Veilig-dag krijgt veel aandacht in Oost-Brabant

Afgelopen woensdag, 27 maart, was het de jaarlijkse Bewust Veilig-dag. Ik mocht bij vijf leden aansluiten om te kijken hoe zij deze dag extra stilstaan bij veilig werken. Het thema van dit jaar was 'Veiligheid versterkt als je samenwerkt'.