Logo Bouwend Nederland

Hartje Amsterdam vanaf 1 oktober taboe voor zwaar verkeer

Vrijdag 10 september 2021

De verzwakte kademuren en bruggen in het centrum van Amsterdam hebben heel veel te lijden onder het vele zware verkeer. De gemeente informeerde dinsdag 7 september een grote groep Bouwend Nederland-leden over de maatregelen die gevaarlijke situaties moeten voorkomen.

Veel belangstelling was er voor de digitale bijeenkomst van 7 september over de maatregelen voor zwaar verkeer in Amsterdam Centrum. Zo’n 50 eigenaren en werknemers van bouw- en infrabedrijven die veel binnen de centrumring werken, hadden ingelogd om te horen wat Vera van den Bos van  gemeente Amsterdam te melden had. De boodschap was pittig. Vanaf 1 oktober mogen vrachtwagens tot 30 ton alleen nog maar met een ontheffing het centrum in. Voor zwaarder vervoer kan ook een ontheffing worden aangevraagd, maar in principe is dit verkeer verboden.  (Kijk hier https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/zone-zwaar-verkeer-amsterdam/nieuw-beleid-zwaar-verkeer/ voor  de precieze regels)

Veel praktische vragen 

Een verrassing was het niet echt. De Amsterdamse Bouwend Nederland-leden weten als geen ander dat het onderhoud aan kademuren en bruggen te lang is blijven liggen, en dat er zeer forse maatregelen nodig zijn om ernstige ongelukken te voorkomen. De gemeente consulteert de markt ook regelmatig om te bepalen of de voorgenomen regels werkbaar zijn. De bijeenkomst was dan ook vooral bedoeld om de precieze invulling van de maatregelen te delen, en de bedrijven die er mee te maken krijgen de kans te geven om vragen te stellen. Die waren er voldoende. Zo wilden de deelnemers graag weten hoe de digitale aanvraag van vergunning op kenteken werkt wanneer je het transport uitbesteed. In die situaties, zo gaf de gemeente aan, is het de verantwoordelijkheid van de transporteur om de vergunning aan te vragen. Ook was er een vraag over weersafhankelijk werk. Daarbij kan het voorkomen dat er niet gewerkt kan worden op de dag waarvoor de ontheffing is afgegeven. Moet er dan een nieuwe ontheffing worden aangevraagd?, wilden de bedrijven weten. Ontheffing kan mogelijk ook voor meerdere dagen gelden, maar een volledig sluitend antwoord konden de ambtenaren niet geven. Het is immers voor de gemeente ook nieuw en niet voor elke mogelijke situatie ligt al een oplossing klaar.

Rug tegen de muur

Bedrijven gaven ook aan dat de limiet van 30 ton voor meer transportbewegingen en dus meer uitstoot zal zorgen. Waar mogelijk zullen zwaardere ladingen immers opgedeeld moeten worden over meerdere ritten, zoals zand. De gemeente gaf aan dat risico te onderkennen, maar geen andere mogelijkheid te zien. Het toont wel aan hoe serieus het probleem is. En zo tonen de rigoureuze maatregelen ook aan hoe ontzettend belangrijk het is om onderhoud aan infrastructuur niet op de lange baan te schuiven maar tijdig op te pakken.

Wordt vervolgd

Na ruim een uur intensief interactief overleg werd de bijeenkomst afgesloten met het voornemen om over drie a vier maanden opnieuw bijeen te komen om ervaringen te delen. Ook wordt een Q&A opgesteld door de gemeente. Deze zal op deze site te raadplegen zijn. 

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaam én veilig werken met Litium-Ion

Lithium-ion accu’s zijn vaak de kerncomponenten van elektromobiliteit en ze leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door de hoge energiedichtheid en lange levensduur worden deze accu’s heel veel gebruikt. Li-Ion accu’s zijn echter ook gevoelig voor verkeerd gebruik en beschadiging. In deze checklist zet onze verzekeringspartner Howden een aantal aandachtspunten voor veilig werken met Litium-Ion op een rij.

Donderdag 11 april 2024
CBRE verkleint afvalberg van klanten dankzij herbruikbare bekers van Selecta

CBRE, een wereldwijd dienstverlener en investeerder in commercieel vastgoed, introduceert bij haar klanten de ‘Geen Gezeur’-wasservice van Selecta. Werknemers drinken zo uit kwalitatieve herbruikbare koffiebekers die door Selecta ingezameld en gereinigd worden. Dankzij dit initiatief verkleinen klanten van CBRE hun afvalberg aanzienlijk en zijn ze beter gewapend tegen de immer strenge wetgeving rond recycling.