Logo Bouwend Nederland

Implementatie van de standaard voor de prefab meterkast

Dinsdag 14 september 2021

De beoordelingsrichtlijn, BRL K22007 ‘Prefab meterkasten voor plaatsing in de ruwbouwfase’, is door KIWA per 10 juni 2021 bindend verklaard en daarmee definitief en klaar voor toepassing in de praktijk. De BRL K22007 bevat de eisen en bepalingsmethoden voor de productie en plaatsing van de prefab meterkasten voor plaatsing in de ruwbouwfase. Lees verder wat dit voor jou en je projecten betekent.

De eerste leveranciers hebben intussen het KIWA keurmerk voor de productie en montage van hun prefab meterkasten behaald, andere leveranciers doorlopen het auditproces met hetzelfde doel. Dat betekent een volgende stap in de gereguleerde toepassing van prefab meterkasten. Nu een volgende stap van implementatie bij betrokken organisaties als bouwbedrijven, netwerkbedrijven, combi-organisaties en infra-aannemers.

Aanleiding ontwikkeling beoordelingsrichtlijn

In de woning bouw worden prefab elementen en modulair bouwen steeds meer toegepast om de doorlooptijd op de bouwplaats te verkorten. Aanhaken en meedenken over een ander moment waarop de meterkast geplaatst wordt en waarop nutsvoorzieningen vervolgens worden aangesloten is een logisch gevolg. In 2019 vond een eerste proef plaats waarbij de prefab meterkast werd geplaatst. Op 25 juni 2020 hebben achttien partijen op initiatief van Mijn Aansluiting een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor het aansluiten van een prefab meterkast in ruwbouwfase opgeleverd, NTA 8769. De beoordelingsrichtlijn BRL K22007 is gebaseerd op deze NTA 8769 'Aansluiting prefab meterkasten in ruwbouwfase'.

Uitleg prefab meterkast

Een prefab meterkast is een kant-en-klare (gecertificeerde) meterkast, weersbestendig en inclusief een bodemplaat met de juiste doorvoeropeningen. Zodra de fundering en de begane grond vloer gereed zijn, wordt de prefab meterkast hierop geplaatst, geïnstalleerd en aangesloten op de netwerken. Nog voordat de muren van de woning er staan, is de definitieve meterkast een feit. De aansluitingen zijn direct beschikbaar voor elektriciteit, warmte, water, riool en data.

Waarom kiezen voor een prefab meterkast

Het kiezen voor een prefab meterkast heeft een aantal voordelen voor de keten:

  • De bouwplaats wordt veiliger doordat de kabel- en leidingaannemer ongestoord kan werken tijdens het aansluiten van nutsvoorzieningen in de ruwbouwfase en de kans op (bijna) ongevallen tijdens de afbouwfase afneemt doordat de uitvoerende partijen/toeleveranciers geen hinder hebben van openliggende sleuven;
  • De tevredenheid van de eindklant stijgt, door de verbeterde leverbetrouwbaarheid van de bouwer nu er aan het einde van het bouwproces niet gewacht hoeft te worden op de aansluiting van nutsvoorzieningen, omdat deze al in de ruwbouwfase zijn gerealiseerd (al blijft de leverbetrouwbaarheid van de aansluiting ook in die fase grillig);
  • Verhoogde productiviteit, doordat de aanvraag en aanleg van een bouwaansluiting overbodig zijn geworden, en doordat de kabel- en leidingaannemer door het werken in vrije ruimte meer aansluitingen op één dag kan realiseren.

Implementatie acties

De meeste netwerkbedrijven hebben na de publicatie van de NTA 8769 (juni 2020) het toepassen van de prefab meterkast geïmplementeerd in de organisatie. Het bindend verklaren van BRL K22007 vereist opvolging:

  • De netwerkbedrijven moeten de BRL K22007 opnemen in de voorwaarden voor het toepassen van een prefab meterkast, aangevuld met de eis dat alleen prefab meterkasten met een KIWA keurmerk mogen worden toegepast;
  • Om te voorkomen dat reeds gemaakte afspraken in het gedrang komen, geldt na 10 juni 2021 een overgangsperiode. Voor projecten waarbij na 1 januari 2022 de toepassing van de prefab meterkast wordt overeengekomen, geldt dat de kast en montage voorzien moet zijn van een KIWA keurmerk;
  • Er is een gedoogplicht van twee jaar afgesproken voor de binnen-afmeting van prefab meterkasten van minimaal 750 mm, om de discrepantie in de normstelling voor de maatvoering van meterkast en bodemplaat op te vangen. In de tussentijd mogen prefab meterkasten niet worden afgekeurd omdat ze niet voldoen aan de minimale afmeting van 770 mm die de NEN 2768 voorschrijft.

De prefab meterkast is in eerste instantie bedacht en ontwikkeld voor toepassing in seriematige woningbouw (minimaal 5 woningen). De maakbaarheid staat onder druk waardoor woningbouwprojecten steeds vaker worden opgeknipt in kleinere series of enkelvoudige woningen. Bij deze kleine series wordt juist relatief veel capaciteit gebruikt voor tijdelijke aansluitingen en bijbehorende voorzieningen. Wanneer ook in deze situatie altijd een prefab meterkast gebruikt kan worden, levert dit een behoorlijke besparing op in de hele keten bij zowel netwerkbedrijven als combi-aannemer. De door Mijn Aansluiting voorgestelde oplossing is:

  • Prefab meterkasten met KIWA keurmerk kunnen worden toegepast in projecten met minder dan 5 aan te sluiten objecten, omdat de productie en montage conform de NTA geborgd. Voorwaarde is wel dat de bouwer het proces voor afstemming conform de NTA doorloopt.

Er start in samenwerking met Mijn Aansluiting dit najaar een pilot om te onderzoeken wat er nodig is om de prefab meterkast te gebruiken bij hoogbouw.

Meer informatie

De BRL K22007 Prefab meterkasten voor plaatsing in ruwbouwfase is als pdf vrij te downloaden voor gebruik. Stuur een mail als je meer informatie wil.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.

Donderdag 11 april 2024
Programma Dag van de Constructeur 6 juni bekend

Het lijkt zo vanzelfsprekend, bouwconstructies moeten veilig en zo duurzaam mogelijk zijn. Daar maakt VNconstructeurs zich al jaren hard voor. Toch gaan wens en realiteit nog niet altijd hand in hand. Daarom is het bijwonen van de Dag van de Constructeur op 6 juni zo essentieel. Actuele inzichten en kennis over het vakgebied van de constructeur en ontwikkelingen in de steeds maar veranderende bouwsector worden die dag gedeeld in een spraakmakend programma. Algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland is een van de keynote sprekers.

Dinsdag 2 april 2024
Bewust Veilig-dag krijgt veel aandacht in Oost-Brabant

Afgelopen woensdag, 27 maart, was het de jaarlijkse Bewust Veilig-dag. Ik mocht bij vijf leden aansluiten om te kijken hoe zij deze dag extra stilstaan bij veilig werken. Het thema van dit jaar was 'Veiligheid versterkt als je samenwerkt'.