Logo Bouwend Nederland

Invoering NIS2 wetgeving in Nederland vertraagd

Donderdag 11 april 2024

Met de aankomende NIS2 wet komt er veel op bedrijven en hun mkb-toeleveranciers af. De invoeringsdatum van 18 oktober 2024 wordt in Nederland niet gehaald, maar wél in de landen die ons omringen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid.

Zorgplicht digitale veiligheid

NIS2 staat voor Network- and Information Security en draait om het veilig houden van onze essentiële en belangrijke sectoren tegen cyberbedreigingen. Organisaties en bedrijven in deze sectoren moeten hun eigen online beveiliging op orde hebben én hebben zorgplicht voor de digitale veiligheid van hun leveranciers. Dit betekent dat óók die leveranciers, vaak mkb-bedrijven, actief moeten werken aan hun digitale veiligheid.

Hoe verloopt de tijdlijn van EU-richtlijn naar nationale wetgeving?

Eerst is er een internetconsultatie, waarbij sectoren, organisaties en personen kunnen reageren op de concept wetteksten. Ook Bouwend Nederland zal dit – samen met andere branches – doen. Na de internetconsultatie worden de ontvangen reacties overwogen of doorgevoerd. Ook worden specifieke zaken en details nog uitgewerkt in lagere wet- en regelgeving.

De consultatie werd uitgesteld naar juni. Daarmee wordt waarschijnlijk ook de beoogde ingangsdatum van 18 oktober 2024 niet gehaald. We verwachten invoering per 2025. 

We weten dat landen om ons heen, zoals Duitsland, Frankrijk en België, de deadline van oktober 2024 wél verwachten te halen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid. Zo heeft Lidl Duitsland al haar leveranciers gevraagd uiterlijk 17 oktober aan te tonen dat ze voldoen aan een aantal IT-eisen. We horen deze geluiden nu ook in andere branches zoals de logistiek.

Praktische hulpmiddelen

Op onze website vind je praktische hulpmiddelen die je helpen in de voorbereiding.

Bereid je voor op NIS2 | Bouwend Nederland

Dennis Mollet
beleidsadviseur digitalisering

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 10 mei 2024
Met DICO naar een bijna ‘onbemande’ administratie

Lithos en PHB Bouw maken deel uit van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB). Waar de 50 medewerkers van Lithos zich vooral richten op nieuwbouw, houden de 100 medewerkers van PHB zich bezig met nieuwbouw, renovatie én restauratie. Beide bedrijven streven naar zo min mogelijk administratieve rompslomp, en daarin zijn ze met de DICO standaard goed geslaagd.

Woensdag 1 mei 2024
Je kan nu inschrijven voor de digiDare Award

Met de DigiDare Award vragen we aandacht voor succesverhalen van digitale ketensamenwerking in de gebouwde omgeving. Het belangrijkste doel van de prijs is om anderen te inspireren met positieve voorbeelden van digitaal samenwerken—rechtstreeks uit de praktijk.

Donderdag 25 april 2024
Test jij mee onze nieuwe module van de Digiscan Bouw

We hebben samen met Techniek Nederland een nieuwe module ontwikkeld voor de digiscan. Deze nieuwe module toetst hoe goed jij digitaal samenwerkt in de keten en welke stappen je daarin mogelijk kan zetten. We vinden het fijn als je deze nieuwe module mee wil testen.