Logo Bouwend Nederland

Jaarlijkse miljardeninvestering in energienetten positief maar zorgen blijven

Woensdag 1 november 2023

Netbeheer Nederland heeft vandaag aangekondigd dat de netbeheerders tot en met 2026 jaarlijks tot ruim €8 miljard investeren in de Nederlandse gas- en elektriciteitsnetten. Samen met Techniek Nederland reageren wij positief op die investeringen. Met deze investeringsplannen kunnen de netbeheerders de noodzakelijke uitbreiding en verzwaring van de energienetten realiseren. Zo wordt ingespeeld op de stijgende elektriciteitsbehoefte van bewoners, bedrijven en elektrische mobiliteit.

Lees hier het nieuwsbericht van Netbeheer Nederland

 

De brancheorganisaties maken zich wél grote zorgen om de aankondiging dat de komende drie jaar maar aan 75% van de aanvragen voor transportcapaciteit kan worden voldaan. Hierdoor is niet gegarandeerd dat opgeleverde woningen, gebouwen en infrawerken tijdig kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Samenwerking met ketenpartners

Techniek Nederland en Bouwend Nederland onderschrijven daarom de oproep van de netbeheerders om samen met ketenpartners te komen tot slimmere, efficiëntere uitvoering van werkzaamheden. Zo is het mogelijk om met de beschikbare capaciteit aan technische vakmensen tóch zo veel en snel mogelijk aansluitingen te realiseren. We zijn daarover met Techniek Nederland en Netbeheer Nederland al intensief met elkaar in gesprek en werken aan concrete acties. Daarnaast werken we in het programma 'Sneller aan de slag' samen met de ketenpartners aan het werven en opleiden van voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel. Ook is het essentieel dat de Rijksoverheid, provincies en gemeenten voldoende ruimte vrijmaken voor de noodzakelijke energie-infrastructuur en de vergunningsprocedures vereenvoudigen, verkorten en stroomlijnen.

Congestiemanagement

Het komt er volgens de brancheorganisaties op aan om landelijk en regionaal goede afspraken te maken over congestiemanagement. Daarbij gaat het om prioriteren, flexibiliseren en benutten van een netonafhankelijke laadinfrastructuur. Techniek Nederland en Bouwend Nederland dringen bij de Autoriteit Consument & Markt en in het kader van de provinciale Meerjaren Investeringsplannen Energie en Klimaat aan op prioriteit voor woningbouw en maatschappelijk vastgoed. De brancheorganisaties zoeken daarnaast in het kader van het programma Schoon en Emissieloos Bouwen naar mogelijkheden om de elektrificatie van het materieel zo veel mogelijk te versnellen.

Maatregelen achter de meter zijn óók nodig

We vinden het belangrijk dat ook maatregelen die 'achter de meter' worden genomen aandacht krijgen naast het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk. We bepleiten dan ook de toepassing van energiehubs, slimme aanstuurbare apparatuur, energiemanagementsystemen, isolatie en hybride warmtepompen als onderdeel van de aanpak om netcongestie tegen te gaan. Net als Techniek Nederland vinden we dat maatregelen 'achter de meter' de piekbelasting van het elektriciteitsnetwerk met 25% kan verminderen.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaam én veilig werken met Litium-Ion

Lithium-ion accu’s zijn vaak de kerncomponenten van elektromobiliteit en ze leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door de hoge energiedichtheid en lange levensduur worden deze accu’s heel veel gebruikt. Li-Ion accu’s zijn echter ook gevoelig voor verkeerd gebruik en beschadiging. In deze checklist zet onze verzekeringspartner Howden een aantal aandachtspunten voor veilig werken met Litium-Ion op een rij.

Donderdag 11 april 2024
CBRE verkleint afvalberg van klanten dankzij herbruikbare bekers van Selecta

CBRE, een wereldwijd dienstverlener en investeerder in commercieel vastgoed, introduceert bij haar klanten de ‘Geen Gezeur’-wasservice van Selecta. Werknemers drinken zo uit kwalitatieve herbruikbare koffiebekers die door Selecta ingezameld en gereinigd worden. Dankzij dit initiatief verkleinen klanten van CBRE hun afvalberg aanzienlijk en zijn ze beter gewapend tegen de immer strenge wetgeving rond recycling.