Logo Bouwend Nederland

Jongeren in de bouw: wie is verantwoordelijk?

Dinsdag 2 maart 2021

Ook voor de nieuwe generatie in de bouw en infra gelden regels als het gaat om veiligheid. Zo krijgen opleidingsbedrijven te maken met gezondheids- en veiligheidsrisico's van leerlingen. Hoe zit het dan met de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van jongeren in de bouw?

Volandis heeft een veiligheidsprotocol voor opleidingsbedrijven opgesteld. Hierin worden veelgestelde vragen beantwoord, zoals de vraag wie er aansprakelijk en/of verantwoordelijk is voor leerlingen bij een opleidingsbedrijf. Is dat namelijk de onderwijsinstelling, het opleidingsbedrijf, de stagiair/leerling zelf, de ouders/verzorgers of het inlenend stage- of leerbedrijf?

Handige tools

Op een controlelijst die je in je keet of bedrijf kan ophangen wordt onderscheid gemaakt tussen 'kinderen' (dertien jaar) en 'jongeren' (veertien/vijftien jaar en zestien/zeventien) jaar). Daarop lees je ook welke arbobesluiten er gelden en wat deze groep jeugdigen wel en niet mag. Er is ook een handige controlekaart beschikbaar. Wil je de poster op papier aanvragen? Stuur dan een e-mail naar Volandis onder vermelding van 'Aanvraag poster Controlelijst'.

Bewust Veilig-dag

In aanloop naar de Bewust Veilig-dag op 24 maart 2021 besteden we regelmatig aandacht aan veiligheid in onze sector, zowel voor de oudere als jongere generatie bouwers. Lees in dit artikel wat de Bewust Veilig-dag inhoudt en hoe jij kan deelnemen, want er is bijvoorbeeld een supertoffe escaperoom. 

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 april 2024
Extra maatregelen nodig om veiliger te werken op de vluchtstrook

Veilig werken vraagt om een gemeenschappelijk doel en een goede samenwerking tussen alle betrokken partners. Daarom stelden we met begin dit jaar samen met brancheorganisaties Cumela, MKB Infra, Techniek Nederland, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) een duidelijk statement met hoge doelen op. Onze boodschap aan Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders luidt: er zijn aanvullende maatregelen nodig om veilig te werken op de vluchtstrook. Mede dankzij ons statement zijn partijen in korte tijd dichter bij elkaar gekomen en zijn de gesprekken geïntensiveerd. We willen beide hetzelfde, veiliger werken en dat gaat niet vanzelf.

Maandag 15 april 2024
Week van ‘Hee, ben jij oké?’ van start

In de bouw-, infra- en installatiesector mag je zijn wie je bent of wilt zijn. Deze week van 15 t/m 21 april is het de Week van 'Hee, Ben Jij Oké?'. Dit landelijke initiatief heeft tot doel om samen met heel veel organisaties en bedrijven onze sector inclusiever en sociaal veiliger te maken. Doe mee en sta samen met andere bedrijven in de week van ‘Hee, ben jij oké?’ stil bij inclusie, diversiteit en sociale veiligheid.

Vrijdag 12 april 2024
Berghege Heerkens: veilig werken kan altijd, geen excuus

Tijdens de Bewust Veilig-dag introduceerde Berghege Heerkens bouwgroep mascotte BRAM en de veilige vijf regels. Deze mascotte is bedacht als rode draad door alle activiteiten om veiliger te werken. "Veilig werken kan altijd", benadrukt veiligheidskundige Ingrid van der Wielen.