Logo Bouwend Nederland

Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid nu wettelijk geborgd

Donderdag 2 juli 2020

De Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland (BWT) heeft eerder een richtlijn opgesteld waarin de veiligheidszone van bouw- en sloopterreinen worden bepaald. Deze richtlijn is inmiddels wettelijk geborgd.

Het Staatsblad heeft de borging bekend gemaakt op 23 juni 2020 in Artikel 1, sectie N. De borging is de uitwerking van de conclusies en aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Wat houdt de richtlijn in?

De richtlijn ziet er met name op toe dat er voldoende ruimte om bouwwerken is, oftewel de bouwveiligheids- en hijszones. Bij ieder werk dient vooraf op grond van een matrix een afweging te worden gemaakt welke maatregelen getroffen moeten worden op grond van de richtlijn om een veilige omgeving te realiseren.

De Inspectie SZW gebruikte de richtlijn, die via deze link in te zien is, bij haar handhavingsbeleid. De Coördinator Omgevingsveiligheid is nog geen onderdeel van deze wijzigingen. Hierover vindt nog overleg plaats tussen Bouwend Nederland KOMAT en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gerelateerd nieuws

Woensdag 24 april 2024
Inspectie bij isolatiebranche: breng je arbozorg op tijd in orde

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat de komende tijd controleren of werkgevers in de isolatiebranche voldoen aan de Arbowetgeving. Ze controleren in het bijzonder of je voldoet aan een aantal basisverplichtingen. Dit zijn het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen en een basiscontract met een arbodienst. Bouwend Nederland onderschrijft het doel van deze inspectie: een betere beheersing van risico’s bij vooral kleinere bedrijven. Daar gebeuren namelijk relatief vaker ernstige ongevallen.

Maandag 22 april 2024
Bouwbedrijf Vrolijk maakt het spelenderwijs veiliger

Bij Bouwbedrijf Vrolijk doen ze het vaak nét een beetje anders. Zo ook tijdens de Bewust Veilig-dag. Dit jaar werden alle medewerkers in groepjes getraind op digitale veiligheid via mobiele escaperooms. Eerder al ontwikkelde Vrolijk een eigen game waarin veiligheid op de bouwplaats centraal staat. “Een serieus thema als veiligheid kan je spelenderwijs juist heel effectief onder de aandacht brengen”, meent KAM-manager Marco Waarts.

Donderdag 18 april 2024
Praktisch werkboek over klimmen op de veiligheidsladder

Tijdens de bestuurdersdag was er volop aandacht voor veiligheidscultuur en psychologische veiligheid. Onze bestuurders zagen een toneelstuk over een onveilige situatie op het werk en reflecteerden daarop. Ook was er een keynote lezing over psychologische veiligheid. En op de tafels lag een proefdruk van het nieuwe werkboek Samen klimmen op de veiligheidsladder. Dit werkboek voor mkb-bedrijven is in opdracht van ons ontwikkeld.