Logo Bouwend Nederland

Met artificial intelligence sturen we het warmteproces in onze fabrieken

Vrijdag 1 december 2023

Artificial intelligence biedt bouwbedrijven volop kansen. Denk daarbij aan toepassingen in de ontwerpfase, maar óók aan slimme techoplossingen om je prefab-productieproces duurzamer in te richten. Vlak over de grens, in buurland België, zorgt Willy Naessens Industriebouw voor een kleine revolutie.

De Willy Naessens Group is een familiebedrijf dat is opgericht door de nu 84-jarige Willy Naessens. De van origine Belgische industriebouwer is gespecialiseerd in het bouwen van bedrijfshuisvesting, zwembaden, productie van prefabbeton en distributie en verwerking van voedingsmiddelen. In de Build-tak van de onderneming vindt het hele bouwproces plaats onder één dak, van engineering en productie tot transport en bouw. In totaal werken er bij Willy Naessens 2500 medewerkers, waarvan circa 1700 in de industriebouw. Een van die medewerkers is Kris Vanrenterghem. Hij begon in 2020 in de nieuwe functie van chief sustainability officer. Op dat moment was het concern nog niet heel actief bezig met duurzaamheid. Inmiddels lopen ze voorop in het toepassen van slimme technieken.

Van witte muren naar een continu energieprofiel

Volgens Vanrenterghem is het belangrijk om top-down de juiste thema’s te adresseren, maar komen de beste ideeën vaak van de werkvloer. "Onze uitvraag naar manieren om de CO2-uitstoot van de prefab-fabrieken te reduceren, leidde tot maar liefst 300 reacties. De suggesties varieerden van groot tot klein. Denk aan iets simpels als het vaker wassen van de daklichten en het wit werven van de muren voor meer licht. Of aan maatregelen om te voorkomen dat de compressoren perslucht lekken. Ingewikkelder is het reduceren van de warmtevraag in het productieproces. We zijn nu bezig om per fabriek een energieprofiel op te stellen en dat te analyseren. Doel is een continuprofiel, zonder al te grote pieken in de energievraag", legt hij uit.

Data van de NASA en AI sturen de warmtevraag aan

Artificial intelligence helpt hen om zo’n continuprofiel te bereiken. Vanrenterghem: "We koppelen de energieprofielen aan data van NASA en ESA met voorspellingen over onder andere temperatuur, zonnestraling en windkracht. Met die data gaan we het warmteproces slim aansturen. Zo kunnen we bij een voorspelling van een warmere ‘winterperiode’ vol zonnestraling, volstaan met een lagere energietoevoeging voor het betonproces." Willy Naessens werkt ook samen met het Nederlandse ACS Buildings, dat AI gebruikt om de klimaatinstallaties in een gebouw automatisch op elkaar af te stemmen voor de optimale energieprestatie. Die data hebben echter een kortere voorspellende waarde dan de data van NASA en ESA.

Just in time, tot op de bouwplaats   

Ook in de logistiek is grote winst te behalen als het om CO2-reductie gaat, stelt Vanrenterghem. "We hebben een softwaretool ontwikkeld waarmee we vanuit het 3D-model in BIM precies de juiste volgorde van productie, transport en installatie op de bouwplaats van de betonnen prefab-elementen kunnen regelen. Dat gaat zelfs zo ver, dat de mobiele kraan het element van de vrachtwagen tilt op de plek waar het geïnstalleerd wordt. Dat scheelt dus ook weer vervoersbewegingen, en tijd, op de bouwplaats." De mobiele kranen worden de komende jaren stapsgewijs vervangen door meer duurzaam aangedreven materieel, vult Vanrenterghem aan. Daarin hebben ze nog stappen te zetten.

Ga op weg als een wielrenner aan de start van de koers

Vanrenterghem wijst erop dat banken nu al voordeligere rentes rekenen voor eigenaren die investeren in gebouwen met een goede energieprestatie. En investeerders merken dat huurders steeds meer eisen gaan stellen op dit vlak. Vanrenterghem vindt dat grote (bouw)concerns het voortouw moeten nemen. "Als de marktleiders al niet duurzaam innoveren, waar zou die innovatie dan vandaan moeten komen!" Zijn tip aan andere ondernemers: "Je weet dat je product of proces binnen dertig jaar energieneutraal moet zijn. Stippel je route uit en ga op pad. Een wielrenner aan de start van Parijs-Roubaix blijft ook niet eindeloos bezig met beren op de weg. Die stapt op zijn fiets, heeft onderweg materiaalpech, valt een keer, en bereikt zijn eindbestemming."

Arjan Walinga
Beleidsadviseur ketensamenwerking
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 19 april 2024
digiDeal maakt van DICO dé standaard voor digitale gegevensuitwisseling

Aedes en OnderhoudNL gaan samen de inzet van de DICO standaard voor digitale gegevensuitwisseling stimuleren. Een digiDeal bezegelt de samenwerking met Ketenstandaard (eigenaar en beheerder van de DICO standaard) en digiGO (hét platform voor het versnellen van de digitale samenwerking in de ontwerp, bouw-, en technieksector). Voor bouwbedrijven die met corporaties samenwerken is dit een goede en belangrijke stap naar een efficiënte uitwisseling van gegevens.

Donderdag 11 april 2024
Invoering NIS2 wetgeving in Nederland vertraagd

Met de aankomende NIS2 wet komt er veel op bedrijven en hun mkb-toeleveranciers af. De invoeringsdatum van 18 oktober 2024 wordt in Nederland niet gehaald, maar wél in de landen die ons omringen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid.

Donderdag 11 april 2024
Publicatie voor opdrachtgevers: geef ruimte aan innovaties

Onze nieuwe publicatie beschrijft voor opdrachtgevers hoe ze out of the box oplossingen kunnen stimuleren. Natuurlijk mag je hen er ook op wijzen.