Logo Bouwend Nederland

Milieuzone Eindhoven: aanscherping toegangseisen voor o.a. vrachtauto's per 1-1-2022

Dinsdag 21 december 2021

Eindhoven gaat stapsgewijs op weg naar een centrum zónder uitlaatgassen; van de milieuzone zoals die er nu is, naar een zogenoemde ‘nul-emissiezone’ in 2030. Dat betekent de luchtkwaliteit binnen de Ring (Rondweg) flink verbeterd gaat worden. En tegelijkertijd zorgt de gemeente voor meer groen en meer aantrekkelijke en veilige ruimte om te wandelen, fietsen en verblijven. Vorig jaar heeft de gemeente een groot aantal organisaties betrokken bij de consultatie over het raadsbesluit over het stappenplan (september 2020) en over de eerste stap per 1-1-2021: de uitbreiding van het handhavingsgebied naar het hele gebied binnen de Ring (uitgezonderd bedrijventerrein De Kade).

Nieuwe stap op 1 januari 2022

Belangrijk om te weten is dat de volgende stap richting nul-emissie op 1 januari 2022 van start gaat. Vanaf die dag mogen alleen nog vrachtwagens en autobussen/touringcars vanaf emissieklasse 6 de milieuzone in.

De gemeente Eindhoven sluit met deze aanscherping aan op de wetswijziging van het RVV (harmonisatie milieuzones; 29-10-2019) en bij landelijke afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de andere gemeenten met een milieuzone.

Communicatie aanpak richting eigenaren voertuigen

Eigenaren van een dieselvrachtauto of een dieselautobus met een lagere emissieklasse dan 6 hebben in oktober 2021 een brief van RDW ontvangen over de aanscherping van de toegangseisen. Dagelijks ontvangt de gemeente veel vragen over wat de aanscherping betekent voor bijzondere situaties en over de mogelijkheden tot ontheffing. Eigenaren blijken onvoldoende geïnformeerd of voorbereid op de veranderingen ondanks tijdige communicatie over het stappenplan nul-emissiezone (via het netwerk van contacten met stakeholders rond het proces stappenplan, de beleidscommissie markten) en berichten in de communicatiekanalen van de brancheorganisaties. Ondertussen is de website aangepast Milieuzone | Gemeente Eindhoven.

Handhavingsbeleid

Om eigenaren van voertuigen en chauffeurs te laten wennen worden zij de eerste twee maanden van 2022 op straat geïnformeerd over de nieuwe toegangseisen. Zij krijgen een folder over de gemeentelijke doelstellingen van de aanscherping van de toegangseisen waarin wordt gewezen op de mogelijkheden van het aanvragen van een ontheffing. Ook wordt hen gevraagd na te gaan of en hoe zij wel kunnen voldoen aan de toegangseisen. In de maand maart worden chauffeurs gewaarschuwd als hun voertuig in overtreding is. Vanaf april wordt zo nodig bekeurd.

Ontheffingen

Er is veel belangstelling voor de tijdelijke ontheffingen levertijd nieuwe vrachtwagen en bussen (aantonen dat je een nieuw voertuig hebt besteld met vermelding van de verwachte levertijd) en voor de hardheidsclausule (aantoonbare financiële afhankelijkheid van de milieuzone en geen mogelijkheid om te investeren in een nieuw voertuig). Het gemeentelijk ontheffingenbeleid beantwoordt aan deze behoefte aan het individuele maatwerk. Men verwacht in de eerste maanden enkele tientallen aanvragen voor een ontheffing. Het grootste deel, in ieder geval alle dagontheffingen, wordt geautomatiseerd via het digitaal loket verwerkt.

Digitaal loket

Eindhoven krijgt per 1 januari 2022 een nieuwe leverancier voor software van het digitaal loket waarmee ondernemers een aanvraag kunnen indienen voor een ontheffing.

In de periode van 13-31 december 2021 is het hierdoor niet mogelijk om een ontheffing aan te vragen. In die periode wordt ook niet gehandhaafd. De gemeente doet haar best om uiterlijk 3 januari 2022 het nieuwe digitale loket op de website te installeren. Ter geruststelling van aanvragers: bij aanvraag van een ontheffing levertijd of hardheidsclausule gaat de voorlopige ontheffing tijdens behandeling direct in. En de eerste twee maanden van 2022 geldt als gewenningsperiode en wordt niet bekeurd.

Platform groene stadslogistiek

Een aantal van u neemt actief deel aan het Platform Groene Stadslogistiek waar de voortgang van het stappenplanen wordt besproken. Nieuwe initiatieven voor verduurzaming van stadslogistiek worden toegelicht, de samenwerking tussen partijen wordt versterkt en ervaringen worden gedeeld.  

De gemeente Eindhoven heeft ook een subsidieregeling groene stadslogistiek. Het doel van de regeling is de verduurzaming van de verkeersbewegingen in de stadslogistiek te stimuleren, waarbij er een aantoonbaar effect moet zijn op het verminderen, veranderen en verschonen van die bewegingen binnen de Ring. Het beschikbare budget bedraagt €119.000,- en er kan 50% subsidie tot een max. van €20.000,- per aanvraag worden toegekend. Meer informatie is te vinden op Stadslogistiek  | Gemeente Eindhoven.

Meer informatie

Als u na het lezen van deze informatie en onze website Nul-emissiezone | Gemeente Eindhoven nog vragen heeft, kunt u die stellen per e-mail: opweg@eindhoven.nl.

Joelka van Daal
Verenigingsmanager
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaam én veilig werken met Litium-Ion

Lithium-ion accu’s zijn vaak de kerncomponenten van elektromobiliteit en ze leveren een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door de hoge energiedichtheid en lange levensduur worden deze accu’s heel veel gebruikt. Li-Ion accu’s zijn echter ook gevoelig voor verkeerd gebruik en beschadiging. In deze checklist zet onze verzekeringspartner Howden een aantal aandachtspunten voor veilig werken met Litium-Ion op een rij.

Donderdag 11 april 2024
CBRE verkleint afvalberg van klanten dankzij herbruikbare bekers van Selecta

CBRE, een wereldwijd dienstverlener en investeerder in commercieel vastgoed, introduceert bij haar klanten de ‘Geen Gezeur’-wasservice van Selecta. Werknemers drinken zo uit kwalitatieve herbruikbare koffiebekers die door Selecta ingezameld en gereinigd worden. Dankzij dit initiatief verkleinen klanten van CBRE hun afvalberg aanzienlijk en zijn ze beter gewapend tegen de immer strenge wetgeving rond recycling.