Logo Bouwend Nederland

MultiWaterWerk realiseert betere sluizen door standaardisering

Dinsdag 8 augustus 2023

Veel van de schutsluizen voor de scheepvaart bereiken de komende decennia het einde van hun levensduur, of beschikken vanwege het toenemende scheepvaartverkeer niet meer over voldoende schutcapaciteit. Het programma MultiWaterWerk van Rijkswaterstaat gebruikt standaardisatie bij sluizen om deze vervangingsopgave zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

MWW werkt aan slimme oplossingen voor sluisonderdelen die niet eenmaal, maar vaker toepasbaar zijn. Denk aan standaard sluisdeuren. Niet voor elk sluisonderdeel is standaardisatie nodig of zinvol. Voor bepaalde onderdelen worden alleen een paar eigenschapseisen of functionele eisen gesteld en is de vorm verder vrij. Soms zijn de eisen gedetailleerder, bijvoorbeeld bij onderdelen die van groot belang zijn voor de beschikbaarheid.

Beheer, beheersbaarheid en beschikbaarheid

Harry Lammeretz, Projectmanager MultiWaterWerken GPO bij Rijkswaterstaat (RWS), ziet er de voordelen van: "Bij elke sluis die we tot nu toe bouwden of renoveerden, ontstonden er nieuwe oplossingen voor dezelfde problemen. Sommige daarvan zijn heel goed, maar er zijn er ook waar we minder te tevreden over zijn. Bovendien komt al dat maatwerk het beheer, de beheersbaarheid en ook de beschikbaarheid van de sluis niet ten goede – nieuwe onderdelen zijn dan niet zomaar te krijgen". Door maten te standaardiseren zijn onderdelen onderling uitwisselbaar. Ook moeten de nieuwe standaarden kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsambities van Rijkswaterstaat.

Betere specificaties

Om de besturing van sluizen te specificeren, zet MWW Synthesis Based Engineering in. Modellen genereren automatisch besturingssoftware, als basis voor specificaties. Ook worden er simulaties mee gemaakt. Lammeretz: "Door operators - nog vóór je de markt opgaat - daarmee te laten werken, kom je tot een model waarmee ze tevreden zijn en vraag je dus het juiste uit". De specificatie van de besturing voor het VenR-project Draaibruggen Afsluitdijk Den Oever is als eerste op deze wijze tot stand gekomen.

Toeleveranciers van onderdelen die bij sluizen worden toegepast, zullen vanaf 2023 in bepaalde gevallen met de nieuwe specificaties aan de slag moeten. Voor meer informatie kun je je wenden tot Harry Lammeretz. Wil je als mkb-ondernemer in de 'topsector Water' samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling je wellicht verder helpen.

Meer lezen uit deze serie?

Dit artikel is onderdeel van een reeks van vijf artikelen. Lees via deze links ook:

Afbeelding via Rijkswaterstaat/Vimeo

Harry Wisse
Accountmanager Bouw & Infra Groot - Belangenbehartiging
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 april 2024
Invoering NIS2 wetgeving in Nederland vertraagd

Met de aankomende NIS2 wet komt er veel op bedrijven en hun mkb-toeleveranciers af. De invoeringsdatum van 18 oktober 2024 wordt in Nederland niet gehaald, maar wél in de landen die ons omringen. Dus doe je zaken met bedrijven over de grens, houd er dan rekening mee dat je opdrachtgever eisen kan stellen aan je digitale veiligheid.

Donderdag 11 april 2024
Publicatie voor opdrachtgevers: geef ruimte aan innovaties

Onze nieuwe publicatie beschrijft voor opdrachtgevers hoe ze out of the box oplossingen kunnen stimuleren. Natuurlijk mag je hen er ook op wijzen.

Dinsdag 9 april 2024
Toepassingen van AI in de bouw

Eind maart vond in Helsinki het eerste fysieke congres over AI in de bouw plaats. Bezoekers uit allerlei landen lieten zich informeren én inspireren over de nieuwste ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Die nadruk lag op de toepassing van AI in de ontwerpfase, zoals parametrisch ontwerpen. Maar ook toepassingen in de uitvoering kwamen aan bod. Bouwend Nederland was erbij en gaat samen met Hogeschool Rotterdam verder onderzoek doen naar AI in de bouw.