Logo Bouwend Nederland

Nano-Drill: nieuwe techniek in de opschaling van de energietransitie

Donderdag 17 november 2022

Nano-Drill is een nog vrij nieuwe sleufloze techniek die geschikt is voor het aanleggen van relatief korte ondergrondse leidingen in een compacte ruimte. In het centrum van Terheijden is bestaande bouw middels deze techniek snel en probleemloos aangesloten op het Traais Warmtenetwerk. Door deze werkwijze ervaren de bewoners en de omgeving minimale overlast. Nieuwsgierig naar deze techniek? Lees dan verder.

Aannemer Nijkamp levert totaaloplossingen op het gebied van de energietransitie. Zo ook in opdracht van Traais Energie Collectief (TEC) waarvoor zij een warmtenet aanleggen in het centrum van Terheijden. Samen met samenwerkingspartner Kouwenberg Infra hebben zij een aantal pilots uitgevoerd, om bestaande bouw veilig, snel en met minder overlast aan te sluiten. Zowel bovengronds (tuintjes) en ondergrondse obstakels als kabels en leidingen, maar ook funderingen vormen geen probleem.

Aanleiding en ontwikkeling

Rond 2020 stelde Vattenfall de vraag vanuit de opgave van de energietransitie of er een goede techniek is om panden snel en eenvoudig aan te sluiten op een warmtenet, met minimale overlast voor de bewoners en omgeving, een brede inzetbaarheid met minimale arbeidscapaciteit. Met doorontwikkeling van HDD en deze te combineren met verschillende andere sleufloze technieken is uiteindelijk Nano-Drill ontstaan. Doordat de werkzaamheden in Terheijden in een bestaande omgeving plaatsvinden is het beperken van overlast en een snelle en veilige uitvoering prettig voor de bewoners en de omgeving. Daarom heeft TEC gekozen een aantal huisaansluitingen te realiseren met Nano-Drill.

Compacte boorunit

De Nano-Drill is een zeer compacte boorunit die eenvoudig aan een minigraver bevestigd kan worden. Er wordt gebruik gemaakt van flexibele boorbuizen waardoor korte boringen met een kleine diameter in een compacte omgeving en drukke ondergrond kunnen worden gerealiseerd. Het systeem is bedacht voor warmteleidingen, maar tevens toepasbaar voor andere netten waarbij sleufloos, compactheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit een vereiste zijn.

Verdere ontwikkeling

De voordelen van Nano-Drill, minimale overlast voor bewoners en omgeving, lage (fysieke)menskracht en toepasbaar in een compacte omgeving hebben zich bewezen. Uitdaging is nu opschaling door het ontwikkelen van een efficiënte proces(uitvoerings)lijn en de toepassing geschikt maken voor grotere diameters. Afhankelijk van de situatie is sleufloos en Nano-Drill een goede toepassing. Voor meer informatie en de toepasbaarheid van Nano-Drill neem je contact op met één van de drie partijen.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 17 april 2024
“In 2025 hebben alle fabrikanten emissieloos materieel beschikbaar”

Volvo is de eerste Europese leverancier waar zwaar elektrisch bouwmaterieel van de band rolt. Ben Möhlmann van Volvo-distributeur SMT Netherlands spreekt veel bouwbedrijven. Zo kan hij hun wensen goed vertalen naar de fabrikant. Hij houdt een pleidooi voor een subsidie voor opdrachtgevers, zodat aannemers de daadwerkelijke kosten van emissieloos werken kunnen berekenen. En opdrachtgevers: stop met boeteclausules, zoek vooral samen naar oplossingen.

Dinsdag 16 april 2024
BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.