Logo Bouwend Nederland

Netcongestie: een wezenlijk probleem, ook voor de Zeeuwse bouwer

Dinsdag 10 oktober 2023

Op 28 september kwamen de leden van Bouwend Zeeland bij elkaar, om van Stedin en Impuls Zeeland meer te horen over 'netcongestie'.

In de afgelopen maanden is in Zeeland 'netcongestie' afgekondigd. Dat wil zeggen dat de (toekomstige) vraag naar elektriciteit groter is dan de beschikbaarheid. Dit leek in eerste instantie voor de bouw niet zo een groot probleem, maar inmiddels is duidelijk dat dit ook onze sector raakt.

Verduidelijking Stedin

Danny Pyfferoen, gebiedsregisseur Zeeland van Stedin, nam ons mee in 'waar komt netcongestie nu eigenlijk vandaan?' Duidelijk is dat het elektriciteitsnet in toenemende mate overbelast wordt. Conventionele netverzwaring is, vanwege diverse oorzaken, niet eenvoudig.

Er is nog steeds ruimte voor nieuwe kleinverbruik aansluitingen. Bv woningen/laadpalen. Maar, er is tijdelijk geen ruimte voor nieuwe grootverbruikers. Bijvoorbeeld bedrijven, scholen, ziekenhuizen, grote warmtepompen, grootschalige duurzame opwerk etc. Aanvragen hiervoor komen op een wachtlijst.

Tot en met 2023 wordt er voor bijna 1 miljard geïnvesteerd door Stedin aan netuitbreidingen in Zeeland. 

Flexibele oplossingen

Een aantal mogelijkheden zijn: cable pooling, achter de meter aansluiten en een directe lijn. Het initiatief hiervoor ligt bij de klant van Stedin. Een gezamenlijk initiatief is congestiemanagement, tijdgebonden transportcapaciteit, netbewust laden, energieopslag en energiehubs. Het initiatief ligt bij Stedin als het gaat om het inzetten van reservecapaciteit, structurele uitbreiding en E-houses.

Vragen aan Stedin?

Ga naar Congestie management (tennet.eu) of mail naar congestiemanagement@tennet.eu of ga naar Congestie in Tholen en Schouwen-Duiveland voor opgewekte energie | Stedin

Tips van Impuls Zeeland

De volgende tips werden gegeven door Carola Helmendach van Impuls:

Overleg zo snel mogelijk met Stedin over je gecontracteerd vermogen, sluit zo mogelijk een ander soort contact af, zet (met de buren) een eigen stroomnetwerk op, smart energy hubs en fors energie besparen (maak gebruik van het expertplatform van de regionale energiestrategie).

Ondersteuning van Impuls

In bijna iedere Zeeuwse gemeente bezig met verkennen van slimme energie-inzet. Aan de slag op verzoek van bedrijven en gemeenten. Geen kant en klare oplossing, wel zoeken naar wat wel mogelijk is. Meld problemen zsm bij het meldpunt: Meldpunt netcongestie Zeeuwse ondernemers - Impuls Zeeland helpt jou als ondernemer met innoveren, investeren en internationaliseren

Conclusie

Het is duidelijk, netcongestie raakt ook ons als bouwers. Lees hier de sheets van de presentaties van Danny en Carola en onderneem actie via de gegeven tips.

Jos Lukasse
Verenigingsmanager afdeling Zeeland
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 17 april 2024
“In 2025 hebben alle fabrikanten emissieloos materieel beschikbaar”

Volvo is de eerste Europese leverancier waar zwaar elektrisch bouwmaterieel van de band rolt. Ben Möhlmann van Volvo-distributeur SMT Netherlands spreekt veel bouwbedrijven. Zo kan hij hun wensen goed vertalen naar de fabrikant. Hij houdt een pleidooi voor een subsidie voor opdrachtgevers, zodat aannemers de daadwerkelijke kosten van emissieloos werken kunnen berekenen. En opdrachtgevers: stop met boeteclausules, zoek vooral samen naar oplossingen.

Dinsdag 16 april 2024
BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.

Donderdag 11 april 2024
Duurzaamheid raakt ook verzekerbaarheid

Prima als de opdrachtgever duurzaam wil bouwen, maar niet alleen voor risico aannemer! Duurzaamheid is belangrijk en leden van Bouwend Nederland werken er uiteraard aan mee. Door hergebruik van materialen of door gebruik van duurzaam gewonnen natuurlijke bronnen. En daarbij mag verwacht worden dat de aannemer met zijn tijd meegaat qua keuzes van materialen en werkwijzen. Toch is de praktijk weerbarstiger zoals blijkt uit de navolgende 2 voorbeelden uit de schadepraktijk van bouwverzekeringen.